... 1 στις 3 γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό της-1 στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού-Δεν είσαι η Μόνη...Δεν είσαι Μόνη....-24ωρη Γραμμή SOS 15900- Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Θηβαίων

Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2021

15 Οκτωβρίου Παγκόσμιας Ημέρας της Αγρότισσας

 


Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας της Αγρότισσας στις 15 Οκτωβρίου αποτελεί σημαντική ημερομηνία, γιατί δίνει την ευκαιρία να έρθει στο προσκήνιο ο σημαντικός ρόλος της αγρότισσας στην αγροτική παραγωγή, με το σύνολο των ιδιοτήτων και των εργασιακών σχέσεων που συνδέονται μ’ αυτόν.

Στην χώρα μας σύμφωνα με τα στοιχεία από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) το 44,84% των αγροτών στη χώρα μας είναι γυναίκες (296.154) έναντι του 55,15% (364.205) που είναι άνδρες.

Ο ρόλος της Ελληνίδας Αγρότισσας αναδεικνύεται περισσότερο καίριος από ποτέ. Η Ελληνίδα Αγρότισσα, αθόρυβος ήρωας της υπαίθρου για πολλές δεκαετίες, κατάφερε τα τελευταία χρόνια να έρθει στο προσκήνιο, και να γίνει ισότιμος μέτοχος αλλά και πρωτοπόρος στην προσπάθεια για την παραγωγή και τη διακίνηση ποιοτικών αγροτικών προϊόντων. Η δράση των Γυναικείων Αγροτικών Συνεταιρισμών αποτελεί τον προάγγελο της ανάπτυξης του αγροτουρισμού, δηλαδή, του σύγχρονου τρόπου ανάπτυξης του τουρισμού, ενός τουρισμού φιλικού προς το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον, ενός τουρισμού που θα αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά του τόπου και την πολιτισμική του ταυτότητα.

Ως εκ τούτου η Ελληνίδα αγρότισσα καλείται σήμερα να στηρίξει τόσο την ανάπτυξη του πρωτογενούς όσο και του τριτογενούς τομέα στη χώρα μας. Η δράση της είναι πολύτιμη όσο ποτέ.

https://www.ot.gr/

Συνέδριο Gender Equality Index 2021

 
Ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων είναι ένα σημαντικό εργαλείο χάραξης πολιτικής για τη μέτρηση της προόδου της ισότητας των φύλων στην ΕΕ με την πάροδο του χρόνου. Κάθε χρόνο, δίνει βαθμολογία στην ΕΕ και στα κράτη μέλη από 1 έως 100. Η βαθμολογία 100 θα σήμαινε ότι μια χώρα είχε φτάσει στην πλήρη ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Οι βαθμολογίες βασίζονται στα κενά μεταξύ γυναικών και ανδρών και τα επίπεδα επιτυχίας σε έξι βασικούς τομείς: εργασία, χρήμα, γνώση, χρόνος, δύναμη και υγεία και τους υποτομείς τους. Ο Δείκτης έχει επίσης δύο επιπλέον τομείς: τη βία κατά των γυναικών και τις διασταυρούμενες ανισότητες.

Ο Δείκτης δίνει ορατότητα σε τομείς που χρειάζονται βελτίωση και υποστηρίζει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να σχεδιάσουν πιο αποτελεσματικά μέτρα ισότητας των φύλων.

Το EIGE θα αποκαλύψει τις νέες βαθμολογίες για την ισότητα των φύλων στην ΕΕ και θα δείξει τάσεις με την πάροδο του χρόνου κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής εκδήλωσης στις 28 Οκτωβρίου. 

Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων και οι εμπειρογνώμονες θα συζητήσουν τα πορίσματα του Δείκτη Ισότητας των Φύλων και θα επισημάνουν τομείς στους οποίους η ΕΕ μπορεί να βελτιωθεί.

Το συνέδριο θα διερευνήσει επίσης τη φετινή ειδική εστίαση του Δείκτη: υγεία. Θα εμβαθύνει στις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού και θα εξετάσει θέματα ψυχικής και σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας.

Παρακολουθήστε το συνέδριο σε αυτήν την ιστοσελίδα ή ακολουθήστε το στο Facebook.


Η πανδημία επιβράδυνε την ήδη αργή πορεία της Ελλάδας προς την ισότητα των φύλων

 


«Η πανδημία επιβραδύνει την πορεία ισότητας των φύλων σε διεθνές επίπεδο και έχει ακόμα πιο δυσμενείς επιπτώσεις στην ήδη αργή πορεία της Ελλάδας -που θα  οπισθοχωρήσει επιπλέον λόγω πανδημίας». Την επισήμανση έκανε η καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του ΑΠΘ και Συντονίστρια του Δικτύου των Επιτροπών Ισότητας στα ΑΕΙ,  Δήμητρα Κογκίδου μιλώντας σε εκδήλωση για την παρουσίαση του Σχεδίου Ισότητας Φύλων για τον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 2ου Συνεδρίου καινοτομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού αυτοδιοίκησης. 

«Να σημειώσουμε», πρόσθεσε η κ.Κογκίδου, « ότι η οικονομική κρίση και οι παρατεταμένες πολιτικές λιτότητας  στην Ελλάδα στην προ COVID-19 περίοδο είχαν  ήδη σημαντικές έμφυλες επιπτώσεις και με την πανδημία οι ήδη υφιστάμενες έμφυλες  ανισότητες και διακρίσεις διαιωνίζονται και διαπλέκονται πλέον με νέες».

Αναφερόμενη σε σχετικά στοιχεία, η καθηγήτρια του ΑΠΘ, τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση στην ΕΕ στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων με 52,2 βαθμούς (με άριστα 100 για την πλήρη ισότητα των φύλων) και με 15,7 βαθμούς κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Όπως εξήγησε, ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων βαθμολογεί τις χώρες τις Ε.Ε. ανάλογα με το πόσο καλά τα πάνε σε θέματα ισότητας σε 6 άξονες: εργασία, χρηματοοικονομικός, γνώση, χρόνος, εξουσία και υγεία. 

«Οι τομείς που εμφανίζεται το μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα είναι η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική και η οικονομία». 

Εργαλείο για την επίτευξη της ισότητας τα Σχέδια Δράσης

Σημαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση της επίτευξης της ουσιαστικής ισότητας των φύλων διαδραματίζουν τα «Σχέδια Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ)» που προβλέπονται σε κάθε οργανισμό (όπως τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα), ως ένα βασικό εργαλείο για την αξιοποίηση όλου του ανθρώπινου δυναμικού για τη βελτίωση της ποιότητας της παραγόμενης  επιστημονικής γνώσης και την εξάλειψη έμφυλων διακρίσεων.

«Τα Σχέδια Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ) είναι ολοκληρωμένες θεσμικές παρεμβάσεις που μπορούν να εκπονήσουν στο εσωτερικό τους οι ερευνητικοί οργανισμοί και τα ΑΕΙ  για να ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου στις δομές, στις πρακτικές, στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, στα προγράμματα σπουδών, στη χρηματοδότηση, στη λήψη αποφάσεων και στη συμμετοχή στα όργανα διοίκησης, στα ερευνητικά προγράμματα  και γενικότερα στην εσωτερική τους λειτουργία» είπε η κ.Κογκίδου σχολιάζοντας ωστόσο ότι «πρέπει να συνδεθούν οι πολιτικές ισότητας των φύλων στα ΑΕΙ με την αξιολόγηση τους, διαφορετικά τα ζητήματα αυτά είναι παραμελημένα στα ΑΕΙ».
« Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι ακόμα δεν έχουν δημιουργηθεί σε όλα τα ΑΕΙ Επιτροπές Ισότητας των Φύλων παρά το γεγονός ότι το προβλέπει ο νόμος» κατέληξε σχετικά.

Να.Κ.

https://www.amna.gr/

"ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ" - ΑΘΗΝΑ, 18-19/10 - ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST

 Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα στηρίζει τις εργασίες του συνεδρίου του Economist με θέμα: «Δημογραφικές προκλήσεις και πολιτική για την ισότητα των φύλων: Ο ρόλος της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας».Στο συνέδριο θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, οι νέες ανάγκες που διαμορφώνονται από τις συνθήκες της πανδημίας, οι προτεραιότητες της ΕΕ για την αντιμετώπιση της δημογραφικής απειλής, η διαφορετικότητα και η ένταξη στην αγορά εργασίας, τα κίνητρα, η σταθερότητα και η κοινωνική συνοχή, η μετανάστευση, η επιστήμη και η υπογεννητικότητα, η στήριξη της οικογένειας, ο οικογενειακός προγραμματισμός, το δικαίωμα των γυναικών στην επιλογή, τα πολιτισμικά πρότυπα και οι ρόλοι των φύλων, η εκπαίδευση, το brain drain αλλά και ο ρόλος της εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτείας και πολιτών.

Την Τρίτη 19 Οκτωβρίου στις 9:00 π.μ. ο επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, Κωνσταντίνος Τσουτσουπλίδης, θα τοποθετηθεί κατά την έναρξη της δεύτερης μέρας των εργασιών. Μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά το συνέδριο εδώ.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε συνεργασία με τη HOPEgenesis και με την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Αθήναιον Ιντερκοντινένταλ σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Περισσότερα για τους επιβεβαιωμένους ομιλητές

Αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο  

Παρακολουθήστε διαδικτυακά το συνέδριο


https://www.europarl.europa.eu/greece

Οι μεσαιωνικές γυναίκες που μίλησαν κατά της σεξουαλικής βίας

 Με την κυκλοφορία του νέου ιστορικού δράματος «The Last Duel» (Η τελευταία μονομαχία), η πλοκή του οποίου επικεντρώνεται σε μια κατηγορία βιασμού, η καθηγήτρια Hannah Skoda εξετάζει τη στάση απέναντι στη σεξουαλική βία στη μεσαιωνική κοινωνία και φέρνει στην επιφάνεια τις ιστορίες θαρραλέων γυναικών που μίλησαν εναντίον των επιτιθέμενων τους

Αν και είναι ασυνήθιστο για το Χόλυγουντ να ενδιαφέρεται για τη γαλλική νομική ιστορία του 14ου αιώνα, η ιστορία της «Τελευταίας μονομαχίας» αποδείχθηκε πολύ καλή για να της αντισταθεί κανείς. Η ταινία που βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του 2005 του Eric Jager θα κυκλοφορήσει στις 15 Οκτωβρίου 2021, με πρωταγωνιστές τους Jodie Comer, Matt Damon και Adam Driver.

Ο τίτλος παραπέμπει σε μια πραγματική δίκη που διεξήχθη μεταξύ δύο ιπποτών στη μεσαιωνική Γαλλία – αλλά δεν πρόκειται απλώς για μια ιστορία για δύο άνδρες. Η αιτία της μονομαχίας ήταν μια κατηγορία για βιασμό και στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται μια γυναίκα, η Marguerite de Carrouges. Το θάρρος και η σταθερότητά της επισκιάζουν το θάρρος και τη σταθερότητα των μονομαχούντων ιπποτών. Η Μαργαρίτα ήταν αυτή που βιάστηκε. Αυτή ήταν που επέλεξε να μιλήσει. Ηταν εκείνη που έπρεπε να διηγηθεί τι είχε συμβεί, πολλές φορές και με βασανιστικές λεπτομέρειες, σε τεράστιες ομάδες ανδρών που ήταν αποφασισμένοι να την κατηγορήσουν ως άπιστη. Και όταν ο σύζυγος της Μαργαρίτας απαίτησε τελικά μια δίκη με μάχη εναντίον της κατηγορούμενης, δεν ήταν μόνο αυτός που διακινδύνευσε τη ζωή του: αν έχανε τη μάχη, εκείνη θα καίγονταν για ψευδορκία.

Η πραγματική Μαργαρίτα ήταν σαφώς μια εξαιρετική γυναίκα. Αλλά η ιστορία της μας θυμίζει χιλιάδες άλλα θύματα-επιζώντες που επέλεξαν να μην παραμείνουν σιωπηλοί. Και στον Μεσαίωνα, το διακύβευμα ήταν τρομακτικά υψηλό. Οι γυναίκες αντιμετώπιζαν επανειλημμένα τραύματα, δημόσιο εξευτελισμό και ντροπή και ενδεχομένως βαριά τιμωρία για τις ίδιες.

Ο βιασμός και η μεσαιωνική κοινωνία

Ο μεσαιωνικός νόμος καταδίκαζε σαφώς τον βιασμό. Οι νόμοι για τον βιασμό έτειναν να είναι βάναυσοι – ο εξαναγκασμός μιας γυναίκας να κάνει σεξ «παρά τη θέλησή της» αποτελούσε σίγουρα έγκλημα, που τιμωρούνταν σκληρότατα με ευνουχισμό, τύφλωση ή απαγχονισμό. Ο άγγλος νομικός Bracton δήλωσε ότι: «Πρέπει να υπάρχει μέλος για μέλος, διότι όταν μια παρθένα μολύνεται χάνει το μέλος της, και γι’ αυτό ας τιμωρείται ο ατιμαστής της στα μέρη στα οποία προσέβαλε».

Το νομικό πλαίσιο ήταν σαφές ότι επρόκειτο για ένα ειδεχθές αδίκημα. Οι γυναίκες όλου του κοινωνικού φάσματος μπορούσαν να ασκήσουν έφεση για βιασμό και ήταν κατανοητό ότι ο βιασμός των εργαζομένων στο σεξ εξακολουθούσε να είναι βιασμός. Μια εκπληκτική πρόσφατη ανακάλυψη της Gwen Seabourne από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ έδειξε ότι η επίθεση σε ένα μεθυσμένο ή αναίσθητο άτομο θα μπορούσε επίσης να οριστεί ως βιασμός. Μια Isabella Plomet βιάστηκε το 1292 από τον γιατρό της, ο οποίος την είχε ναρκώσει, και κρίθηκε ένοχος ως κατηγορούμενος.

Η γλώσσα στα μεσαιωνικά νομικά έγγραφα μεταφέρει τον τρόμο και την αηδία που προκαλούσε το έγκλημα, χρησιμοποιώντας όρους όπως «πιο φρικτά», «σκληρά», «ντροπιαστικά». Ορισμένοι βιασμοί θεωρούνταν ιδιαίτερα φρικτοί λόγω επιβαρυντικών περιστάσεων: το 1386, ο Adam Matte προσπάθησε να αγοράσει σεξ με τη Maud Whetewell. Εκείνη αρνήθηκε, αλλά του έδωσε πρόσβαση στην υπηρέτριά της και κλείδωσε την πόρτα. Εκείνος της επιτέθηκε και τη βίασε, και εκείνη πέθανε το επόμενο Σάββατο «λόγω της ντροπής, του βιασμού και… της (αφροδίσιας) ασθένειας του Adam».

Η γλώσσα των μεσαιωνικών νομικών εγγράφων μεταφέρει τον τρόμο και την αηδία που προκαλούσε το έγκλημα.

Αλλά ακόμη και αν οι νόμοι για τον βιασμό ήταν αυστηροί και ασυμβίβαστοι, η δίωξή τους έμοιαζε πολύ διαφορετική. Τότε, όπως και σήμερα, μόνο ένα μικρό ποσοστό κατέληγε σε καταδίκη, και οι περισσότερες γυναίκες δεν θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στα μέσα για να ασκήσουν εξ αρχής αγωγή. Οταν οι άνδρες κρίνονταν ένοχοι, τις περισσότερες φορές δεν εφαρμοζόταν η νομικά προβλεπόμενη ποινή και τους επιβαλλόταν απλώς πρόστιμο.

Οι μελετητές έχουν επισημάνει ότι τέτοιοι οικονομικοί διακανονισμοί ήταν καθοριστικοί για τα θύματα-επιζώντες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο διακανονισμός μπορούσε να περιλαμβάνει ακόμη και τον γάμο του θύματος με τον βιαστή: όσο απεχθές και αν ήταν αυτό, για πολλά θύματα ήταν το μόνο μέσο κοινωνικής επιβίωσης. Τα πάντα ήταν ευνοϊκά για τους βιαστές, με τους ενόρκους να είναι εξαιρετικά απρόθυμοι να επιβάλουν τέτοιες άγριες ποινές ή να πιστέψουν τις γυναίκες.

Παρ’ όλα αυτά, οι γυναίκες μιλούσαν ξανά και ξανά. Η πρόσφατη επιστήμη ακούει πιο προσεκτικά αυτές τις φωνές. Σε αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση, οι γυναίκες μπορούσαν συχνά να ασκήσουν οι ίδιες τις υποθέσεις, μερικές φορές με τη βοήθεια ανδρών κηδεμόνων, παρά το γεγονός ότι αυτό ήταν γεμάτο κινδύνους – δημόσιος εξευτελισμός και, το πιο δραματικό, τιμωρία για ψευδορκία αν ο κατηγορούμενος κρινόταν αθώος.

Και το τραύμα της στιγμής έπρεπε να ξαναζήσουμε ξανά και ξανά. Οι γυναίκες έπρεπε να αφηγηθούν τι είχε συμβεί πολλές φορές, χωρίς να επιτρέψουν να διαφέρει ούτε η παραμικρή λεπτομέρεια, καθώς αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την απόρριψη της υπόθεσης.

Σε μια ιδιαίτερα δυσάρεστη περίπτωση του 1321, ένα 11χρονο κορίτσι έκανε λάθος στην κατάθεσή του. Αρχικά δήλωσε ότι ένας βιασμός είχε συμβεί την Τετάρτη και στη συνέχεια ότι είχε συμβεί την Κυριακή. Την κορόιδεψαν έξω από το δικαστήριο και την καταδίκασαν να πληρώσει τεράστια αποζημίωση κατά του βιαστή – και επειδή δεν μπορούσε να πληρώσει, επρόκειτο να φυλακιστεί και της δόθηκε χάρη μόνο λόγω της ηλικίας της.

Σε μια άλλη υπόθεση του 13ου αιώνα, μια γυναίκα με το όνομα Rose ισχυρίστηκε ότι βιάστηκε και στη συνέχεια φυλακίστηκε για δύο χρόνια. Συνέχισε την υπόθεση στα δικαστήρια, αλλά απορρίφθηκε επειδή, όπως είπε η κατηγορούμενη: «Η Ρόουζ δεν κατονόμασε μια συγκεκριμένη ημέρα ή ένα συγκεκριμένο έτος ή έναν συγκεκριμένο τόπο κατά τον βιασμό της». (Τελικά, στον βιαστή επιβλήθηκε πρόστιμο 10 λιρών).

Τα βάρη του τραύματος και των αποδεικτικών στοιχείων

Το βάρος της απόδειξης ήταν εξαιρετικά υψηλό. Το θύμα-επιζών έπρεπε να καταγγείλει αμέσως τον βιασμό και οι γείτονες έπρεπε να έχουν ακούσει τις κραυγές τους. Το βάρος βάρυνε επίσης το θύμα να αποδείξει τη μη συναίνεση – ότι είχε αντισταθεί και αντιστάθηκε με κάθε δυνατό τρόπο.

Ο άγγλος νομικός του 12ου αιώνα Ranulf de Glanvill έγραψε: «Μια γυναίκα που υποφέρει με αυτόν τον τρόπο πρέπει να πάει, αμέσως μετά την πράξη, στο πλησιέστερο vill [μικρή εδαφική μονάδα] και εκεί να δείξει σε έμπιστους άνδρες τον τραυματισμό που της έγινε, καθώς και κάθε αιμορραγία που μπορεί να υπάρχει και κάθε σκίσιμο των ρούχων της».

Επρεπε να αποδείξει ότι είχε λάβει χώρα ακραία σωματική βία. Οσο περισσότερες μελανιές και αίμα, τόσο το καλύτερο, όσον αφορά τα δικαστήρια.

Οι γυναίκες έπρεπε να αφηγούνται τι συνέβη με τρόπους που ανταποκρίνονταν σε συγκεκριμένες νομικές προβλέψεις και προσδοκίες. Επρεπε να βρουν ορατές αποδείξεις: το να δείξουν ότι τα ρούχα τους είχαν σκιστεί ήταν συχνά ζωτικής σημασίας, όπως και οι ζημιές σε άλλα υπάρχοντα. Για παράδειγμα, ο βιασμός της Maud of Sundon ελήφθη ιδιαίτερα σοβαρά υπόψη επειδή της είχαν κλαπεί τρία χρυσά δαχτυλίδια και 20 σελίνια.

Οι γυναίκες έπρεπε να βρουν ορατές αποδείξεις: η απόδειξη ότι τα ρούχα τους είχαν σκιστεί ήταν συχνά ζωτικής σημασίας.

Σε μια ιδιαίτερα αιματηρή υπόθεση του 1438, η Margaret Perman βιάστηκε από κάποιον Thomas Elam. Πέθανε από τα τραύματά της, επειδή εκείνος επίσης «δάγκωσε την εν λόγω Μαργαρίτα με τα δόντια του, έτσι ώστε με το δάγκωμα αυτό έσκισε τη μύτη της εν λόγω Μαργαρίτας και έσπασε τρία από τα πλευρά της εκεί, από τα οποία η ίδια η Μαργαρίτα τελικά πέθανε… εξαιτίας του δηλητηρίου και της μόλυνσης από το ίδιο δάγκωμα». Οι υποθέσεις αυτές ήταν φρικιαστικές και ήταν ευθύνη των γυναικών να συγκεντρώσουν ορατές αποδείξεις με μεγάλο προσωπικό κόστος.

Αν ο άνδρας κρινόταν αθώος, η κατήγορος μπορούσε να τιμωρηθεί. Το 1330, ένα θύμα βιασμού έμεινε έγκυος και, καθώς πίστευαν ότι η σύλληψη πρέπει να υποδηλώνει ότι η γυναίκα απολάμβανε το σεξ, η ίδια διαψεύστηκε και καταδικάστηκε σε φυλάκιση.

Γιατί, λοιπόν, οι γυναίκες μίλησαν; Αυτό είναι ένα αίνιγμα που απασχολεί τους ιστορικούς εδώ και δεκαετίες. Δεν υπάρχει απλή απάντηση, αλλά μπορούμε να θαυμάσουμε το θάρρος και την πεποίθησή τους. Ακόμη και σε αυτές τις ακραίες συνθήκες, πολλές γυναίκες αρνήθηκαν να σωπάσουν. Στην εποχή τού #MeToo, οι φωνές αυτών των θυμάτων-επιζώντων αντηχούν ιδιαίτερα έντονα.

https://nobile.gr/

Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2021

Προσεχώς φύλαξη βρεφών σε malls και επιχειρήσεις με δωμάτια θηλασμού και ύπνου

 Κίνητρα για τη δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών και νηπίων σε μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις και εμπορικά κέντρα δίνει το Υπουργείο Εργασίας και συγκεκριμένα η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική, την Οικογένεια και την Ισότητα των Φύλων, Μαρία Συρεγγέλα, από τις αρχές του 2022 στο πλαίσιο υλοποίησης των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες του DNews μετά την επιδότηση των δύο χρόνων θα προβλέπεται ρήτρα διατήρησης του χώρου φύλαξης και των υπαλλήλων.

Ειδικότερα μέσω του προγράμματος θα επιδοτείται η πρόσληψη έως δύο ατόμων για δύο χρόνια ανά επιχείρηση για τη φύλαξη των βρεφών καθώς και θα χρηματοδοτείται πλήρως ο απαραίτητος εξοπλισμός.

Η επιδότηση 100% μισθού και εισφορών των εργαζομένων που θα απασχολούν στους χώρους αυτούς τα παιδιά θα έχει διάρκεια δύο χρόνια και στη συνέχεια σύμφωνα με πληροφορίες μελετάται να υπάρξει ρήτρα διατήρησης του εργαζόμενου και του χώρου φύλαξης των παιδιών για συγκεκριμένο διάστημα. Το διάστημα αυτό μελετάται να είναι αλλά δύο χρόνια.

Αυτό σημαίνει ότι αν μία επιχείρηση επιλέξει να φτιάξει χώρο φύλαξης παιδιών το κράτος θα του παρέχει όλο τον εξοπλισμό και για δύο χρόνια θα επιδοτείται 100% ο μισθός του υπαλλήλου ή των δύο υπαλλήλων. Αναλυτικότερα θα δημιουργείται στις επιχειρήσεις ειδικά διαμορφωμένος χώρος που θα περιλαμβάνει δωμάτιο ύπνου, δωμάτιο θηλασμού, δωμάτιο αλλαγής πάνας, προσωπικά ντουλάπια φύλαξης ειδών καθημερινής ανάγκης των παιδιών, όπως πάνες, ρούχα κά.

Ο προϋπολογισμός είναι 16 εκατ. ευρώ και προβλέπεται η ένταξη 120 μονάδων και περίπου 2.500 παιδιών.

Η προκήρυξη της δράσης θα γίνει στις αρχές του 2022 - προκειμένου οι χώροι φύλαξης να τεθούν σε λειτουργία έως το 2024 - και αρχικά απευθύνεται σε 120 επιχειρήσεις:

 • 50 επιχειρήσεις άνω των 100 εργαζόμενων και
 • 70 επιχειρήσεις άνω των 200 εργαζόμενων (περιλαμβάνονται και τα εμπορικά κέντρα).

Σύμφωνα με την κ. Συρεγγέλα "με το νέο πρόγραμμα που σχεδιάζουμε, βοηθάμε σημαντικά και ουσιαστικά τους νέους γονείς και κυρίως τις εργαζόμενες μητέρες. Στηρίζουμε τις γυναίκες που θέλουν να εργαστούν αλλά δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος φύλαξης των παιδιών τους και προτρέπουμε τις γυναίκες να μην εγκαταλείπουν την εργασία τους και τα όνειρά τους καθώς η ελληνική κυβέρνηση είναι στο πλευρό τους".

Σημειώνοντας ότι" δημιουργώντας χώρους φύλαξης βρεφών εντός των επιχειρήσεων, διευκολύνουμε και ενισχύουμε την απασχόληση των νέων μητέρων. Βοηθάμε τις μητέρες που δεν μπορούν να βρουν χώρο φύλαξης των παιδιών τους κοντά στην εργασία ή στο σπίτι τους.

Με το νέο πρόγραμμά μας αντιμετωπίζουμε ακόμη ένα πρόβλημα που συναντούν αρκετοί γονείς, αυτό της ασυμβατότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών φύλαξης παιδιών με τις ώρες εργασίας των γονέων. Για τους εργαζόμενους γονείς που μπορεί να έχουν έκτακτες επαγγελματικές υποχρεώσεις ή θέλουν να εργάζονται υπερωρίες, η ευελιξία της φροντίδας των παιδιών είναι το ζητούμενο. Η παροχή υπηρεσιών φύλαξης στον χώρο εργασίας βοηθά τους γονείς να ξεπεράσουν όλες αυτές τις δυσκολίες και να απεγκλωβιστούν από τυχόν διλήμματα: καριέρα ή οικογένεια".

Η δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών σε μεγάλες επιχειρήσεις υπάρχουν σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη, τα οποία έχουν ήδη λάβει σειρά πρωτοβουλιών σε επίπεδο ιδιωτικού τομέα και κοινωνίας των πολιτικών οι οποίες συνοψίζονται στη δημιουργία υποδομών φροντίδας των παιδιών εντός των εταιρειών, εκστρατείες ευαισθητοποίησης για το ζήτημα της συμφιλίωσης μέσω της συμμετοχής κοινωνικών εταίρων και συνδικάτων, ενθάρρυνση των ανδρών να λαμβάνουν γονική άδεια και επιβράβευση εταιρειών που εφαρμόζουν πολιτικές που ευνοούν τη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας.

https://www.dikaiologitika.gr/


WOMEN STRIKE AGAIN”: ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

                   

Η Αthens Comics Library, στο πλαίσιο του #FootballPeople, τη μεγαλύτερη εκστρατεία της Ευρώπης για κοινωνικές αλλαγές και ποικιλομορφία στο ποδόσφαιρο σε συνεργασία με το FARE Network, που φέρνει μαζί αθλητές, ομάδες και οργανώσεις που οδηγούνται στην καταπολέμηση της ανισότητας στο ποδόσφαιρο και χρησιμοποιούν το άθλημα ως μέσο κοινωνικής αλλαγής, παρουσιάζει τη διαδικτυακή εκδήλωση “Women Strike Again”, την Πέμπτη 14/10/2021 στις 7μ.μ.

Η εκδήλωση εντάσσεται στη διεθνή επικοινωνιακή καμπάνια #FootballPeople Weeks που συντονίζει το FARE Network και στην οποία συμμετέχουν αθλητικά σωματεία, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, αθλητές και φίλαθλοι από όλο τον κόσμο και τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν οι:

 • Χριστίνα Κορομηλά, Social Media/Press Officer ΠΑΕ Α.Ε.Κ.
 • Κατερίνα Σάλτα, Sport for Protection Programme Manager, Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας
 • Μαρία Παπαπαναγοπούλου, Προπονήτρια Ακαδημίας ΑΤΛΑΣ, Πατρών
 • Maymi Asgari, Αθλήτρια, Influencer,Girl Power Ambassador
 • Shakiba Saeedi, πρώην παίκτρια Hestia F.C.

Θα συντονίσει η Λήδα Τσενέ, Διδάκτωρ του Παντείου Πανεπιστημίου και Ιδρύτρια της Athens  Comics Library.
Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2021

Η ισότητα των φύλων ξεκινά από το σπίτι

 Η ισότητα των φύλων ξεκινά από το σπίτι. Oι οικογένειες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αλλαγής. Για την επόμενη γενιά τα παραδείγματα που δίνουν στο σπίτι οι γονείς, οι φροντιστές και η ευρύτερη οικογένεια διαμορφώνουν τον τρόπο που σκέφτεται για τα φύλα και την ισότητα.

Από το σπάσιμο των στερεοτύπων μέχρι την κατανομή των δουλειών στο σπίτι, της φροντίδας των παιδιών και των ηλικιωμένων και την εκπαίδευση των παιδιών για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων, παρακάτω είναι μερικοί τρόποι με του οποίους μπορείτε να εμπνεύσετε τους μελλοντικούς φεμινιστές στην οικογένειά σας.

1. Μιλήστε γι' αυτό

Αγκαλιάστε την ιδέα να μιλάτε στα παιδιά σας για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών. Μιλώντας στα παιδιά σας για αυτά τα θέματα και τι πρέπει να γίνει για να φτάσουμε σε έναν κόσμο ισότιμο, τα προετοιμάζετε για να οικοδομήσουν ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

«Κατά τη γνώμη μου ο καλύτερος τρόπος για να μεγαλώσετε ένα παιδί είναι με το παράδειγμα που παίρνει το παιδί σας από εσάς. Συχνά μιλάω στον γιο μου για τους ρόλους των φύλων» έχει επισημάνει ο Ουκρανός τραγουδιστής και μέλος της κριτικής επιτροπής της ουκρανικής τηλεοπτικής εκπομπής X-Factor, Dmytro Shurov, εξηγώντας πως φροντίζει ο γιος του να καταλαβαίνει ότι όλα στο σπίτι τους είναι 50/50.

«Οι άνθρωποι έχουν γεννηθεί για να είναι ευτυχισμένοι και όλοι έχουμε ίσα δικαιώματα. Όλα ξεκινούν από τις οικογένειες: Νομίζω ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν ίση προσοχή από τους γονείς τους, πρέπει να δουν ότι ο πατέρας τους δεν φοβάται να είναι αδύναμος μερικές φορές και η μητέρα τους δεν φοβάται να είναι δυνατή».

2. Μοιραστείτε τις δουλειές στο σπίτι

Από το μαγείρεμα και το καθάρισμα μέχρι τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ και τη φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων, οι γυναίκες πραγματοποιούν τουλάχιστον δυόμισι φορές περισσότερη απλήρωτη εργασία στις δουλειές του σπιτιού και τη φροντίδα των μελών της οικογένειας από τους άντρες.

Ως αποτέλεσμα χιλιάδες γυναίκες και κορίτσια χάνουν τις ίσες ευκαιρίες να πάνε στο σχολείο ή να συμμετάσχουν σε εργασία πλήρους απασχόλησης ή να έχουν αρκετό χρόνο για ξεκούραση! Δώστε το παράδειγμα μοιράζοντας εξίσου όλες τις δουλειές του σπιτιού και τη φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων στο σπίτι σας. Συμπεριλάβετε τα αγόρια στις δουλειές του σπιτιού και στη φροντίδα των μελών της οικογένειας από μικρή ηλικία, μαζί με τα κορίτσια!

3. Αγκαλιάστε διαφορετικά πρότυπα

Τα πρότυπα έρχονται σε όλα τα σχήματα, μεγέθη, φύλα, τόνους δέρματος και πολιτισμικό υπόβαθρο. Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να αγκαλιάσουν τη διαφορετικότητα, δείξτε τους πρότυπα από διαφορετικά φύλα, εθνικότητες και χρώμα.

Και υπενθυμίστε τους ότι μπορούν να είναι ό,τι θελήσουν να είναι, ανεξάρτητα από το φύλο τους, για παράδειγμα.

4. Δώστε δύναμη στα παιδιά σας να μιλήσουν

Νέοι σε όλο τον κόσμο βγαίνουν μπροστά και υποστηρίζουν την ισότητα των φύλων. Οταν ενδυναμώνουμε και εκπαιδεύουμε νέους υποστηρικτές για τα δικαιώματα των γυναικών, διασφαλίζουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας.

Στην Κιργιζία η Aigul Alybaeva κάνει το καθήκον της για να προωθήσει τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων, υποστηρίζοντας τη συμμετοχή της κόρης της σε ένα σχολικό πρόγραμμα που λειτουργεί για την ενδυνάμωση των κοριτσιών, τη δημιουργία διαλόγου μεταξύ των γενεών και την αλλαγή στάσεων σχετικά με τον παιδικό γάμο.

«Προσπαθούμε να την υποστηρίξουμε, να δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον στο σπίτι, έτσι ώστε να πάρει τον χρόνο που χρειάζεται για να σπουδάσει, να προετοιμαστεί για τις εργασίες της» λέει η Aigul για τη σχέση της με την κόρη της και προσθέτει: «Ο φεμινισμός είναι στον χαρακτήρα της. Γνωρίζει τα δικαιώματά της και μοιράζεται μαζί μου ό,τι μαθαίνει στο σχολείο». Η κόρη της Aigul, Aiturgan Djoldoshbekova, έχει μάθει για τα νόμιμα δικαιώματα των γυναικών στη χώρα της και θέλει να ακολουθήσει καριέρα στη Νομική. Γνωρίζει επίσης τη σημασία τού να μοιράζεται τις γνώσεις της με άλλους.

5. Καταπολεμήστε τα στερεότυπα, συμπεριλαμβανομένων των δικών σας

Το κοινωνικό φύλο δεν αφορά τις βιολογικές διαφορές -τη βιολογική ταξινόμηση- μεταξύ των δύο φύλων, αλλά είναι ένα κοινωνικό κατασκεύασμα. Οι άνθρωποι καθορίζουν τι σημαίνει να είσαι αγόρι ή κορίτσι και αυτές οι κοινωνικές συνθήκες συχνά αναμένουν από τα παιδιά να συμμορφώνονται με συγκεκριμένους και περιοριστικούς ρόλους και προσδοκίες του βιολογικού φύλου από μικρή ηλικία.

Οι ερευνητές λένε ότι τα παιδιά αρχίζουν να απορροφούν στερεότυπα από την ηλικία των 3 ετών, με αποτέλεσμα μέχρι να γίνουν 10 χρονών ο κόσμος να επεκτείνεται για τα αγόρια και να συρρικνώνεται για τα κορίτσια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε συζητήσεις σχετικά με τους ρόλους των κοινωνικών φύλων από νωρίς και να αμφισβητήσουμε τα χαρακτηριστικά που αποδίδονται σε άντρες και γυναίκες στο σπίτι, στην καθημερινότητά μας, στο σχολείο και στους χώρους εργασίας.

Ολοι έχουμε ασυνείδητες προκαταλήψεις για τα φύλα. Αυτοί είναι οι ρόλοι που έχουμε εσωτερικεύσει με βάση τις προσδοκίες της κοινωνίας μας για το πώς οι άντρες και οι γυναίκες πρέπει να ντύνονται, να συμπεριφέρονται και να παρουσιάζονται και σε ορισμένες περιπτώσεις τι είδους δουλειά πρέπει να κάνουν... Είναι στο χέρι μας να αναγνωρίσουμε αυτές τις προκαταλήψεις και να αμφισβητήσουμε τα στερεότυπα που συναντούν τα παιδιά μας συνεχώς στα ΜΜΕ, στον δρόμο ή στο σχολείο.

Ενημερώστε τα παιδιά σας ότι η οικογένειά σας είναι ένας ασφαλής χώρος για να εκφραστούν όπως είναι, επιβεβαιώνοντας τις επιλογές τους, διαβεβαιώνοντάς τα ότι είναι εντάξει να είναι διαφορετικά και ενθαρρύνοντας μια κουλτούρα αποδοχής.

6. Σταματήστε το body shaming

Ο κόσμος μας είναι κατασκευασμένος με τρόπο που μας κάνει να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τα πρότυπα ομορφιάς που θέτουν τα ΜΜΕ, η παράδοση και η κοινωνία. Μετράμε συνεχώς τον εαυτό μας έναντι άλλων ανθρώπων και νιώθουμε ότι μας κρίνουν από τη φυσική μας εμφάνιση. Το body shaming είναι μια συμπεριφορά που μαθαίνεται, επομένως είναι σημαντικό για τους γονείς να δίνουν το παράδειγμα.

Προσέξτε να μην ασκείτε κριτική στην εικόνα του σώματος, συμπεριλαμβανομένης της δικής σας, και απορρίψτε σεξιστικά, αρνητικά στερεότυπα μη ρεαλιστικών προτύπων σώματος. Προωθήστε έναν θετικό για το σώμα τρόπο ζωής στο σπίτι, δείχνοντας στα παιδιά σας ότι δεν καθορίζονται από το πώς φαίνονται, αλλά από το πώς ενεργούν.

7. Ακούστε και μάθετε από αυτά

Η σημερινή νεολαία -1,8 δισεκατομμύρια- αντιπροσωπεύει απεριόριστες δυνατότητες και τεράστιο ταλέντο για να χτίσει ένα καλύτερο μέλλον για τον κόσμο. Αλλά για να αξιοποιήσουμε πραγματικά αυτή τη δύναμη, πρέπει να την ακούσουμε. Τα κορίτσια και τα αγόρια πρέπει να παίξουν ρόλο στην επίτευξη της ισότητας των φύλων σήμερα.

Τα τελευταία χρόνια οι νέοι μιλούν για τα ζητήματα που τους επηρεάζουν και τον κόσμο. Από τη Μαλάλα, που υποστηρίζει την εκπαίδευση των νέων, μέχρι την Γκρέτα που μας παροτρύνει να αναλάβουμε δράση για το κλίμα, οι νέοι έχουν πολλά να πουν στις συζητήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δράση για το κλίμα, την ισότητα των φύλων και πολλά άλλα. Εμείς απλώς χρειάζεται ν' ακούμε.

ΠΗΓΗ: UN WOMEN

Ισόβια θα αντιμετωπίζουν πλέον οι γυναικοκτόνοι στην Κύπρο

 


Ως ποινικό αδίκημα αναγνωρίζονται από εδώ και πέρα οι γυναικοκτονίες στην Κύπρο και ως θα τιμωρούνται αναλόγως. Μετά την εισήγηση της βουλευτή Αννίτας Δημητρίου, Προέδρου της Βουλής της Κύπρου, η ποινή ορίζεται σε ισόβια κάθειρξη.

Την πρόταση νόμου είχε καταθέσει πέρυσι η βουλευτής, χωρίς όμως να αλλάξουν οι ποινές. Το περασμένο σαββατοκύριακο, κατάφερε και πέτυχε τροποποίηση, με την όποια οι αρχές θα ταξινομούν τις υποθέσεις που αφορούν δολοφονίες γυναικών για συγκεκριμένους λόγους, ώστε να ορίζονται ως «γυναικοκτονίες» αντί να συμπεριλαμβάνονται στη γενική λίστα των δολοφονιών.

«Όπως είναι γνωστό, η γυναικοκτονία, ήτοι η δολοφονία γυναικών ή κοριτσιών κάτω των δεκαοκτώ ετών ως πράξη οφειλόμενη, μεταξύ άλλων, σε ενδοοικογενειακή βία, ή σεξουαλική βία, ή σε λόγους τιμής ή θρησκευτικών πεποιθήσεων και πρακτικών ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων, στις πλείστες των περιπτώσεων παραμένει ατιμώρητη, εδραιώνοντας την αντίληψη ότι η βία κατά των γυναικών είναι φαινόμενο αποδεκτό και/ή αναπόφευκτο. Στο πλαίσιο αυτό, η βία κατά των γυναικών γίνεται ευρέως αποδεκτό ότι αποτελεί μία μορφή διάκρισης που παραβιάζει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας», τονίζεται στην επίσημη εισήγηση.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η πρόταση νόμου, η θανάτωση γυναίκας ως αποτέλεσμα:

 1. άσκησης βίας από ερωτικό σύντροφο
 2. βασανισμού και μισογυνισμού
 3. λόγων τιμής, θρησκευτικών πεποιθήσεων, πρακτικής ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων
 4. σεξουαλικού προσανατολισμού και/ή ταυτότητας φύλου
 5. σχέσης εξάρτησης, εμπιστοσύνης ή επιρροής η οποία δημιουργεί ευαλωτότητα
 6. άσκησης βίας προς επίτευξη συνουσίας
 7. άσκησης ενδοοικογενειακής βίας
 8. στοχοποίησης στο πλαίσιο ενόπλων συγκρούσεων, τιμωρείται με ισόβια, ως γυναικοκτονία.

Η Κύπρος είχε συγκλονιστεί το 2019 από τις αποκαλύψεις πως ένας άνδρας είχε σκοτώσει 7 γυναίκες, ανάμεσα τους και δύο ανήλικες, και είχε πετάξει τα άψυχα σώματά τους σε μία λίμνη. Τα περαιτέρω στοιχεία δείχνουν ότι τα τελευταία 3 χρόνια, δολοφονήθηκαν συνολικά 20 γυναίκες στο νησί.

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων ορίζει ως γυναικοκτονία τη δολοφονία μιας γυναίκας από ερωτικό σύντροφο και ο θάνατος μιας γυναίκας ως αποτέλεσμα πρακτικής που είναι επιβλαβής στις γυναίκες. Ως ερωτικός σύντροφος νοείται πρώην ή νυν συζύγος ή συντρόφος, ανεξάρτητα από το αν ο/η δράστης/στρια έχει μοιραστεί ή μοιράζεται την ίδια κατοικία με το θύμα.

https://politic.gr/

Ουραγός της ΕΕ η Ελλάδα στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών

Η Ελλάδα έπεσε 29 θέσεις από το 2006 και 14 θέσεις από την προηγούμενη μέτρηση μέχρι σήμερα, στην κατάταξη των χωρών με βάση την ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, με επιδείνωση της θέσης της σε όλες τις επιμέρους υπό εξέταση κατηγορίες. Η παγκόσμια βαθμολογία για το χάσμα μεταξύ των φύλων, το 2021 είναι 67,7%. Αυτό σημαίνει ότι το υπόλοιπο που πρέπει να κλείσει είναι στο 32,3%. Κατά μέσο όρο, το χάσμα διευρύνθηκε σχεδόν 0,6 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα.

Αυτή η συνολική διεύρυνση του παγκόσμιου χάσματος μεταξύ των φύλων αντικατοπτρίζεται επίσης στο γεγονός ότι ο αριθμός των χωρών που καταγράφουν τουλάχιστον οριακή βελτίωση είναι μικρότερος από τον αριθμό των χωρών που σημειώνουν ασθενέστερες επιδόσεις από πέρυσι.

Από τις 153 χώρες και οικονομίες που καλύπτονται τόσο φέτος όσο και το 2020, 98 έχουν βελτιώσει τη βαθμολογία τους, ενώ 55 έχουν υποχωρήσει ή σταματήσει.

Γεωγραφικά, οι πρώτες στις 10 θέσεις συνεχίζουν να κυριαρχούν σκανδιναβικές χώρες, όπως η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Φινλανδία και η Σουηδία, που βρίσκονται στην στην πρώτη πεντάδα.

Το top 10 συμπληρώνεται από μία χώρα από την Ασία -Ειρηνικό (Νέα Ζηλανδία 4η), δύο χώρες της Υποσαχάριας (Ναμίμπια, 6η και Ρουάντα, 7η), μία χώρα από την Ανατολική Ευρώπη ( νεοεισερχόμενη στους κορυφαίους 10, Λιθουανία, 8η) και άλλες δύο χώρες της Δυτικής Ευρώπης (Ιρλανδία, 9η και Ελβετία, 10η, άλλη χώρα στο top-10 για πρώτη φορά).

Πέντε χώρες, αν και ξεκινούν από διαφορετικά επίπεδα ισοτιμίας φύλου, έχουν βελτιώσει τη βαθμολογία τους κατά τουλάχιστον 4,4 ποσοστιαίες μονάδες ή περισσότερο, χαρακτηρίζοντας τις πέντε πιο βελτιωμένες χώρες φέτος: Λιθουανία, Σερβία, Τιμόρ-Λέστε, Τόγκο και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 


 

             

Ολόκληρη η έκθεση με τον Παγκόσμιο Δείκτη Ισότητας των Φύλων εδώ

https://www.athleticradio.gr/

Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021

Το ψηφιακό χάσμα “κρατά τις γυναίκες εκτός” και κοστίζει δισεκατομμύρια

 

ψηφιακό χάσμα

Το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων – η διαφορά μεταξύ του αριθμού των γυναικών και των ανδρών που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο – κόστισε 24 δισ. δολάρια σε χαμένα φορολογικά έσοδα το 2020, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν επενδυθεί στην υγεία, την εκπαίδευση και τη στέγαση, αναφέρει νέα έκθεση.

Η αποτυχία να εξασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση των γυναικών στο διαδίκτυο έχει κοστίσει στις χώρες χαμηλού εισοδήματος 1 δισεκατομμύριο δολάρια (730 δισεκατομμύρια λίρες) την τελευταία δεκαετία και θα μπορούσε να σημάνει πρόσθετη απώλεια 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το 2025, εάν οι κυβερνήσεις δεν αναλάβουν δράση.

Πέρυσι, οι κυβερνήσεις 32 χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας, της Αιγύπτου και της Νιγηρίας, έχασαν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ύψους 126 δισ. δολαρίων, επειδή οι γυναίκες δεν μπορούσαν να συμβάλουν στην ψηφιακή οικονομία.

Η Phumzile Mlambo-Ngcuka, πρώην εκτελεστική διευθύντρια της UN Women και ιδρύτρια του Ιδρύματος Umlambo, δήλωσε:

“Δε θα επιτύχουμε την ισότητα των φύλων μέχρι να εξαλείψουμε αυτό το ψηφιακό χάσμα που κρατάει τόσες πολλές γυναίκες εκτός σύνδεσης και μακριά από τις ευκαιρίες που προσφέρει το διαδίκτυο”.

Η μελέτη, η οποία διεξήχθη από το Ίδρυμα World Wide Web Foundation και τη Συμμαχία για το Προσιτό Διαδίκτυο (Alliance for Affordable Internet), εξέτασε 32 χώρες χαμηλού και μικρομεσαίου εισοδήματος, όπου το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων είναι συχνά μεγαλύτερο.

Στις χώρες αυτές, το ένα τρίτο των γυναικών ήταν συνδεδεμένες στο διαδίκτυο σε σύγκριση με σχεδόν τους μισούς άνδρες.

Το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων έχει ελάχιστα βελτιωθεί από το 2011, καθώς μειώθηκε μόλις κατά μισή ποσοστιαία μονάδα από 30,9% σε 30,4%. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι άνδρες έχουν 21% περισσότερες πιθανότητες να είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο από ό,τι οι γυναίκες, ενώ στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες το ποσοστό αυτό φτάνει το 52%, αναφέρει η έκθεση.

Διάφορα ζητήματα εμποδίζουν τις γυναίκες και τα κορίτσια να συνδεθούν στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των ακριβών κινητών τηλεφώνων και τoυ κόστους των δεδομένων διαδικτύου, των κοινωνικών προτύπων, που αποθαρρύνουν τις γυναίκες και τα κορίτσια να συνδεθούν στο διαδίκτυο, των φόβων σχετικά με την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια και την προστασία και την έλλειψη χρημάτων – παγκοσμίως, οι γυναίκες κερδίζουν περίπου 77 σεντς για κάθε δολάριο, που κερδίζει ένας άνδρας.

Λίγες κυβερνήσεις έχουν εφαρμόσει συγκεκριμένες πολιτικές για να δώσουν στις γυναίκες ευκολότερη πρόσβαση στο διαδίκτυο, προσθέτει η έκθεση.

Σύμφωνα με την έκθεση του Alliance for Affordable Internet για την προσιτότητα του ίντερνετ το 2020, πάνω από το 40% των χωρών δεν είχαν ουσιαστικές πολιτικές ή προγράμματα για την επέκταση της πρόσβασης των γυναικών στο διαδίκτυο.

Η Catherine Adeya, διευθύντρια ερευνών στο Ίδρυμα World Wide Web, δήλωσε: “Καθώς το διαδίκτυο γίνεται ένας πιο ισχυρός παράγοντας για την εκπαίδευση, τις επιχειρήσεις και την κινητοποίηση της κοινότητας, η αποτυχία παροχής πρόσβασης για όλους σημαίνει ότι δεν αξιοποιούνται οι δυνατότητες όλων να συνεισφέρουν”.

Εκτός από τον περιορισμό των ευκαιριών για τις γυναίκες και τα κορίτσια, ο ψηφιακός αποκλεισμός των γυναικών έχει ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που επηρεάζουν όλους- με εκατοντάδες εκατομμύρια λιγότερες γυναίκες να μπορούν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, ο κόσμος χάνει την κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική συμβολή που θα μπορούσαν να έχουν, αναφέρει η έκθεση.

Η Boutheina Guermazi, διευθύντρια ψηφιακής ανάπτυξης της Παγκόσμιας Τράπεζας, πρόσθεσε: “Η επένδυση σε ένα ψηφιακό μέλλον χωρίς αποκλεισμούς δίνει στους ηγέτες μια τεράστια ευκαιρία να προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη και παράλληλα να δημιουργήσουν υγιέστερες κοινωνίες με την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην εκπαίδευση και την εισοδηματική δύναμη.

“Για τις κυβερνήσεις που επιδιώκουν να οικοδομήσουν μια ανθεκτική οικονομία στο πλαίσιο των σχεδίων ανάκαμψης του Covid-19, το κλείσιμο του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων θα πρέπει να είναι μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες.”

Για να διαβάσετε/κατεβάσετε την έρευνα στα αγγλικά κάντε κλικ εδώ.

https://avmag.gr/

Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021

11 Οκτωβρίου Διεθνής ημέρα Κοριτσιού

 Οι διακρίσεις και η βία κατά των κοριτσιών σε διάφορα μέρη του κόσμου ώθησαν τον ΟΗΕ να ανακηρύξει την 11η Οκτωβρίου ως Διεθνή Ημέρα Κοριτσιού (International Day of Girl Child). Καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 19 Δεκεμβρίου 2011 και γιορτάστηκε για πρώτη φορά το 2012.

Η πρόοδος των νεαρών κοριτσιών δεν συμβαδίζει με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα και ο νέος κορωνοϊός (COVID-19) ενισχύει πολλά από αυτά, επισημαίνει ο ΟΗΕ.

Στατιστικά στοιχεία

Σε όλο τον κόσμο, σχεδόν 1 στα 4 κορίτσια ηλικίας 15-19 ετών δεν απασχολούνται ούτε στην εκπαίδευση ή την κατάρτιση σε σύγκριση με το 1 στα 10 αγόρια της ίδιας ηλικίας. Μέχρι το 2021, περίπου 435 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια θα ζουν με λιγότερα από 1,90 δολάρια την ημέρα, συμπεριλαμβανομένων 47 εκατομμυρίων που ωθούνται στη φτώχεια ως αποτέλεσμα του COVID-19.

1 στις 3 γυναίκες παγκοσμίως έχουν υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία. Τα επικαιροποιημένα δεδομένα δείχνουν ότι από το ξέσπασμα του COVID-19, η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών και ιδιαίτερα η ενδοοικογενειακή βία έχει αυξηθεί σημαντικά.

Τουλάχιστον το 60% των χωρών εξακολουθεί να θέτει εμπόδια στα δικαιώματα των θυγατέρων να κληρονομούν γη και άλλα περιουσιακά στοιχεία είτε με νόμο είτε στην πράξη.

sansimera.gr

Κύπρος: Θεσπίζεται με νόμο το αδίκημα της γυναικοκτονίας

 


Με διά βίου φυλάκιση θα τιμωρείται το έγκλημα της γυναικοκτονίας, το οποίο θεσμοθετείται πλέον ως όρος με πρόταση νόμου που κατέθεσε χθες ενώπιον της Ολομέλειας η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου. Μια πρωτοβουλία η οποία έρχεται στον απόηχο της έξαρσης εγκλημάτων κατά των γυναικών, με την Πρόεδρο του σώματος να θέτει το ζήτημα ενώπιον των βουλευτών, προκειμένου να τεθεί μία ασπίδα ασφαλείας των γυναικών από τη βία εις βάρος τους λόγω φύλου.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα, ώστε να θεσπισθεί το αδίκημα της γυναικοκτονίας, το οποίο θα επισύρει ποινή φυλάκισης διά βίου.

«Όπως είναι γνωστό, η γυναικοκτονία, ήτοι η δολοφονία γυναικών ή κοριτσιών κάτω των δεκαοκτώ ετών ως πράξη οφειλόμενη, μεταξύ άλλων, σε ενδοοικογενειακή βία, ή σεξουαλική βία, ή σε λόγους τιμής ή θρησκευτικών πεποιθήσεων και πρακτικών ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων, στις πλείστες των περιπτώσεων παραμένει ατιμώρητη, εδραιώνοντας την αντίληψη ότι η βία κατά των γυναικών είναι φαινόμενο αποδεκτό και/ή αναπόφευκτο», αναφέρεται.

«Στο πλαίσιο αυτό», σημειώνεται, η βία κατά των γυναικών γίνεται ευρέως αποδεκτό ότι αποτελεί μία μορφή διάκρισης που παραβιάζει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας.

«Υπό το φως των πιο πάνω, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών , η Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών και το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο, καθώς και η Γενική Σύσταση της Επιτροπής CEDAW για τη Βία κατά των Γυναικών, η Διακήρυξη του Πεκίνου, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, καλούν τα συμβαλλόμενα Μέρη να υιοθετήσουν ολοκληρωμένες θεσμικές αλλαγές για την εξάλειψη εκείνων των εμποδίων που αποστερούν τις γυναίκες και τα κορίτσια από την πλήρη απόλαυση των δικαιωμάτων τους, κρίνεται σκόπιμο να θεσπισθεί το ιδιώνυμο αδίκημα της γυναικοκτονίας, προς αντιμετώπιση του νέου εγκληματολογικού και ανθρωπολογικού φαινομένου της γυναικοκτονίας, όπως αυτό εκδηλώνεται από μέρους ανδρών εις βάρος των γυναικών ακριβώς επειδή τα θύματα είναι γυναίκες».

https://tvxs.gr/news/

Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2021

10 Οκτωβρίου _Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Αυτοκτονικός ιδεασμός και ανισότητες την επομένη της πανδημίας

 «Η Ψυχική Υγεία σε ένα κόσμο ανισοτήτων», είναι ο τίτλος της φετεινής Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας.

Και είναι γεγονός, ότι η πανδημία που βιώνει όλη η ανθρωπότητα εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, ταρακούνησε συθέμελα τις κοινωνίες, δίνοντας ηχηρό χαστούκι στην ψυχική μας υγεία. Και όπως όλα δείχνουν, τα ευαίσθητα και δισεπίλυτα ζητήματα της ψυχικής υγείας, θα συνεχίσουν να μας απασχολούν και μετά την Covid εποχή.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με στοιχεία από το Χαμόγελο του Παιδιού, κατά τη διάρκεια του A’ εξαμήνου του 2021 σημειώνεται ραγδαία αύξηση για παιδιά που εξέφρασαν αυτοκτονικό ιδεασμό (248,89%) και για παιδιά με διαταραχές αναπτυξιακές, προσωπικότητας, πρόσληψης τροφής κ.λπ. (53,04% ).

Όπως αναφέρει στο CNN Greece, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας καθηγητής Ψυχιατρικής στο ΑΠΘ κ. Παντελεήμων Βασίλειος Μποζίκας, η σοβαρή υγειονομική κρίση, μεγάλωσε τις ανισότητες, καθώς πολλοί άνθρωποι έχασαν τη δουλειά τους εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που επέβαλλε η πανδημία, ενώ φάνηκε ότι οι γυναίκες επιβαρύνθηκαν περισσότερο. Αναφορικά με τις αυτοκτονίες, σύμφωνα με τον καθηγητή Μποζίκα, σημειώθηκε αύξηση των αυτοκτονιών, με την έννοια του ιδεασμού.

Δυστυχώς, τώρα βλέπουμε τα αποτελέσματα των αλλεπάλληλων απαγορευτικών και περιοριστικών μέτρων, όπως αύξηση της βίας και της εγκληματικότητας, αύξηση του θυμού, πίεση ψυχολογική, αύξηση ενδοοικογενειακής βίας, και περιστατικά ανισότητας, τονίζει ο κ. Μποζίκας, προσθέτοντας, ότι ένα αρνητικό φαινόμενο δυστυχώς που διαπιστώνουμε, ότι άνθρωποι που υπέστησαν την ενδοοικογενειακή βία δεν αναζήτησαν στήριξη, ενώ δεν έγινε και η σχετική διάγνωση.

Οι γυναίκες και τα παιδιά, οι αδύναμοι κρίκοι

Οι γυναίκες και τα παιδιά έχουν πληγεί περισσότερο από ψυχικές διαταραχές υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας σύμφωνα με το Δείκτη Ψυχικής Υγείας Headway 2023.

Το 83% των γυναικών αναφέρουν ότι η πανδημία επηρεάζει αρνητικά την ψυχική τους υγεία σε σύγκριση με το 36% των ανδρών.

Το 20% του πληθυσμού σε εργάσιμη ηλικία εμφανίζει μορφές ψυχικών διαταραχών σε κάποια στιγμή της ζωής του.

1 στα 3 παιδιά που εγκαταλείπουν το σχολείο πάσχουν επίσης από κάποια ψυχική νόσο.

Υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις στη διαθεσιμότητα, προσβασιμότητα και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας, καθώς και στον τρόπο που ανταποκρίνονται οι Ευρωπαϊκές χώρες στις ανάγκες ψυχικής υγείας στα σχολεία, τους χώρους εργασίας και την κοινωνία γενικότερα.

Το μήνυμα της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

Αναλυτικά, το μήνυμα της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, είναι το εξής:

«Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας έχει ως θέμα της την "Ψυχική Υγεία σε έναν Κόσμο Ανισοτήτων".

Προφανής σκοπός είναι να προβληθούν και στην συνέχεια να υιοθετηθούν συγκεκριμένες πολιτικές αντιμετώπισης εκείνων των παραγόντων που συμβάλλουν, σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο, στις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες επιβαρύνοντας και την ψυχική υγεία. Τέτοιοι παράγοντες, μεταξύ άλλων, είναι το φύλο, οι φυλετικές και εθνοτικές διακρίσεις, η απώλεια εισοδήματος και η ανεργία, η μετανάστευση και η προσφυγιά, καθώς και οι διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού. Η πανδημία από τον COVID-19 με τις υγειονομικές, κοινωνικές και οικονομικές της συνέπειες επιδείνωσε αυτές τις ανισότητες καθιστώντας συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού πιο ευάλωτες στις ψυχικές επιπτώσεις της.

Η χώρα μας αντιμετώπισε αμέσως μετά την 10ετή οικονομική κρίση και την υγειονομική κρίση της πανδημίας από τον COVID-19 με αποτέλεσμα να ενταθούν κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες που συμβάλλουν στην αύξηση των ψυχικών διαταραχών.

Πέραν των όποιων κεντρικών πολιτικών επιλεγούν για να αμβλυνθούν άμεσα αυτές οι ανισότητες θεωρούμε σημαντικό την ανάπτυξη ενός επαρκούς δικτύου σύγχρονων και διασυνδεδεμένων μεταξύ τους υπηρεσιών ψυχικής υγείας, με έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα, εύκολα προσβάσιμων από όλους.

Αυτό αφορά πέραν της επέκτασης και της ενίσχυσης των υπαρχόντων κοινοτικών δομών (π.χ. Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα), την δημιουργία νέων κοινοτικών δομών που αποσκοπούν στην πρωτογενή και στην δευτερογενή πρόληψη των ψυχικών διαταραχών (π.χ. Κέντρα Εξειδικευμένης Παρέμβασης σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, Μονάδες Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση)».

ΣΔΙΤ και στην Ψυχική Υγεία

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η διασύνδεση μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνέχεια της φροντίδας των ατόμων με ψυχικά προβλήματα. Στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας σημαντική είναι και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην ψυχιατρική φροντίδα. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να προσφέρονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες αποκατάστασης σε όσους πάσχουν από χρόνια ψυχική διαταραχή ώστε να μπορούν να φτάσουν στο υψηλότερο εφικτό επίπεδο λειτουργικότητας τους.

Επειδή αναφερόμαστε σε ανισότητες και στην επίπτωσή τους στην ψυχική υγεία πρέπει να επισημανθεί ότι το στίγμα και οι διακρίσεις που βιώνουν τα άτομα με ψυχικές διαταραχές επιβαρύνουν την σωματική και ψυχική τους υγεία, οδηγούν σε απώλεια ευκαιριών για εκπαίδευση, εργασία και οικονομική ευημερία και έχουν αρνητική επίδραση στις οικογένειές τους και στους αγαπημένους τους. Τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας έχουν το δικαίωμα σε ίσες ευκαιρίες και προοπτικές που θα τους επιτρέψουν να συμμετάσχουν σε όλες τις πλευρές της ζωής».

Χαμόγελο του Παιδιού και υπουργείο Υγείας

Εν τω μεταξύ «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και συγκεκριμένα την Υφυπουργό Ψυχικής Υγείας, Ζωή Ράπτη, ανακοινώνει την άμεση εφαρμογή νέων υπηρεσιών ψυχικής υγείας στοχευμένα για τους πληγέντες, παιδιά και οικογένειες στη Βόρεια Εύβοια, μέσω της λειτουργίας Σπιτιού Ημερήσιας Φροντίδας στην πόλη της Ιστιαίας, καθώς και Κινητής Μονάδας Ψυχοκοινωνικής και Ιατρικής Υποστήριξης, η οποία θα ενεργοποιηθεί καταρχήν στις πληγείσες περιοχές και με στόχο την ολιστική κάλυψη των αναγκών των κατοίκων, ενηλίκων και ανηλίκων. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των παρεχόμενων υπηρεσιών, είναι και η τηλε-συμβουλευτική που θα παρέχεται μέσω της εξειδικευμένης επιστημονικής ομάδας του Κέντρου Ημέρας «Το Σπίτι του Παιδιού».

Οι παραπάνω ενέργειες, έρχονται να προστεθούν στην ήδη επιτυχημένη συνεργασία του Οργανισμού με το Υπουργείο Υγείας και πιο συγκεκριμένα στον τομέα της Ψυχικής Υγείας, που περιλαμβάνει τη λειτουργία του, μοναδικού για τη χώρα μας, Κέντρου Ημέρας Εξατομικευμένης Παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας σε Παιδιά και Εφήβους, θύματα κακοποίησης, παραμέλησης, ενδοοικογενειακής βίας, παιδιά θυματοποιημένα, εμπλεκόμενα σε περιστατικά bullying και γενικά παιδιά που έχουν εκτεθεί πρόσφατα ή παλαιότερα σε έντονες ψυχοτραυματικές εμπειρίες και ως εκ τούτου αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, προσαρμογής ή συμπεριφοράς.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» για τη ψυχική υγεία των παιδιών εν μέσω πανδημίας

Δραματικά περιστατικά ωστόσο- τα οποία συνδέονται με αυτοκτονικό ιδεασμό και διαταραχές προσωπικότητας- καταγράφει το Χαμόγελο του Παιδιού, στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους. Ειδικότερα:

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» κατά τη διάρκεια του A’ εξαμήνου του 2021 σημειώνει ραγδαία αύξηση για α) παιδιά που εξέφρασαν αυτοκτονικό ιδεασμό (248,89%) και β) παιδιά με διαταραχές αναπτυξιακές, προσωπικότητας, πρόσληψης τροφής κ.λπ. (53,04% ).

Επίσης, την ίδια περίοδο, 2.524 άτομα απευθύνθηκαν στον Οργανισμό για να λάβουν ψυχολογική στήριξη, ενώ ταυτόχρονα καταγράφηκαν 438 αναφορές για κακοποίηση παιδιών έναντι των 310 που αφορούσαν το Α’ Εξάμηνο του 2020. Παράλληλα, αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών που χρήζουν, οποιασδήποτε μορφής θεραπείας, ενώ οι δημόσιοι φορείς παροχής θεραπειών αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στον τεράστιο όγκο των αναγκών. Συγκεκριμένα, το 2020 καταγράφηκαν 126 νέα αιτήματα για θεραπεία παιδιών ενώ στο Α’ εξάμηνο του 2021 έχουν καταγραφεί ήδη 74.

«Οι ταμπέλες δεν προορίζονται για τους ανθρώπους»

Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, αποτελεί μια πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για την Ψυχική Υγεία (World Federation for Mental Health - WFMH) με στόχο την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού πάνω σε σημαντικά θέματα ψυχικής υγείας.

Για τα άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, το στίγμα και οι διακρίσεις που συχνά αντιμετωπίζουν, αποτελούν βασικές αιτίες για την άνιση πρόσβασή τους σε βασικούς τομείς, όπως της υγείας, της εκπαίδευσης, της εργασίας, και της κοινωνικής ζωής.

Οι μύθοι και τα στερεότυπα γύρω από τις ψυχικές διαταραχές, οδηγούν στον φαύλο κύκλο του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, γεγονός που επιβαρύνει την κατάστασή τους, αποτρέπει την αποκατάσταση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και ενισχύει τις ανισότητες.

Αντιθέτως, η κοινωνική αποδοχή, η πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες ψυχικής υγείας, οι ευκαιρίες για εκπαίδευση, επαγγελματική αποκατάσταση και συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, αποτελούν προϋποθέσεις για την ισότιμη αντιμετώπιση των ανθρώπων με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Χαμηλή πρόσβαση στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η πανδημία Covid-19 έχει ενισχύσει τις ανισότητες σε αρκετούς κρίσιμους τομείς, συμπεριλαμβανομένου και του χώρου της ψυχικής υγείας. Σύμφωνα με στοιχεία του WFMH, υπολογίζεται ότι ποσοστό από 75% έως 95% των ατόμων με ψυχικές διαταραχές σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, δεν έχουν καθόλου πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Την ίδια στιγμή, οι ανάγκες του πληθυσμού για ψυχοκοινωνική υποστήριξη αυξάνονται, εξαιτίας των αρνητικών ψυχολογικών επιπτώσεων που έχει επιφέρει η πανδημία στην ψυχική υγεία.

Με στόχο την ανάδειξη της επιτακτικής ανάγκης καταπολέμησης του στίγματος γύρω από τις ψυχικές διαταραχές, η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος, μέσω του προγράμματος «Σβήνουμε το στίγμα. Στο λόγο μας» δημιούργησε μια καμπάνια ευαισθητοποίησης, με κεντρικό μήνυμα:

Οι ταμπέλες δεν προορίζονται για τους ανθρώπους. Στόχος του μηνύματος είναι να προβληματίσει το κοινό γύρω από τα συνηθισμένα στερεότυπα που συνδέονται με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και τα οποία αποτρέπουν πολλούς συνανθρώπους μας από το να αναζητήσουν την αναγκαία και πολύτιμη βοήθεια των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, όταν έχουν ανάγκη υποστήριξης.

Στο σποτ που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της καμπάνιας, ο ήρωας που αντιμετωπίζει ψυχολογική πίεση και δυσφορία, αποφασίζει να απευθυνθεί σε μια υπηρεσία ψυχικής υγείας, γεγονός που προκαλεί την αρνητική αντίδραση του κοινωνικού περίγυρου, ο οποίος του κρεμάει την ταμπέλα του «τρελού». Με αυτόν τον τρόπο, αναδεικνύεται το ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα της «ετικετοποίησης» που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, που δυσχεραίνει την πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών και οδηγεί στην κοινωνική απομόνωση.


Η καμπάνια δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Προγράμματος για την Καταπολέμηση του Στίγματος Ψυχικής Υγείας Σβήνουμε το Στίγμα. Στο Λόγο μας. το οποίο υλοποιεί η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος με εταίρους το Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ) και την Εταιρία Μέριμνας & Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Active citizens fund, με διαχειριστές της επιχορήγησης για την Ελλάδα το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Σχετικά με την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος είναι ένα επιστημονικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 1986, από τον καθηγητή Ψυχιατρικής-Παιδοψυχιατρικής, Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο και την ομάδα συνεργατών του. Έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο δραστηριοτήτων σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την Ψυχική Υγεία και οι παρεχόμενες υπηρεσίες της καλύπτουν ένα μεγάλο τμήμα των ψυχιατρικών και παιδοψυχιατρικών αναγκών των κατοίκων των περιοχών όπου δραστηριοποιείται, και συγκεκριμένα των νομών Αττικής, Φωκίδας και όμορων περιοχών, Φθιώτιδας, Έβρου και της ευρύτερης περιοχής της Θράκης. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε πάνω από 3.000 ωφελούμενους ετησίως.

cnn.gr