... 1 στις 3 γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό της-1 στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού-Δεν είσαι η Μόνη...Δεν είσαι Μόνη....-24ωρη Γραμμή SOS 15900- Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Θηβαίων

Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024

Στρατηγική Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ισότητα των Φύλων 2024-2029

 Στις 6 Μαρτίου 2024, η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκρινε τη νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2024-2029, η οποία ανακοινώθηκε επίσημα σε Συνέδριο Υψηλού Επιπέδου στο Στρασβούργο στις 30 Μαΐου 2024. Η νέα Στρατηγική διαρθρώνεται γύρω από τους ακόλουθους άξονες:

1. Πρόληψη και καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων και του σεξισμού

2. Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και της ενδοοικογενειακής βίας

3. Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τις γυναίκες και τα κορίτσια

4. Επίτευξη ισόρροπης συμμετοχής γυναικών και ανδρών στην πολιτική, δημόσια, κοινωνική και οικονομική ζωή

5. Εξασφάλιση της ενδυνάμωσης των γυναικών και της ισότητας των φύλων σε σχέση με τις παγκόσμιες γεωπολιτικές προκλήσεις

6. Επίτευξη ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και εφαρμογή μιας διατομεακής προσέγγισης σε όλες τις πολιτικές και τα μέτρα

Δεν υπάρχουν σχόλια: