... 1 στις 3 γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό της-1 στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού-Δεν είσαι η Μόνη...Δεν είσαι Μόνη....-24ωρη Γραμμή SOS 15900- Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Θηβαίων

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018

Trafficking for sexual exploitation: a gendered crime/Εμπορία για σεξουαλική εκμετάλλευση: ένα έγκλημα λόγω φύλου


Η εμπορία για σεξουαλική εκμετάλλευση είναι η πιο συχνά αναφερθείσα μορφή εμπορίας ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια μορφή βίας με βάση το φύλο που επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες. Το 95% των εγγεγραμμένων θυμάτων εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση στην ΕΕ είναι γυναίκες ή κορίτσια. Η εμπορία γυναικών και κοριτσιών παραμένει διαρθρωτική μορφή βίας κατά των γυναικών. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται, βάσει του νόμου, να λαμβάνουν ειδικά μέτρα για το φύλο για να βοηθήσουν και να προστατεύσουν τα θύματα. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) δημοσίευσε μια έκθεση σχετικά με το θέμα αυτό, που ξεκίνησε την ημέρα της ΕΕ κατά της εμπορίας ανθρώπων στις 18 Οκτωβρίου.

"Η έρευνά μας δείχνει ότι η εμπορία για σεξουαλική εκμετάλλευση έχει τις ρίζες της στις ανισότητες των φύλων. Οι προσπάθειες καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων δεν μπορούν και δεν πρέπει να παραβλέπουν τις συγκεκριμένες ρίζες του εγκλήματος αυτού, οι οποίες καθιστούν τις γυναίκες και τα κορίτσια πιο ευάλωτες στην εμπορία ανθρώπων », δήλωσε η Virginija Langbakk, διευθυντής του EIGE.

«Οι γυναίκες και τα κορίτσια αποτελούν την πλειονότητα των αναφερθέντων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και συνεχίζουν να επηρεάζονται δυσανάλογα. Η παρούσα έκθεση αποτελεί μέρος ενός νέου συνόλου ενεργειών προτεραιότητας που υποβλήθηκε από την Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2017 και αντικατοπτρίζει τις δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν στην κοινή δήλωση που υπέγραψαν οι επικεφαλής των δέκα οργανισμών της ΕΕ τον περασμένο Ιούνιο. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει τις πολλές γυναίκες και κορίτσια που υπέφεραν ανούσια στα χέρια των διακινητών και των κακοποιών. Θα βοηθήσει επίσης τα κράτη μέλη να μεταφέρουν σε δράση τις νομικές τους υποχρεώσεις να υιοθετήσουν ειδικά μέτρα για το φύλο, τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη τη μορφή εκμετάλλευσης που έχουν υποστεί τα θύματα ", δήλωσε η συντονίστρια  της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων Myria Vassiliadou.

Τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων έχουν το δικαίωμα σε βοήθεια, υποστήριξη και προστασία.

Το EIGE ανέλυσε τόσο την οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων όσο και την οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων με την οπτική του φύλου. Το Ινστιτούτο, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει αναπτύξει ειδικές συστάσεις για το φύλο και το παιδί, προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις οδηγίες και να παρακολουθήσουν την πρόοδό τους. Και οι δύο οδηγίες πρέπει να εφαρμοστούν συμπληρωματικά ώστε να μεγιστοποιηθεί το δυναμικό προστασίας τους. Οι εθνικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν σε μια ευρύτερη εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου.

Διαβάστε την έκθεση "Ειδικά μέτρα για το φύλο σε δράσεις κατά της εμπορίας ανθρώπων"
Gender-specific measures in anti-trafficking actions

https://eige.europa.eu/

"Η φτώχεια είναι η χειρότερη μορφή βίας"(Μαχάτμα Γκάντι)- Τι ισχύει για την Ελλάδα


Με μελανά χρώματα περιγράφουν τη σημερινή κατάσταση για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού τα στοιχεία της Eurostat και του ΟΟΣΑ.  

Σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ζει πάνω από ένας στους τρεις κατοίκους στην Ελλάδα και κατά μέσο όρο ένας στους πέντε στην ΕΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2017 που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Eurostat.


Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα

Σύμφωνα με τη Eurostat,  ένας άνθρωπος βρίσκεται σε κατάσταση φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού όταν αντιμετωπίζει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω προβληματικές καταστάσεις:

Council of Europe - Combating violence against women /Συμβούλιο της Ευρώπης-Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών

Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας ,βασίζεται στην αντίληψη ότι η βία κατά των γυναικών αποτελεί μορφή βίας που βασίζεται στο φύλο και διαπράττεται κατά των γυναικών επειδή είναι γυναίκες. 
Είναι υποχρέωση του κράτους να το αντιμετωπίζει πλήρως σε όλες του τις μορφές και να λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών, την προστασία των θυμάτων και τη δίωξη των δραστών. Εάν δεν το γίνει αυτό, θα είναι ευθύνη του κράτους. 
Η σύμβαση δεν αφήνει καμία αμφιβολία: δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών εάν οι γυναίκες βιώνουν βία με βάση το φύλο σε μεγάλη κλίμακα και οι κρατικές υπηρεσίες και τα θεσμικά όργανα σβήνουν τα μάτια.

Οι χώρες που έχουν υπογράψει και επικυρώσει την σύμβαση ,παρουσιάζονται στο παρακάτω γράφημα:www.coe.int/en/web/istanbul-convention/newsroom

«Who Cares»: Animation για την απλήρωτη εργασία φροντίδας ,την φτώχεια και τα γυναικεία/ανθρώπινα δικαιώματα


To «Who Cares» υιοθετεί μια μοναδική προσέγγιση για την παρουσίαση της έρευνας σχετικά με την απλήρωτη εργασία  φροντίδας που συνδέει τις γυναίκες και την οικονομική ενδυνάμωση των κοριτσιών και τα ανθρώπινα δικαιώματά τους.
 Η ιστορία αναφέρεται σε  μια γυναίκα  , που ζει σε συνθήκες φτώχειας και την ακολουθεί σε όλο το καθημερινό της ταξίδι, καθώς αγωνίζεται ενάντια στην κοροϊδία που συνδέεται με άνισες ευθύνες φροντίδας. 
Η απλήρωτη  εργασία  φροντίδας υποστηρίζει την ευημερία όλων των κοινωνιών, πλουσίων και φτωχών, αλλά δεν αναγνωρίζεται και υποτιμάται από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους νομοθέτες. Αυτή η εμψύχωση, υπογραμμίζει την ανάγκη αλλαγής πολιτικής που αναγνωρίζει το ρόλο των γυναικών και των κοριτσιών στην παροχή μη αμειβόμενης περίθαλψης. μειώνει την αθλιότητα της απλήρωτης περίθαλψης και αναδιανέμει εργασία μη αμειβόμενης περίθαλψης (από γυναίκες σε άνδρες και από οικογένεια σε κοινότητες και το κράτος), δημιουργώντας έτσι τη βάση για την πραγματική ισότητα των φύλων. 
Το animation συμπληρώνει μια ειδική έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για την ακραία φτώχεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα και υπογραμμίζει βασικά ευρήματα από την έρευνα για την ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών. 
Η ταινία έχει αναπτυχθεί από το Ινστιτούτο Μελετών Ανάπτυξης με χρηματοδότηση από το Τμήμα Διεθνούς Ανάπτυξης (DFID).

www.socialpolicy.gr

17 Οκτωβρίου:Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας


Η Διεθνής Ημέρα για την εξάλειψη της Φτώχειας τιμάται κάθε χρόνο στις 17 Οκτωβρίου σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το Ιστορικό

Η πρωτοβουλία ανήκε στον καθολικό ιερωμένο Γιόζεφ Βρεσίνσκι (1917-1988), γεννημένο στην Πολωνία αλλά μεγαλωμένο στην Γαλλία. Από το 1957, ο Βρεσίνσκι είχε ιδρύσει την οργάνωση «International Movement ATD Fourth World» («Διεθνής οργάνωση “ Όλοι Μαζί με Αξιοπρέπεια” Τέταρτος Κόσμος»), με σκοπό την καταπολέμηση της πείνας και της ακραίας φτώχειας σε όλο τον κόσμο.
Μια μεγάλη διαδήλωση 100.000 ατόμων στην πλατεία Τροκαντερού στο Παρίσι, στις 17 Οκτωβρίου 1987, υποστήριξε τις προσπάθειες του Βρεσίνσκι και έθεσε τις βάσεις του εορτασμού. Σε μια αναμνηστική πλάκα που τοποθετήθηκε, χαράχτηκε η επιγραφή, που συνόψιζε την δράση του εμπνευστή του: «Οπουδήποτε οι άνδρες και οι γυναίκες είναι καταδικασμένοι να ζουν στην απόλυτη φτώχεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται. Είναι ιερό καθήκον να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα δικαιώματα θα γίνουν σεβαστά».
Το 1988, ο Γαλλο-Πολωνός ιερωμένος απεδήμησεν εις Κύριον αλλά οι αγώνες του δεν ξεχάστηκαν για την καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας. Τέσσερα χρόνια αργότερα, στις 22 Δεκεμβρίου 1992, η γενική συνέλευση του ΟΗΕ ανακήρυξε την 17η Οκτωβρίου ως «Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας».

Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας (2018)

Θέμα του φετινού εορτασμού, που συμπίπτει με την 70η επέτειο από την υιοθέτηση της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, είναι:« Να συναντηθούμε όσους βρίσκονται πιο πίσω για να οικοδομήσουμε έναν κόσμο χωρίς αποκλεισμούς με παγκόσμιο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας». Στο μήνυμά του ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, επισημαίνει: «Ας αναλογιστούμε ότι η εξάλειψη της φτώχειας δεν είναι θέμα φιλανθρωπίας αλλά ζήτημα δικαιοσύνης».
Με βάση έκθεση του ΟΗΕ, ένα παιδί πεθαίνει κάθε τρία δευτερόλεπτα από τη φτώχεια, ενώ 1,2 δισεκατομμύριο άνθρωποι ζουν με λιγότερο από ένα δολάριο την ημέρα.
Η μείωση του αριθμού των ατόμων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό στην ΕΕ αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
www.sansimera.gr/worldays/64

Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018

Η διαδικτυακή παρενόχληση περιορίζει τις φωνές των νέων γυναικών στο διαδίκτυο

Close up portrait of a worried young woman looking at phone

Οι ψηφιακές τεχνολογίες προσφέρουν στις νέες γυναίκες και τους άνδρες καινοτόμους τρόπους να εμπλακούν στην πολιτική. Από τη λήψη άμεσων κοινοποιήσεων ειδήσεων σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις, την εμπλοκή σε διαδικτυακές συζητήσεις και την έκφραση απόψεων σχετικά με τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης, η πολιτική και η συμμετοχή των πολιτών έγιναν γρηγορότερα και ευκολότερα. Ωστόσο, ένα από τα μειονεκτήματα που αντιμετωπίζει αυτή η γενιά, το οποίο είναι το πλέον ψηφιακά ειδικευμένο στην ΕΕ, είναι ο κίνδυνος κακοποίησης σε απευθείας σύνδεση. Αυτά είναι μερικά από τα ευρήματα που δημοσίευσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE). Η μελέτη εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος της αυστριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

"Οι ψηφιακοί χώροι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν χώρους σχηματισμού γνώμης, συζήτησης και κινητοποίησης. Ωστόσο, ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός περιορίζει τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιοποίηση. Οι νέοι, ιδιαίτερα οι γυναίκες, αποτρέπονται από τη συμμετοχή σε πολιτικές συζητήσεις ή σε διαδικτυακές συζητήσεις. Όλη η κοινωνία λείπει όταν οι νεαρές γυναίκες δεν ασχολούνται επειδή χάνουμε τις δυνατότητές τους να συμμετάσχουν στην πολιτική και να γίνουν μελλοντικοί ηγέτες », δήλωσε η κ. Virginija Langbakk, διευθυντή του EIGE.

Η σεξουαλική παρενόχληση γίνεται συχνότερα στις νέες γυναίκες, με το 9% να δηλώνει θύμα, σε σύγκριση με το 6% των νέων ανδρών. Μετά από  αναφορές ή βίαιη ομιλία ή κατάχρηση από το διαδίκτυο, μία στις δύο νεαρές  γυναίκες α(51%) και το 42% των νεαρών ανδρών διστάζουν να συμμετάσχουν σε συζητήσεις κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης.

"Το Διαδίκτυο πρέπει να είναι ένα ασφαλές μέρος για να μπορέσουν οι νέοι να εκφράσουν τις απόψεις τους. Ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός ή η κακοποίηση πρέπει να αποτραπεί εάν θέλουμε να διασφαλίσουμε την πλήρη συμμετοχή του σε απευθείας σύνδεση της νεολαίας, ιδιαίτερα των νέων γυναικών, των οποίων οι φωνές δεν ακούγονται λιγότερο », δήλωσε η Juliane Bogner-Strauss, Αυστριακή Υπουργός Γυναικών, Οικογενειών και Νεολαίας.

Οι νέοι άνδρες είναι πιο πολιτικά ενεργοί στο διαδίκτυο, με 26% να σχολιάζουν άρθρα, κοινωνικά δίκτυα ή ιστολόγια σε απευθείας σύνδεση, σε σύγκριση με το 18% των νέων γυναικών. Οι νέοι άνδρες, περισσότερο από τις νέες γυναίκες, βλέπουν τα οφέλη που προσφέρουν τα κοινωνικά μέσα για πολιτική συμμετοχή. Ακριβώς πάνω από το ήμισυ (51%) των νέων ανδρών και λιγότερο από το ήμισυ (47%) των νέων γυναικών πιστεύουν ότι τα διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα αποτελούν πρόοδο για τη δημοκρατία, διότι δίνουν σε όλους την ευκαιρία να συνεισφέρουν στη δημόσια συζήτηση.

Υπό το πρίσμα των επικείμενων εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάιο του 2019, είναι σημαντικό να ενθαρρυνθούν οι νέες γυναίκες και οι άνδρες να χρησιμοποιήσουν την ψηφιακή τεχνολογία για να εξελιχθούν σε ενεργούς ευρωπαίους πολίτες, ενημερώνοντάς τους για σημαντικά θέματα, συμμετέχοντας σε ηλεκτρονικές συζητήσεις και υπολογίζοντας τις απόψεις τους.
«Δίχτυ ασφαλείας για τις γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες»: Επιτυχής η ημερίδα της ΓΓΙΦ


Ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η ημερίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ)με θέμα: «Εθνικές και Ευρωπαϊκές προκλήσεις και προοπτικές στη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος», που πραγματοποιήθηκε στις 15/10/2018 στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, με αφορμή την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού διακρατικού προγράμματος «Building a safety net for migrant & refugee women”  («Ενώνουμε τις δυνάμεις μας – Χτίζουμε ένα δίκτυ ασφαλείας για τις γυναίκες πρόσφυγες και τις μετανάστριες»).
Κατά την έναρξη της Ημερίδας, χαιρετισμό απηύθυναν η Υφυπουργός Εσωτερικών, κα Μαρίνα Χρυσοβελώνη, η Πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), κα Ειρήνη Αγαθοπούλου και η Ειδική Γραμματέας Επικοινωνιακής Διαχείρισης κρίσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και ενημέρωσης, κα Φωτεινή Παντιώρα.

Αυξήθηκαν οι γυναίκες σε θέσεις managment στις σουηδικές εταιρίες

Αύξηση σημειώνει το ποσοστό των γυναικών που μετέχουν στα «υψηλά δώματα» των σουηδικών εταιριών, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ιδρύματος AllBright.
Όπως δείχνουν τα στατιστικά, το ποσοστό αυξήθηκε για φέτος από το 21% της προηγούμενη χρονιάς, στο 23%. 
Όπως τονίζει η σχετική έκθεση, αν η ανάπτυξη της χώρας συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό, το ένα τέταρτο των στελεχών των σουηδικών εταιρειών θα είναι γυναίκες εντός του 2019.
Ενώ σε γενικές γραμμές το 90% όλων των θέσεων CEO πληρείται από άνδρες, ο αριθμός των γυναικών έχει αυξηθεί κατά 65% από πέρυσι. Ο αριθμός των σουηδικών εταιρειών που εφαρμόζεται η ισότητα των δύο φύλων ανήλθε σε 47 φέτος από 39 πέρυσι, κάτι που σημαίνει αύξηση της τάξεως του 14% επί του συνόλου.
Παράλληλα, ωστόσο, αυξήθηκε ο αριθμός των επιχειρήσεων χωρίς καθόλου γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις, φτάνοντας σε 81 από 77 το προηγούμενο έτος.
Σημειώνεται ότι οι εισηγμένες εταιρίες έχουν περισσότερες γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις σε ποσοστό 25%. 
Όσον αφορά στις μεγάλες επιχειρήσεις, οι γυναίκες κατέχουν υψηλές θέσεις management σε ποσοστό 25%, σε μεσαίες επιχειρήσεις ο αριθμός αυτός διαμορφώνεται στο 22% και σε μικρότερες επιχειρήσεις στο 21%.
economytoday.sigmalive.com

Ας μάθουμε στα παιδιά να σέβονται την ισότητα

Η αποφυγή της βίας απέναντι στις γυναίκες ξεκινά μέσα από το μεγάλωμα των παιδιών από πολύ μικρή ηλικία

Ας μάθουμε στα παιδιά να σέβονται τις γυναίκες και την ισότητα 
Με το να διδάσκουμε στα παιδιά σχέσεις με σεβασμό και θετικές συμπεριφορές απέναντι στις γυναίκες και τα κορίτσια. Ως γονιός, παίζετε ένα ζωτικό ρόλο στο πώς τα παιδιά αναπτύσσουν ισότιμες σχέσεις με σεβασμό και αυτό συμβαίνει επειδή είστε το σημαντικότερο πρότυπό του. Όσα και αν είναι τα εξωτερικά του ερεθίσματα, από εσάς εξαρτάται για το πώς θα τα διαχειριστεί.
Η σεξιστική και βίαιη συμπεριφορά προκύπτει από τα πιστεύω ότι τα κορίτσια δεν είναι το ίδιο καλά με τα αγόρια, δεν αξίζουν τις ίδιες ευκαιρίες ή μεταχείριση και ότι δεν πρέπει να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα, λόγω φύλου. Αυτά είναι θέματα, που ακόμα κι αν είναι δύσκολα να συζητηθούν, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε καθημερινές δραστηριότητες και να δείξετε ότι οποιαδήποτε μορφή βίας (σωματική, λεκτική ή ψυχολογική) δεν είναι επιτρεπτή. 
Βοηθήστε το παιδί να το αντιληφθεί με τους παρακάτω τρόπους:
  •     Διδάξτε στο παιδί πώς να αναγνωρίζει την επιθετικότητα και τη βία. Για παράδειγμα, το bullying, οι βρισιές και οι προσβολές στην παιδική χαρά είναι μορφές λεκτικής βίας. Οι κλωτσιές, οι μπουνιές και το σπρώξιμο είναι μορφές σωματικής βίας.
  •     Πείτε στο παιδί ότι δεν πρέπει να ανέχεται καμία μορφή βίας από τα άλλα παιδιά και δείξτε πώς να το σταματά με τις λέξεις.
  •     Ποτέ μην δικαιολογείτε τη βίαιη ή σκληρή συμπεριφορά με τη φράση ‘έτσι είναι τα αγόρια’.
  •     Μάθετε το παιδί να λύνει τα προβλήματά του με τις λέξεις και ικανότητες επικοινωνίας.
  •     Πάντα να επιβραβεύετε το παιδί όταν βλέπετε ότι εφαρμόζει κάτι από τα παραπάνω. Μην ξεχνάτε ότι ένα παιδί που δεν ανέχεται τη βία και την σταματά με λέξεις γίνεται ένας ενήλικας με αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση.

Η ισότητα των φύλων.
 Όλα τα φύλα αξίζουν την ίδια αντιμετώπιση και ίσες ευκαιρίες. Αν τα παιδιά καταλάβουν τη φυλετική ισότητα, είναι πολύ πιθανό να αντιληφθούν ότι δεν είναι εντάξει να φερόμαστε με βίαια στις γυναίκες. Για αυτό και δεν πρέπει να ανέχεστε ποτέ σεξιστικά αστεία από φίλους και συγγενείς. Μην περιορίζετε το παιδί σας στο ποια δραστηριότητα μπορεί να κάνει. Αν είναι κορίτσι και θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, δεν χρειάζεται να νομίζει ότι είναι αγορίστικο προνόμιο. Το ίδιο ισχύει και για τις χρωματικές επιλογές. Το ροζ δεν είναι μόνο για τα κορίτσια και το μπλε μόνο για τα αγόρια.
 http://www.akappatou.gr

Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018

15 Οκτωβρίου:Παγκόσμια Ημέρα για τη γυναίκα της υπαίθρου

Αποτέλεσμα εικόνας για παγκόσμια ημέρα για τη γυναίκα της υπαίθρου

Προορισμένες να σκάψουνε το μικρό τους χωραφάκι, ανοίγουν τα λαγούμια της δικής τους ψυχής. Καρτερόψυχες, λεβεντοκόρες, γυναίκες φτιαγμένες από πέτρα και χώμα κρατούν αιώνες τώρα, στα ροζιασμένα χέρια τους το άροτρο. Μ’ αυτό οργώνουν κάθε χάραμα την φτώχεια τους, μ’ αυτό φυτεύουν και τα όνειρα τους. Γυναίκες προικισμένες να ονειροπολούν να διαφεύγουν, αποσκιρτούν για λίγο από το πύρινο έδαφος της πραγματικότητας και επιστρέφουν, κουβαλώντας στα πικραμένα χείλη τους το πιο ολόγλυκο ψωμί του κόσμου!

Οι ηρωίδες του πλανήτη μας

Το έτος 1997, με πρωτοβουλία της παγκόσμιας οργάνωσης «Women’s World Sunmit Foundation» και σκοπό την αναγνώριση και την προβολή του έργου της αγρότισσας, καθιερώθηκε η 15η Οκτωβρίου ως παγκόσμια ημέρα για τη γυναίκα της υπαίθρου. Οι ετήσιες εκδηλώσεις της οργάνωσης αυτής, μεταξύ άλλων, αποβλέπουν και στη βελτίωση της νομικής θέσης της αγρότισσας, διότι όπως είπε και σε ένα λόγο της η Elly Pradervand, συντονίστρια της Διεθνούς Εκστρατείας Ενημέρωσης και Ενίσχυσης της αγρότισσας: «οι αγρότισσες όλου του κόσμου είναι οι πραγματικές ηρωίδες του πλανήτη μας».

Kαινοτόμες αγρότισσες

«Οι γυναίκες είναι ικανές για εντυπωσιακά πράγματα και διασφαλίζουν την ένταξη της καινοτομίας στην αγροτική παραγωγή», διαπιστώνει η Lotta Folkesson επικεφαλής της γυναικείας επιτροπής της αγροτικής οργάνωσης Copa. Αγρότισσες από όλο το κόσμο, καινοτομούν και λανσάρουν διατροφικές μόδες με νέα προϊόντα. Οι γυναίκες αυτές διαγωνίζονται κάθε χρόνο, για την πρώτη θέση στα βραβεία καινοτομίας. Και μας αποδεικνύουν περίτρανα, πως έχουν τη δύναμη και την όρεξη να αντιμετωπίσουν κάθε νέα προκλήση που θα εμφανιστεί μπροστά τους.

Ημερίδα για την Ελληνίδα Αγρότισσα

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της Αγρότισσας, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και την Περιφέρεια Αττικής – διοργανώνει την Τρίτη 16 Οκτωβρίου ημερίδα με θέμα «Η Ελληνίδα Αγρότισσα». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης (Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15).


www.news247.gr

Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018

Η ευρωπαϊκή διάσκεψη για την ισότητα των φύλων/Τhe European conference Gender Equality & YOUΗ ευρωπαϊκή διάσκεψη για την ισότητα των φύλων, που διοργανώνεται υπό την Αυστριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αφιερωμένη στις μελλοντικές προτεραιότητες για την ισότητα των φύλων στην ΕΕ. 

Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, το EIGE θα ξεκινήσει την έκθεση 'Gender equality and youth: opportunities and risks of digitalisation'  . Η έκθεση εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος της αυστριακής Προεδρίας. Εξετάζει πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ψηφιακές τεχνολογίες για την προώθηση της ισότητας των φύλων και ποιοι είναι οι κίνδυνοι της ψηφιοποίησης που σχετίζονται με το φύλο για τις νέες γυναίκες και τους άνδρες.

Η παρούσα έκθεση αποτελεί μέρος του έργου του EIGE για την παρακολούθηση της προόδου της ΕΕ όσον αφορά την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο των στόχων της πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου (Beijing Platform for Action (BPfA)). Τα ευρήματα εμπλουτίζονται με τις φωνές και τις απόψεις των νέων από ολόκληρη την ΕΕ, παρέχοντας πολύτιμες γνώσεις σχετικά με το θέμα.

Για να υποστηρίξει τις συζητήσεις κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, το EIGE συνέταξε μια σειρά από έξι infographics (διαθέσιμα στην καρτέλα RESOURCES), με στοιχεία και συμπεράσματα από την έκθεση. 
Παρακάτω μπορείτε να δείτε  τα infographics:

«Η θέση της γυναίκας είναι στο σπίτι» σύμφωνα με το 69% των Ελλήνων


Ενδιαφέρον προκαλούν τα αποτελέσματα της έρευνας του Ευρωβαρόμετρου στις χώρες της Ε.Ε σχετικά με τις έμφυλες σχέσεις και την οικογένεια.
Όταν η συζήτηση έρχεται σε θέματα ισότητας των δύο φύλων στην Ελλάδα το «μένουμε Ευρώπη» τρίζει συθέμελα καθώς οι απαντήσεις που έδωσαν οι συμπολίτες μας σε πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου βρίσκονται σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από αυτές των κατοίκων της υπόλοιπης Δυτικής Ευρώπης.
Συγκεκριμένα οι Έλληνες όταν κλήθηκαν να απαντήσουν αν συμφωνούν ή διαφωνούν με την θέση ότι ο πιο σημαντικός ρόλος για μία γυναίκα είναι να φροντίζει το σπίτι της και την οικογένεια, σε ποσοστό 69% συμφώνησαν. Είναι μακράν το μεγαλύτερο ποσοστό ανάμεσα σε χώρες της πάλαι ποτέ δυτικής Ευρώπης καθώς σχεδόν όλες τους βρίσκονται κάτω από τον μέσο όρο ο οποίος είναι στο 44%. 
Όταν η συζήτηση έρχεται σε θέματα ισότητας των δύο φύλων στην Ελλάδα το «μένουμε Ευρώπη» τρίζει συθέμελα καθώς οι απαντήσεις που έδωσαν οι συμπολίτες μας σε πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου βρίσκονται σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από αυτές των κατοίκων της υπόλοιπης Δυτικής Ευρώπης. 
Συγκεκριμένα οι Έλληνες όταν κλήθηκαν να απαντήσουν αν συμφωνούν ή διαφωνούν με την θέση ότι ο πιο σημαντικός ρόλος για μία γυναίκα είναι να φροντίζει το σπίτι της και την οικογένεια, σε ποσοστό 69% συμφώνησαν. Είναι μακράν το μεγαλύτερο ποσοστό ανάμεσα σε χώρες της πάλαι ποτέ δυτικής Ευρώπης καθώς σχεδόν όλες τους βρίσκονται κάτω από τον μέσο όρο ο οποίος είναι στο 44%.
Πάνω από την Ελλάδα βρίσκονται μόνο χώρες του ανατολικού μπλοκ με πρώτη την γειτονική Βουλγαρία όπου οι θετικές απαντήσεις που θέλουν την γυναίκα στο σπίτι και την οικογένεια φθάνουν το 81%. Το πλέον εντυπωσιακό τόσο στην χώρα μας όσο και σε αυτές που μας ξεπερνούν σε φαλλοκρατικές αντιλήψεις είναι τις απαντήσεις αυτές τις δίνουν και γυναίκες. Η φράση, «Σουηδία γίναμε» που κοροϊδευτικά συμβολίζει την χαλαρότητα των ηθών βρίσκει ταιριάζει στην περίσταση καθώς μόλις το 11% των κατοίκων της σκανδιναβικής χώρας που συμμετείχε στην έρευνα συμφωνεί με την περιοριστική θέση της γυναίκας.


Είναι η θέση της γυναίκας στο σπίτι; Τι απαντήσαμε οι Έλληνες (και οι Ελληνίδες)Ο άντρας ο κουβαλητής Στον αντίποδα και στο αντρικό στερεότυπο όπου «Ο πιο σημαντικός ρόλος ενός άνδρα είναι να βγάζει λεφτά» πάλι οι Έλληνες στηρίξαμε την άποψη σε ποσοστό 65% όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης βρίσκεται στο 43%. Στα άκρα πάλι η Βουλγαρία (81%) και η Σουηδία (10%).

Είναι η θέση της γυναίκας στο σπίτι; Τι απαντήσαμε οι Έλληνες (και οι Ελληνίδες)Όπως φαίνεται και στον πιο κάτω χάρτη των στερεοτύπων σχετικά με θέματα ισότητας η Ελλάδα σκοράρει ιδαίτερα ψηλά (σ.σ. όσο πιο έντονο το χρώμα τόσο πιο πολύ οι κάτοικοι της στηρίζουν τα στερεότυπα).– Κεντρικός χάρτης από Jo Di Graphics με στοιχεία απο το ειδικό Ευρωβαρόμετρο 465 για την ισότητα των δύο φύλων στην Ευρώπη

www.tilestwra.com


Ημερίδα: Εθνικές ευρωπαϊκές προκλήσεις και προοπτικές στη διαχείριση του προσφυγικούΤο Κέντρο Γυναικείων Ερευνών και Μελετών Διοτίμα σας προσκαλεί τη Δευτέρα 15/10/2018, στις 9.30 π.μ., στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52, Αθήνα),  στην ημερίδα που διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, με τίτλο «Εθνικές ευρωπαϊκές προκλήσεις και προοπτικές στη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος».

Χτίζουμε ένα δίκτυ ασφαλείας

Η ημερίδα πραγματοποιείται με αφορμή την ολοκλήρωση του διετούς (2016 – 2018) ευρωπαϊκού διακρατικού προγράμματος «Χτίζουμε ένα δίκτυ ασφαλείας για τις γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες», που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στόχος του προγράμματος ήταν η  πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των μεταναστριών και γυναικών προσφύγων από την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα.
Συντονιστής του έργου ήταν το ΚΕΘΙ, ενώ συμμετείχαν ως εταίροι οι παρακάτω φορείς: Differenza Donna ONG, (Ιταλία-ΜΚΟ), SURT Foundation  (Ισπανία-ΜΚΟ), Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών Διοτίμα (Ελλάδα- ΜΚΟ), Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Ελλάδα-Υπουργείο Εσωτερικών).

Ημερίδα

Το πρόγραμμα της ημερίδας είναι ιδιαίτερα πλούσιο, από άποψη θεματικών αλλά και εκπροσωπούμενων φορέων και ομιλητών.  Η ημερίδα διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες:
Στην πρώτη, με τίτλο «Ευρωπαϊκές προκλήσεις και προοπτικές στη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος», θα παρέμβουν: ο Δημήτρης Βίτσας (υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής), η Μαρίνα Χρυσοβελώνη (υφυπουργός Εσωτερικών), η Pilar Llop (γενική διευθύντρια της ισπανικής κυβέρνησης για τη βία κατά των γυναικών) και η Juliane Nagel (μέλος του κοινοβουλίου της Σαξονίας).
Στη δεύτερη ενότητα, με τίτλο «Πρόληψη και ανταπόκριση  στην έμφυλη βία στους προσφυγικούς πληθυσμούς»,  θα παρουσιαστεί τόσο το έργο «Χτίζουμε ένα δίκτυ ασφαλείας για τις γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες», όσο και οι στόχοι και οι δράσεις του.
Τέλος, στην τρίτη ενότητα, με τίτλο «Συνέργειες και συντονισμός φορέων και οργανώσεων», θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα της ημερίδας.

Εισηγήσεις του Κέντρου Διοτίμα

  • Μαρία Λιάπη (κοινωνιολόγος  – ερευνήτρια, εμπειρογνώμονας ισότητας, νομική εκπρόσωπος του ΚΓΜΕ Διοτίμα): «Απόκριση στην έμφυλη βία – αποτελέσματα διακρατικής μελέτης»
  • Βιργινία Ξυθάλη (ψυχολόγος): «Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επαγγελματιών που εργάζονται με επιβιώσασες έμφυλης βίας: αποτελέσματα, διαπιστώσεις και εκπαιδευτικά  εργαλεία»
  • Ιωάννα Στεντούμη (δικηγόρος): «Καλές και κακές νομικές και διοικητικές πρακτικές κατά την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας».
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα:
Θα δωθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

http://diotima.org.gr

15 Οκτωβρίου: Διεθνής Ημέρα για τις Γυναίκες της Υπαίθρου

Η εικόνα ίσως περιέχει: φυτό, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η έμπρακτη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων προς τις αγρότισσες

Το από 16-4-2018 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Η επιτυχής ολοκλήρωση της πρώτης επίσημης παρουσίασης της έρευνας της Γ.Γ.Ι.Φ. για τις γυναίκες αγρότισσες στη Σταμνά  Μεσολογγίου και στη Ζαγορά Πηλίου»: 

Α. Διεθνές Πλαίσιο

Με τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από την πρώτη επέτειο της Διεθνούς Ημέρας την 15η Οκτωβρίου 2008, κατόπιν σχετικού Ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τον Δεκέμβριο του 2007, ο ΟΗΕ εστιάζει στην επιτακτική ανάγκη για την ενδυνάμωση των αγροτισσών μέσω των αειφόρων υποδομών, των υπηρεσιών και της κοινωνικής προστασίας υπέρ της ισότητας των φύλων στην πράξη. Η διαβίωση των αγροτισσών συνδέεται άμεσα με το φυσικό περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, γι’αυτόν ακριβώς το λόγο δίνεται έμφαση στην έννοια της αειφορίας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των επερχόμενων γενεών.

Ακολουθούν ορισμένα χρήσιμα στατιστικά στοιχεία:

α) οι αγρότισσες αποτελούν το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού

β) στις αναπτυσσόμενες χώρες οι γυναίκες αποτελούν το 43% του εργατικού δυναμικού στον πρωτογενή τομέα

γ) οι έξι στους δέκα πρόωρους θανάτους γυναικών της υπαίθρου οφείλεται σε ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής μέσα στο σπίτι λόγω χρήσης ανθυγιεινής τεχνολογίας από χώρες των οποίων η οικονομία βασίζεται στη στερεή βιομάζα και το κάρβουνο

δ) οι γυναίκες και τα κορίτσια της υπαίθρου στον αναπτυσσόμενο κόσμο έχουν τη βασική ευθύνη για τη συλλογή πόσιμου νερού για την οικογένειά τους σε ποσοστό έως και 80% και σπαταλούν περίπου πέντε ώρες ημερησίως για τη συλλογή καυσίμων για τις οικιακές εργασίες σε βάρος της προσωπικής τους εκπαίδευσης, ανάπαυλας και αναψυχής.

Β. Η δραστηριοποίηση του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων της Ελλάδας

Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018

Oι πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ισότητα των φύλων, την προστασία της μητρότητας και την καταπολέμηση της ανεργίας των γυναικών

Αποτέλεσμα εικόνας για Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Η Υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου -Effie Achtsioglou συναντήθηκε με την Υφυπουργό Εσωτερικών, Μαρίνα Χρυσοβελώνη και τη Γ.Γ.ΙΣ.Φ, Φ. Κούβελα. Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ισότητα των φύλων, την προστασία της μητρότητας και την καταπολέμηση της ανεργίας των γυναικών.
Το Υπουργείο Εργασίας, μεταξύ άλλων:
• Επέκτεινε την άδεια και τα επιδόματα μητρότητας και στις γυναίκες που εμπλέκονται στη διαδικασία παρένθετης μητρότητας, εργαζόμενες και αυτοαπασχολούμενες.
• Επέκτεινε την προστασία από απόλυση για τις μητέρες που υιοθετούν ή εμπλέκονται στη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας.
• Αναβάθμισε την προστασία της μητρότητας για τις εργαζόμενες σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.
• Θέσπισε ειδική γονική άδεια για τους γονείς παιδιών που πάσχουν από σύνδρομο Down ή αυτισμό.
• Θέσπισε την αντικειμενική προβολή των ανέργων που αναζητούν εργασία μέσω του Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού- ΟΑΕΔ, όπου ο εργοδότης δεν έχει πλέον πρόσβαση στο φύλο του ανέργου.
Έδωσε τη δυνατότητα εγγραφής στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ σε κακοποιημένες γυναίκες που φιλοξενούνται σε σχετικές δομές υποστήριξης.
• Το ΣΕΠΕ συμμετείχε σε κοινή δράση ελέγχων για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την εργασιακή εκμετάλλευση, ενώ σε συνεργασία με τον Εθνικό Εισηγητή Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων έχει αναλάβει την εισαγωγή της κατηγορίας εμπορίας ανθρώπων στη συλλογή των στατιστικών στοιχείων του, καθώς και την κατάρτιση των Επιθεωρητών Εργασίας σε θέματα εμπορίας ανθρώπων.
• Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ειδικής Εκπαίδευσης υποψήφιων Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων, έλαβε χώρα εκπαίδευση σε θέματα ισότητας των φύλων και προστασίας της μητρότητας.
Το Υπουργείο Εργασίας θα συνεχίσει τις δράσεις και τις παρεμβάσεις του με στόχο τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση των διακρίσεων στους χώρους δουλειάς.

www.facebook.com/ypourgeioergasias

Προσλήψεις εκπαιδευτών/τριών στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ)

a36dce7ea0fcdc59689105ad9b8d9b77.jpg

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., στο πλαίσιο της υλοποίησης της ∆ράσης 3 του Έργου «I_do: Μια συµµαχία νέων για τη δηµιουργία ενεργών Ροµά πολιτών» µε τίτλο «Ανάπτυξη των ικανοτήτων νέων Ροµά ως “active players” (ενεργών συντελεστών) και νέων µη Ροµά εκπροσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως «key pro-actors” (βασικών υποστηρικτών τους)", απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους εκπαιδευτές/τριες για τη διεξαγωγή πιλοτικού προγράµµατος εκπαίδευσης για νεαρούς/ες Ροµά σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα.
Προθεσµία καταθέσεως υποψηφιοτήτων : από τη δηµοσίευση της παρούσης µέχρι την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου και ώρα 14:00 µµ.
www.e-dimosio.gr

Οι φωτογραφίες θύματος συντροφικής βίας ,που έσπασε την σιωπή

Η εικόνα της Μελίσα Γκεντζ έκανε τον γύρο του διαδικτύου και συγκλόνισε. Αυτή η 22χρονη φοιτήτρια στην Φλόριντα και διάσημη στο Instagram αποφάσισε να μην κρύβει τη βία που υπέστη. Στις 26 Σεπτεμβρίου μοιράστηκε με το κοινό της αυτή τη συγκλονιστική φωτό γράφοντας:
«Οπως ξέρετε, έχουμε όλοι μια πλευρά στο πρόσωπό μας που αγαπάμε περισσότερο. Εγώ αγαπώ περισσότερο το αριστερό προφίλ μου. Δυστυχώς, είναι το προφίλ που έχει πολλά ίχνη που οφείλονται σε βία. Σήμερα είναι η μοναδική ημέρα που ένιωσα την ανάγκη να μη βάλω μάσκαρα και μέηκ απ στο πρόσωπό μου ... Δεν θέλω πια να κρύψω τα σημάδια που μιλούν για την ιστορία μου, γιατί ΚΑΜΙΑ γυναίκα δεν θα έπρεπε να νιώθει ντροπή ή ενοχή όταν πέφτει θύμα ενδοοικογενειακής βίας», έγραψε στα σχόλια.
Το σάιτ του περιοδικού «People» έγραψε ότι την Μελίσα έδειρε τρεις ημέρες νωρίτερα ο 25χρονος φίλος της, γιός μιας από τις μεγαλύτερες οικογένειες της Βραζιλίας. Τα γεγονότα συνέβησαν μέσα στο πολυτελές διαμέρισμά τους, στην Τάμτα της Φλόριντα. Ο ύποπτος συνελήφθη στις 23 Σεπτεμβρίου για ενδοοικογενειακή βία. Συγκεκριμένα, προσπάθησε να στραγγαλίσει τη φίλη του.

Το νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του ρατσισμού και του ρατσιστικού εγκλήματος


Με απάντησή του σε ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παραθέτει τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια για την αντιμετώπιση του ρατσισμού και του ρατσιστικού εγκλήματος.
Ειδικότερα:
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
- Ενίσχυση της αντιρατσιστικής νομοθεσίας.
- Συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Διοίκησης και της Κοινωνίας των Πολιτών (Ν. 4356/2015), στις αρμοδιότητες του οποίου περιλαμβάνεται η εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας.
- Ψήφιση του νέου Συμφώνου Συμβίωσης (ν. 4356/2015)
- Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Κυβερνοέγκλημα και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται μέσω συστημάτων υπολογιστών (Ν. 4411/2016).
- Ψήφιση ν. 4443/2016 για την ίση μεταχείριση, με τον οποίο επήλθαν σημαντικές αλλαγές στο συναφές θεσμικό πλαίσιο.
- Ψήφιση ν. 4488/2017, με τον οποίο θεσπίζονται κατευθυντήριες αρχές για την υλοποίηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με αναπηρίες. άαρήφιση της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου (ν. 4491/2017).
- Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για την Προστασία θυμάτων Εγκληματικότητας, μεταξύ των οποίων και τα Θύματα ρατσιστικών εγκλημάτων (ν. 4478/2017).
- Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των Γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία και προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας σύμφωνα με τις προβλέψεις της Σύμβασης (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, ν. 4531/2018).
Β. ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
Ι. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
1. Τροποποίηση του άρθρου 81Α ΠΚ, με την απαλοιφή της έννοιας του μίσους και την αντικατάστασή της από την έννοια της επιλογής του θύματος λόγω των χαρακτηριστικών του, ώστε να καταστεί ευχερέστερη η εφαρμογή της διάταξης. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρ. 81 Α ΠΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η διάπραξη οποιονδήποτε εγκλήματος, όταν η επιλογή του παθόντος γίνεται λόγω χαρακτηριστικών φυλής, χρώματος, θρησκείας, γενεαλογικών καταβολών, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, επισύρει επαυξημένες ποινές.

Πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα της ΓΓΙΦ για την έναρξη ισχύος στη χώρα μας της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης


Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία , η Ημερίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την Έναρξη ισχύος στη χώρα μας ,της Σύμβασης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών, γνωστής ως Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης!!!Πρόκειται για τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1-10-2018. 
Απο το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Θηβαίων ,την ημερίδα παρακολούθησε η νομικός, Μαρία Μελετίου.
11 Οκτωβρίου 2018: Διεθνή Ημέρα ΚοριτσιούΟι διακρίσεις και η βία κατά των κοριτσιών σε διάφορα μέρη του κόσμου ώθησαν τον ΟΗΕ να ανακηρύξει την 11η Οκτωβρίου ως Διεθνή Ημέρα Κοριτσιού (International Day of Girl Child). Καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 19 Δεκεμβρίου 2011 και γιορτάστηκε για πρώτη φορά το 2012.

Η πρώτη Παγκόσμια Ημέρα Κοριτσιού είναι επικεντρωμένη στις προσπάθειες για τον τερματισμό των γάμων σε παιδική ηλικία, μια θεμελιώδης παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που επηρεάζει όλες τις πτυχές της ζωής ενός κοριτσιού.

Πρόσφατες εκτιμήσεις της UNICEF δείχνουν ότι περίπου 70 εκατομμύρια νεαρές γυναίκες ηλικίας 20-24 ετών (σχεδόν η μία στις τρεις) παντρεύτηκαν πριν από την ηλικία των 18 ετών, με τα 23 εκατομμύρια εξ αυτών να έχουν παντρευτεί πριν από τα 15. Παγκοσμίως, σχεδόν 400 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 20-49 ή πάνω από το 40% παντρεύτηκαν σε παιδική ηλικία.

Ο γάμος σε παιδική ηλικία βάζει σε κίνδυνο τα κορίτσια για πρώιμη και ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους. Οι μητρικοί θάνατοι που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη και τον τοκετό είναι ένα σημαντικό ποσοστό της θνησιμότητας κοριτσιών ηλικίας 15-19 ετών σε όλο τον κόσμο, που αντιστοιχεί σε περίπου 50.000 θανάτους κάθε χρόνο. Επιπλέον, τα κορίτσια μεταξύ 10 και 14 ετών διατρέχουν πέντε φορές μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου κατά την εγκυμοσύνη και τον τοκετό από τις γυναίκες ηλικίας 20 έως 24 ετών.

www.unicef.gr