... 1 στις 3 γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό της-1 στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού-Δεν είσαι η Μόνη...Δεν είσαι Μόνη....-24ωρη Γραμμή SOS 15900- Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Θηβαίων

Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024

Εξέταση της Ελλάδας από την Επιτροπή του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW)

 Στις 6 Φεβρουαρίου 2024, στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενεύη, πραγματοποιήθηκε η εξέταση της χώρας μας από την Επιτροπή CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination Against Women), κατόπιν υποβολής της 8ης και 9ης Εθνικής Περιοδικής Έκθεσης τον Μάιο 2023 και του Παραρτήματός της. Η Σύμβαση για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών έχει κυρωθεί με νόμο από την Ελλάδα ήδη από το 1983 (Ν. 1342/1983) και αποτελεί το σημαντικότερο κείμενο διεθνώς για την προώθηση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων των γυναικών συνιστώντας για κάθε χώρα που το έχει επικυρώσει οδικό χάρτη για τη λήψη νομοθετικών και πολιτικών πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Μάλιστα η CEDAW είναι μία από τις ευρύτερα κυρωμένες διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: