... 1 στις 3 γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό της-1 στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού-Δεν είσαι η Μόνη...Δεν είσαι Μόνη....-24ωρη Γραμμή SOS 15900- Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Θηβαίων

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

    


Ενημερωτικό
Το Συμβουλευτικό Κέντρο  Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Θηβαίωνείναι το πρώτο που λειτούργησε την 13η/5/2013 στο Νομό Βοιωτίας και στην ευρύτερη περιοχή. Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη Δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων βίας σε Τοπικό Επίπεδο» του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ενώ από 02/12/2016 συνεχίζεται η χρηματοδότησή του από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

Αναπτύχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών, αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης, που αποτελείται από 42 συμβουλευτικά Κέντρα σε αντίστοιχους Δήμους, 19 ξενώνες φιλοξενίας γυναικών και παιδιών, καθώς και την 24ωρη Γραμμή SOS 15900στοχεύοντας στην πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών (ενδο-οικογενειακή βία, σεξουαλική βία, βιασμός, εμπορία γυναικών) και προς όφελος των γυναικών και των παιδιών τους, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα Υπ. αρθμ. 81 "Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων" η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών μεταφέρθηκε  στο Υπουργείο Εργασίας και μετανομάστηκε σε Γενική Γραμματεία Δημογραφικής & Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Θηβαίων απευθύνεται σε γυναίκες που:
·       υφίστανται σωματική κακοποίηση,
·       υφίστανται ψυχολογική, συναισθηματική, λεκτική ή οικονομική βία
·       έχουν υποστεί βιασμό ή απόπειρα βιασμού
·       έχουν υπάρξει θύματα πορνείας ή trafficking
·       έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση
Γενικότερα σε όλες τις γυναίκες (άνεργες, μετανάστριες, πρόσφυγες, μονό-γονείς κλπ) που έχουν στερηθεί ή έχουν καταπατηθεί τα ατομικά τους δικαιώματα λόγω φύλου και θέλουν ενημέρωση ως προς αυτά.

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Θηβαίων  στελεχώνεται από επιστημονικό προσωπικό (Ψυχολόγο, Κοινωνιολόγο και Νομικό) και παρέχει:

  • Συμβουλευτική και ολοκληρωμένη ψυχοκοινωνική υποστήριξη των γυναικών  θυμάτων Βίας
Στο πλαίσιο της ψυχοκοινωνικής στήριξης οι σύμβουλοι, αντιμετωπίζουν εξατομικευμένα κάθε γυναίκα και μέσα από τις προγραμματισμένες συνεντεύξεις με τις εξυπηρετούμενες προβαίνουν συνοπτικά στα εξής βήματα:
- υποδοχή της γυναίκας και εντοπισμός του αιτήματος(πληροφόρησης ,ψυχοκοινωνικής στήριξης, νομικής στήριξης και βοήθειας, εργασιακής στήριξης κλπ)
  - παρακολούθηση της εξέλιξης κάθε γυναίκας (follow up)

  • Υπηρεσίες νομικής Συμβουλευτικής  και πληροφόρησης για γυναίκες -θύματα Βίας Η νομική συμβουλευτική αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών και στην ενημέρωση σχετικά με τις πρώτες κινήσεις, το θεσμικό πλαίσιο και εν γένει τα νομικά δικαιώματα της εκάστοτε κακοποιημένης γυναίκας
  • Παροχή ΔΩΡΕΑΝ Νομικής βοήθειας, (μετά από την αξιολόγηση του  αιτήματος της γυναίκας και αξιολόγηση του)σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Θήβας και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας(ΚΕΘΙ)
  • Υπηρεσίες παραπομπής ή συνοδείας των θυμάτων σε φορείς (αστυνομία, εισαγγελία, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ξενώνες φιλοξενίας κ.λ.π.), όποτε αυτό απαιτείται
  • Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας ,με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών  καθώς και την ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών
  • Δράσεις προώθησης της Απασχόλησης μέσω της εργασιακής συμβουλευτικής σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο
  • Συνεργασία με πολίτες, συλλόγους, φορείς, επαγγελματίες κλπ., προκειμένου να πληροφορηθούν ή να συνδιοργανώσουν εκδηλώσεις πρόληψης , ενημέρωσης ευαισθητοποίησης σε όλες τις ομάδες του πληθυσμού ,μέσω διαφόρων εκπαιδευτικών μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων.


Οι υπηρεσίες του Κέντρου παρέχονται


                                                                 ΔΩΡΕΑΝ                                                                                


και διέπονται από τους κανόνες του απορρήτου


------------------------------------------------------
Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας
Δήμου Θηβαίων
Δημαρχείο Θήβας,
Κύπρου 3, 32200 ,Θήβα
Τηλ: 2262089576/ 2262089574
website: www.sumvouleutikothivas.blogspot.gr  


                                                      Ενημερωτικό Φυλλάδιο του Κέντρου

Το τηλεοπτικό Σποτ του Κέντρου: