... 1 στις 3 γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό της-1 στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού-Δεν είσαι η Μόνη...Δεν είσαι Μόνη....-24ωρη Γραμμή SOS 15900- Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Θηβαίων

Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017

ΟΗΕ: Το 19% των γυναικών στον πλανήτη έχει υποστεί βία στο οικογενειακό περιβάλλον

ΟΗΕ: Το 19% των γυναικών στον πλανήτη έχει υποστεί βία στο οικογενειακό περιβάλλον - Κεντρική Εικόνα

Το διάστημα 10-19 Ιουλίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη το «Πολιτικό Forum Υψηλού Επιπέδου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» υπό την αιγίδα του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του ΟΗΕ. Το εν λόγω Forum αποτελεί την κεντρική πλατφόρμα των Ηνωμένων Εθνών για την παρακολούθηση και την αποτίμηση της προόδου σχετικά με τους συνολικά 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (γνωστοί και ως «Ατζέντα 2030»).
Το θέμα της φετινής εκδήλωσης ήταν η εξάλειψη της φτώχειας και η προώθηση της ευημερίας σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. Βασικό κείμενο των εργασιών αποτέλεσε η 19σέλιδη έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα αναφορικά με την υλοποίηση της Ατζέντας 2030: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/66&Lang=E.
Ο Στόχος 5 είναι αφιερωμένος στην ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση όλων των γυναικών και των κοριτσιών. Τα στατιστικά στοιχεία της έκθεσης, τα οποία παρουσιάζονται στην ένατη παράγραφό της, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο εφησυχασμού για Κυβερνήσεις, πολίτες και συλλογικότητες όσον αφορά τον απαιτητικό δρόμο για την επίτευξη τόσο της νομικής όσο και της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, κοριτσιών και αγοριών στον πλανήτη:

1) με βάση τα στατιστικά στοιχεία της περιόδου 2005-2016 από 87 χώρες, το 19% του γυναικείου πληθυσμού ηλικίας 15-49 ετών δήλωσε ότι έχει υποστεί φυσική ή και σεξουαλική βία από πρόσωπο του οικείου περιβάλλοντος δώδεκα μήνες πριν τη διεξαγωγή της έρευνας

2) ο γάμος ανηλίκων μειώνεται με πολύ αργούς ρυθμούς (περί το 2000, μία στις τρεις γυναίκες ηλικίας 20-24 ετών ανέφερε ότι νυμφεύθηκε σε ηλικία μικρότερη των 18 ετών, ενώ το 2015 η σχετική αναλογία ήταν πάνω από μία στις τέσσερις γυναίκες)

3) η επιβλαβής πρακτική του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων έχει μειωθεί κατά 24% από το 2000 – εντούτοις, βάσει των στατιστικών στοιχείων από τριάντα χώρες, το 2015 ένα στα τρία κορίτσια ηλικίας 15-19 ετών έχει βιώσει τη συγκεκριμένη πρακτική σε σχέση με την αναλογία ένα προς δύο το 2000

4) το ποσοστό της άμισθης εργασίας στο σπίτι και στη φροντίδα ανηλίκων και ανήμπορων ατόμων είναι τρεις φορές μεγαλύτερο για τις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες και ευθύνεται για το έμφυλο χάσμα στην άμισθη εργασία σε 83 χώρες

5) μόλις δέκα ποσοστιαίες μονάδες αυξήθηκε η συμμετοχή των γυναικών στα Κοινοβούλια μεταξύ των ετών 2000 και 2017 – ο μέσος όρος παγκοσμίως είναι 23,4%

6) η υποεκπροσώπηση των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις στο χώρο των επιχειρήσεων καλά κρατεί με μόλις λιγότερο από το ένα τρίτο αυτών των θέσεων να καλύπτεται από άτομα θηλυκού γένους βάσει στατιστικών στοιχείων περιόδου 2009-2015 από 67 χώρες

7) όσον αφορά τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα του γυναικείου πληθυσμού, μόλις το 52% των γυναικών ηλικίας 15-49 σε σχέση ή σε γάμο συναινεί σε σεξουαλική επαφή και στη χρήση αντισυλληπτικών και λοιπών υπηρεσιών υγείας με βάση στατιστικά στοιχεία του 2012 από 45 χώρες, εκ των οποίων 43 κατατάσσονται στον αναπτυσσόμενο κόσμο.
Η απάντηση της Ελλάδας στην υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε σχέση με ζητήματα ισότητας των φύλων είναι το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020», το οποίο έχει εκπονηθεί από τον κρατικό φορέα ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και υλοποιείται με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων: http://www.isotita.gr/ethniko-programma-drasis/ . Η εν λόγω πρωτοβουλία της Γ.Γ.Ι.Φ. θα συμπεριληφθεί στην Εθελοντική Εθνική Έκθεση της Ελλάδας, η οποία θα παρουσιαστεί στο «Πολιτικό Forum Υψηλού Επιπέδου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» τον Ιούλιο του 2018.
Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Συνήγορος του Πολίτη:Η πρόκληση των μεταναστευτικών ροών και της προστασίας των προσφύγων - Ζητήματα διοικητικής διαχείρισης και δικαιωμάτων

 Αποτέλεσμα εικόνας για συνήγορος του πολίτη
Η ειδική έκθεση έχει στόχο να αναδείξει τον βαθμό και το επίπεδο ανταπόκρισης της ελληνικής διοίκησης και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στις απαιτήσεις του φαινομένου, τόσο στην πιο ακραία εκδήλωσή του, όσο και στην παρούσα, πιο προβλέψιμη και ασφαλώς περισσότερο διαχειρίσιμη. Περιλαμβάνει τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα του Συνηγόρου του Πολίτη μετά από δεκάδες αυτοψίες σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης στα νησιά του Αιγαίου, σε δομές προσωρινής φιλοξενίας στην ηπειρωτική χώρα,  και σε δομές κράτησης σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αναφέρεται επίσης στην εμπειρία από τη συμμετοχή του Συνηγόρου ως μηχανισμός άσκησης εξωτερικού ελέγχου σε επιχειρήσεις επανεισδοχής αλλοδαπών από την Ελλάδα προς την Τουρκία στο πλαίσιο της εφαρμογής της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας.

Στεγαστικό Πρόγραμμα της ΧΕΝ Ελλάδος 2017-2018

Στεγαστικό Πρόγραμμα της ΧΕΝ Ελλάδος 2015 - 2016

Η ΧΕΝ Ελλάδος, στο ιδιόκτητο Πολυκέντρο Υπηρεσιών «Αθηνά» στην Ηλιούπολη, υλοποιεί για 5 η συνεχή χρονιά (ακαδημαϊκό έτος 2017-2018) στεγαστικό πρόγραμμα το οποίο αφορά φοιτήτριες που προέρχονται από οικογένειες της περιφέρειας με χαμηλά εισοδήματα και έχουν εισαχθεί σε σχολές και τμήματα ανώτατης εκπαίδευσης της Αθήνας.
Στόχος του προγράμματος είναι η διασφάλιση του δικαιώματός τους στην εκπαίδευση και την ασφαλή στέγαση.

Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

Οι γυναίκες που προσμένουν την επανένταξη

Άρθρο του Κλήμη Πυρουνάκη στο e-περιοδικό The Art of Crime
    
Η υπόσχεση που δίνεις σε μια γυναίκα που μόλις άφησε πίσω της την φυλακή, ότι θα προσπαθήσεις να σταθείς δίπλα της για να σβήσει το στίγμα (την κοινωνική λέπρα) της φυλακισμένης, γίνεται συμβόλαιο τιμής.
Οφείλεις να της τονώσεις την αυτοπεποίθηση, να της δείξεις δρόμους για να βρει δουλειά, να σταθεί με αξιοπρέπεια, να φανεί αποτελεσματική και χρήσιμη, να ξανασυνδεθεί με την οικογένειά της.
Μετά από 9 χρόνια εμπειρίας μας σε καταστήματα κράτησης φτάσαμε στο σημείο να έχουμε την δυνατότητα να φτιάξουμε τον «Ξενώνα προσωρινής Φιλοξενίας αποφυλακισμένων γυναικών».
Από τη μια οι πολύτιμοι χορηγοί μας (μεμονωμένοι εθελοντές, το Ίδρυμα Λάτση, αλλά και κάποιοι Φίλοι που δεν θέλουν να αναφέρεται το όνομά τους), και από την άλλη η Επάνοδος, το επίσημο όργανο επανένταξης και η αξιόλογη Διευθύντρια της Φωτεινή Μηλιώνη και ο «Ονήσιμος» με την πολύτιμη κοινωνική λειτουργό του Χαρά Βλαστάρη είναι το ανθρώπινο δυναμικό που γίνονται κάθε στιγμή οι «κουβαλητές της Ελπίδας»
Ο Ξενώνας επί της οδού Δεριγνύ 28-30 στην Αθήνα παρέχει χώρο φιλοξενίας μόνο για δύο πρόσωπα μέχρι στιγμής. Είναι μόνο η αρχή. Απευθύνεται σε γυναίκες που δεν έχουν υποστηρικτικό περιβάλλον. Διαθέτει ψυχολόγο με εξειδίκευση και εμπειρία στην ατομική, οικογενειακή και ομαδική ψυχοθεραπεία, στα θέματα των παιδιών και των οικογενειών τους. Επίσης διαθέτει επόπτη που επιμελείται την εύρυθμη λειτουργία του.Είναι ένα σχέδιο δράσης που θέλουμε σε βάθος χρόνου να καλύψει μεγαλύτερες ανάγκες στέγασης για γυναίκες που έχουν ανάγκη ένα «οικογενειακό «περιβάλλον. Να φτιάξουμε την «στέγη» όπου οι άνθρωποι έρμαια θα ξαποστάζουν και θα χτίζουν μαζί μας την καινούργια τους ζωή.
Κάνουμε μικρά, σταθερά βήματα. Μαθαίνουμε να προσαρμόζουμε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις στα ανθρώπινα πλαίσιά μας με μπόλικο συναίσθημα αλλά και αποφασιστική λογική.
Ρεαλιστές αλλά και ονειροπόλοι. Νοσταλγούμε μια κοινωνία προσώπων όπου όλοι έχουν χώρο στην παρέα μας.
Η πρόσκληση είναι ανοικτή. Έτσι τα μαθήματα ζωής είναι αμφίδρομα. Εμείς μαθαίνουμε από τις γυναίκες που επιστρέφουν στην κοινωνία πόσο πολύπλοκα είναι τα δίκτυα της παράβασης, του εξαναγκασμού, της παραπλάνησης και της εκτροπής. Πόσο δύσκολη είναι η Επιστροφή.
Εμείς από την μεριά μας με αποφασιστικότητα τις πιάνουμε από το χέρι και τους δείχνουμε τους «δρόμους της επιστροφής» και της επανένταξης στα κοινωνικά δίκτυα και τις παρέες.
Σταθερά έχουμε ανάγκη τους χορηγούς μας γιατί στις πρώτες μέρες Ελευθερίας έχουν ανάγκη χρήματα για τα αυτονόητα. Ο Θεός της Αγάπης μας αποκαλύπτεται αδιαλείπτως μεταφυσικά.
Κάθε στιγμή επανασχεδιάζουμε το μέλλον μας.
Υ.Γ.: Πριν λίγες μέρες η εισαγγελέας ανηλίκων πήγε θέατρο με τους φιλοξενούμενούς μας. Τα συναισθήματα ποταμός.

Pew Research Center: Οι γυναίκες οι πιο ευάλωτες στη διαδικτυακή παρενόχληση από τους άνδρες

WOMAN COMPUTER

Πρόσφατα και δημοφιλή περιστατικά, περιγράφουν μερικές από τις πιο σοβαρές εμπειρίες που πολλές γυναίκες αντιμετωπίζουν διαδικτυακά, από προσβολές προς γυναίκες δημοσιογράφους έως την κυκλοφορία προσωπικών, γυμνών φωτογραφιών διασημοτήτων.
Μια νέα έρευνα προερχόμενη από το Pew Research Center αποκαλύπτει ότι ενώ οι άνδρες είναι περισσότερο πιθανό να βιώσουν οποιαδήποτε μορφή διαδικτυακής παρενόχλησης, στις γυναίκες καταγράφονται υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής πίεσης από τις εμπειρίες τους, καθώς και διαφορετική συμπεριφορά όσον αφορά τις αιτίες που κρύβονται πίσω από τέτοιου είδους περιστατικά.
Συνολικά, το 41% των Αμερικανών έχει βιώσει διαδικτυακή παρενόχληση, η οποία ορίζεται στην έρευνα ως προσβλητική, στοχευμένα ντροπιαστική, απειλητική, σεξουαλική ή παρενόχληση μεγάλης χρονικής διάρκειας. Όμως, ο συναισθηματικός αντίκτυπος της διαδικτυακής παρενόχλησης τείνει να γίνεται αισθητός περισσότερο έντονα στις γυναίκες. Για παράδειγμα, το 35% των γυναικών που έχουν βιώσει οποιαδήποτε μορφή διαδικτυακής παρενόχλησης, δηλώνει ότι το πιο πρόσφατο περιστατικό τους ήταν πολύ έως υπερβολικά ταραχώδες, περισσότερο από αυτό των ανδρών που βρέθηκαν στο διαδικτυακό στόχαστρο (16%). (Μια παρόμοια ρήξη προέκυψε στην έρευνα του Pew Research Center που πραγματοποιήθηκε το 2014, πάνω στο ίδιο θέμα. Τότε, το 38% των γυναικών και το 17% των ανδρών που υπήρξαν θύματα, αισθάνθηκαν θλίψη εξαιτίας της παρενόχλησης).
Επιπλέον, υπάρχουν και διαφορές στο φύλο στο πώς βλέπουν τη διαδικτυακή παρενόχληση ως δημόσιο θέμα. Επτά στις δέκα γυναίκες (70%) ισχυρίζονται ότι βλέπουν τη διαδικτυακή παρενόχληση ως ένα μεγάλο πρόβλημα, σε σύγκριση με το 54% στους άνδρες. Οι νεότερες γυναίκες-ηλικίας 18-29-είναι εξαιρετικά πιθανό να πουν το εξής: Περισσότερο από οκτώ στις δέκα (83%) ισχυρίζονται ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, σε σύγκριση με το 55% των ανδρών της ίδιας ηλικίας.
Οι γυναίκες είναι επίσης πιο πιθανό να πουν ότι πρέπει να αισθανόμαστε ευπρόσδεκτοι και ασφαλείς σε διαδικτυακούς χώρους (63% με 43%), ενώ οι άνδρες θα υποστηρίξουν την άποψη ότι πρέπει να εκφραζόμαστε ελεύθερα, περισσότερο από τις γυναίκες (56% με 36%). Ένα μέσο ποσοστό γυναικών,παρομοίως,ισχυρίζονται ότι το προσβλητικό διαδικτυακό περιεχόμενο πολύ συχνά δεν χαρακτηρίζεται ως μεγάλης σημασίας. Αντιθέτως, το 64% των ανδρών-και 73% των ανδρών ηλικίας 18 έως 29-ισχυρίζονται ότι πολλοί θεωρούν το συγκεκριμένο περιεχόμενο πολύ σοβαρό.
Ακόμα μια διαφορά μεταξύ των ανδρών και γυναικών παρατηρείται στον τρόπο με τον οποίο αποτρέπουν και διαχειρίζονται τη διαδικτυακή παρενόχληση. Οι άνδρες πιστεύουν ότι η ανανεωμένη πολιτική και τα εργαλεία των διαδικτυακών εταιριών, είναι η πιο αποτελεσματική προσέγγιση, όσον αφορά την παρενόχληση (39% έναντι 31%), ενώ οι γυναίκες θα προτιμήσουν πιο ισχυρούς νόμους (36% έναντι 24%). Επιπλέον, οι γυναίκες θα ισχυριστούν περισσότερο από τους άνδρες ότι η επιβολή του νόμου αυτή τη στιγμή, δεν αντιμετωπίζει τη διαδικτυακή παρενόχληση αρκετά σοβαρά (46% έναντι 39%).
Διαφορές παρατηρούνται και στα είδη εμπειριών που έχουν βιώσει οι άνδρες και οι γυναίκες στο διαδίκτυο, καθώς συνολικά το 44% των ανδρών και το 37% των γυναικών έχουν αντιμετωπίσει μια μορφή διαδικτυακής παρενόχλησης. Για τους άνδρες αποτελεί πιο συχνό φαινόμενο να τους έχουν αποκαλέσει με προσβλητικά μηνύματα διαδικτυακά, από τις γυναίκες (30% έναντι 23%) ή να έχουν δεχθεί σωματική απειλή (12% έναντι 8%).
Αντιθέτως, οι γυναίκες- και κυρίως οι πιο νεαρές ηλικίες- δέχονται σεξουαλικές παρενοχλήσεις διαδικτυακής κακοποίησης, σε υψηλότερο βαθμό από τους άνδρες. Ένα 21% γυναικών ηλικίας 18 έως 29 έχουν δεχθεί διαδικτυακή σεξουαλική παρενόχληση, ένα ποσό που είναι περισσότερο από το διπλάσιο των ανδρών που ανήκουν στο ίδιο ηλικιακό γκρουπ (9%). Επιπλέον, το 53% των νεαρών γυναικών ισχυρίζεται ότι έχει λάβει άσεμνες εικόνες, χωρίς να τις έχουν ζητήσει (σε σύγκριση με το 37% των νεαρών ανδρών).
Τέλος, συνολικά, το 11% των γυναικών έχει λάβει παρενόχληση συγκεκριμένα για το φύλο, σε σύγκριση με το 5% των ανδρών.

Σεξουαλική παρενόχληση στο κάστινγκ: Θύμα έχουν πέσει και οι... καλύτερες!Σταρ του Χόλιγουντ μοιράζονται σε συνεντεύξεις τους παρόμοιες εμπειρίες.
Εχουμε σίγουρα όλοι ακούσει ιστορίες για γυναίκες ηθοποιούς που έχουν δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση, μέσω αθώων - δήθεν - πειραγμάτων ή ακόμη και ξεκάθαρων προτάσεων και εκβιασμών, από σκηνοθέτες, συναδέλφους ή παραγωγούς παραστάσεων, σειρών και ταινιών.
Το φαινόμενο δεν ενδημεί φυσικά αποκλειστικά στη χώρα μας. Η Γκουίνεθ Πάλτροου, η Ελεν Μίρεν, η Σαρλίζ Θερόν και η Σούζαν Σαράντον, όλες αυτές οι σταρ του Χόλιγουντ έχουν μοιραστεί σε συνεντεύξεις τους παρόμοιες εμπειρίες από το ξεκίνημα της καριέρας τους.
Η Τζέιν Φόντα έχει δηλώσει πως την έχουν απολύσει από δουλειά γιατί αρνήθηκε να κοιμηθεί με το «αφεντικό», ενώ η βρετανίδα Τάντι Νιούτον έμαθε πως το βίντεο από μια παράξενη οντισιόν, στην οποία ο σκηνοθέτης της ζήτησε να την κινηματογραφήσει και κάτω από τη φούστα της, «κυκλοφορούσε» και προβαλλόταν σε πάρτι του χώρου για πολλά χρόνια μετά το συμβάν.

Τέτοιες συμπεριφορές ευδοκιμούν κυρίως στο στάδιο των δοκιμαστικών, γι' αυτό και, όπως διαβάζουμε στην εφημερίδα The Guardian, πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε στη Βρετανία και στις ΗΠΑ ο οδηγός «Manifesto for Casting» («Μανιφέστο του Κάστινγκ»), ένα εγχειρίδιο που αναφέρει ρητά, μεταξύ άλλων, πως σε καμία οντισιόν δε θα πρέπει να απαιτείται οποιαδήποτε σεξουαλική πράξη και πως κανένας ερμηνευτής δε θα πρέπει να αναγκάζεται να γδυθεί αν δεν είναι παρών κάποιος κοινώς αποδεκτός τρίτος/παρατηρητής (ατζέντης, συνεργάτης).
Το πρόβλημα φυσικά δε διορθώνεται μόνο με συμβουλές και καλές προθέσεις. Η βιομηχανία του θεάματος παραμένει εξόχως σεξιστική και πολύ συχνά οι γυναίκες ηθοποιοί κρίνονται αποκλειστικά με βάση την εμφάνισή τους και γίνονται αποδέκτες μειωτικών σχολίων ή προσβλητικών παραινέσεων (συμβαίνει και στους άνδρες, αλλά πολύ πιο σπάνια). Οι νεαρές ηθοποιοί που βρίσκονται στην αρχή της πορείας τους δύσκολα θα ριψοκινδυνέψουν να αποκτήσουν όνομα δύστροπης συνεργάτιδας καταγγέλλοντας όποιον ξεπερνά τα όρια ή έχουν τόση ανάγκη από τα χρήματα που θα ανεχτούν πολλά για έναν ρόλο. Η λύση, μέχρι να αλλάξει η κοινωνία ή να θεσμοθετηθεί ένα σοβαρό επαγγελματικό πλαίσιο, ίσως να βρίσκεται στην αλληλεγγύη και τη συναδελφικότητα. Ακόμη και μια διακριτική προειδοποίηση, που θα διαδοθεί στόμα με στόμα, την κάνει μια χαρά τη δουλειά της.
Γιώργος Νάστος

Σκάνδαλα σεξουαλικής παρενόχλησης και σαδισμού συγκλονίζουν τον γερμανικό ΣτρατόΣαδιστικά καψόνια, σεξισμός και σεξουαλική παρενόχληση «τσαλακώνουν» την εικόνα της καλογυαλισμένης Bundeswehr στην Γερμανία.

Οι «τελετές μύησης» είναι το «βρώμικο μυστικό» κάθε Στρατού που παύει να είναι μυστικό όταν… πιαστούν ή καταγγελθούν οι υπαίτιοι. Ταπείνωση, κακοποίηση, εξαναγκασμός σε εξευτελιστικές πράξεις, σεξουαλική παρενόχληση, ξυλοδαρμοί, ακόμη και βασανιστήρια στο πλαίσιο ενός «πνεύματος μονάδος» που δεν έχει καμμία σχέση με το πραγματικό esprit de corps σίγουρα δεν είναι κάτι καινούργιο, ούτε καν για τις καθώς πρέπει γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις (Bundeswehr) που συγκλονίζονται από μια σειρά σκανδάλων.

Ωστόσο, πέντε στρατιωτικοί που είχαν αποταχθεί για μια υπόθεση τελετουργικής μύησης και σεξουαλικής παρενόχλησης γυναικών στρατιωτών αλλά και ανδρών συναδέλφων τους, προσβάλλουν τώρα την απόφαση απόταξής τους και αντεπιτίθενται με αγωγές ζητώντας πλήρη αποκατάσταση. Το κατηγορητήριο εναντίον τους περιελάμβανε τον εξαναγκασμό τεσσάρων γυναικών να χορεύουν σαν στρίπερς σε αυτοσχέδια μπάρα που στήθηκε στον κοιτώνα και άλλες εξευτελιστικές πράξεις, κάνοντας την υπουργό Άμυνας της χώρας Ούρσουλα φον ντερ Λάγιεν να χαρακτηρίσει όσα συνέβησαν «αποκρουστικά και αηδιαστικά».

Το πόρισμα-καταπέλτης της έρευνας που διεξήχθη στην βάση Pfullendorf έκανε λόγο για «σεξουαλική κακοποίηση και σαδιστικές πράξεις ως κοινή πρακτική» κατά την διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης των νεοσυλλέκτων. Η «εκπαίδευση» περιελάμβανε ξεγύμνωμα και «απολύτως άσκοπες και με σαφώς σεξουαλικά κίνητρα ιατρικές εξετάσεις» από τις οποίες δεν γλύτωναν ούτε οι άρρενες νεοσύλλεκτοι.
Οι «δοκιμασίες μύησης» εκτελούντο ενώπιον αξιωματικών, οι παριστάμενοι έβγαζαν φωτογραφίες ισχυριζόμενοι ότι ήταν «μέρος της εκπαίδευσης» και το… γερό απόθεμα μπουκαλιών ‘σναπς’ που βρέθηκε σε φοριαμό επιβεβαίωσε ότι οι «παλιοί» το γλεντούσαν πίνοντας αλκοόλ κατά την διάρκεια του «σώου». Ακόμη χειρότερα, μόνιμα στελέχη επιφορτισμένα με την επίβλεψη των δραστηριοτήτων στον στρατώνα θεωρούσαν τα περιστατικά αυτά «απολύτως φυσιολογικά» και μερικοί μάλιστα συμμετείχαν.

Το πόρισμα κατέληγε ότι η κατάσταση στο Pfullendorf κατεδείκνυε «σοβαρότατη έλλειψη διοίκησης, εκπαίδευσης, παιδείας και επίβλεψης». Η ειρωνεία είναι ότι αυτά αποκαλύφθηκαν επειδή οι υπαίτιοι υποχρέωναν τα θύματά τους να συμπληρώνουν «έντυπα συναίνεσης» προκειμένου να την γλυτώσουν αν κάτι πάει στραβά…

Ο Διοικητής της βάσης μετατέθηκε αστραπιαία και οι εμπλεκόμενοι βρέθηκαν εκτός στρατεύματος. Όμως την ώρα που οι αποταχθέντες κινούνται δικαστικά για την αποκατάστασή τους στην Bundeswehr, νέα στοιχεία δείχνουν ότι οι στρατιωτικοί εισαγγελείς προκάλεσαν την ακύρωση ορισμένων εκ των κατηγοριών ενώ άλλες καταρρίπτονται λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων!

Οι αγωγές που υπέβαλαν οι αποταχθέντες αναμένεται να ασκήσουν περαιτέρω πίεση στην υπουργό Άμυνας, η οποία μετά το σκάνδαλο των ακροδεξιών εξτρεμιστών στο στράτευμα δέχεται μύδρους για «κακοδιαχείριση και πολιτικοποίηση» της Bundeswehr τόσο από στρατιωτικούς όσο και από στελέχη της κυβέρνησης. Ο Υποστράτηγος εν αποστρατεία Κρίστιαν Τρουλ κατηγορεί την υπουργό Άμυνας για «υπερβολή και πρόκληση ανησυχίας» στο στράτευμα ενώ μετά την αποκάλυψη του ακροδεξιού αξιωματικού που σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις σκοπεύοντας να επιρρίψει την ευθύνη σε Σύρους πρόσφυγες, η Ούρσουλα φον ντερ Λάγιεν είχε επικριθεί σφοδρότατα ότι «υποσκάπτει το ηθικό»

http://www.onalert.gr/stories/skandala-sexoualikhs-parenoxlhshs-sadismou-sygklonizoun-germanikou-strato/58091

Ο οδηγός του ξεχωριστού βιογραφικού

SEEKING FOR JOB CV

Είτε αναζητείτε ενεργά θέσεις εργασίας, είτε απλά θέλετε να ενισχύσετε το επαγγελματικό σας προφίλ αυτό το άρθρο θα σας εξηγήσει πώς να συντάξετε ένα βιογραφικό που θα ξεχωρίσει.
Για αρκετούς job seekers, ένα από τα αγχωτικά σημεία της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας, είναι η σύνταξη ενός σωστά δομημένου βιογραφικού το οποίο θα τραβήξει την προσοχή του recruiter και θα αποτελέσει το εισιτήριο για μια συνέντευξη εργασίας. Και πράγματι, το βιογραφικό αποτελεί την πρώτη εικόνα που θα σχηματίσει για εσάς ο δυνάμει μελλοντικός σας εργοδότης.

Τι περιλαμβάνει λοιπόν η ιδανική δομή ενός βιογραφικού;
• Στοιχεία επικοινωνίας
• Στόχους για την καριέρα σας
• Επαγγελματική εμπειρία
• Εκπαίδευση & Σεμινάρια
• Ξένες γλώσσες
• Συστάσεις
Ο step-by-step οδηγός σύνταξης
Σε γενικό επίπεδο, ο χρυσός κανόνας της σύνταξης ενός σωστού βιογραφικού έγκειται στην ευανάγνωστη σύνταξη του η οποία θα βοηθά τον αναγνώστη να συλλέξει όλες τις πληροφορίες εκείνες που θα τον βοηθήσουν να κρίνει αν είναι ο κατάλληλος για τη θέση εργασίας που έχει αναλάβει να καλύψει.
Τι μπορείτε λοιπόν να αναγράψετε σε κάθε μια ενότητα του βιογραφικού σας;
Στοιχεία επικοινωνίας
Σε αυτό το εισαγωγικό σημείο, θα πρέπει να αναφέρετε τον τόπο κατοικίας, τα τηλέφωνα επικοινωνίας στα οποία θα μπορεί να σας βρει ο recruiter, το email σας και γιατί όχι, το επαγγελματικό σας προφίλ στα social media.
Οι στόχοι σας
Όταν αναφερόμαστε στους στόχους σας, εννοούμε μια συνοπτική παράγραφο (4-5 σειρών) η οποία θα βρίσκεται στην αρχή του βιογραφικού σας και θα λειτουργήσει ως η εισαγωγή του CV. Η παράγραφος αυτή μπορεί να αναφέρει λίγα λόγια για την εκπαίδευση σας και το επαγγελματικό υπόβαθρο σας, τους στόχους της καριέρας και τα ξεχωριστά στοιχεία της προσωπικότητάς σας.
Η επαγγελματική σας εμπειρία
Αυτό είναι το σημαντικότερο σημείο του βιογραφικού σας. Αναφερθείτε σε όλες τις εργασίες στις οποίες έχετε εργαστεί -ακόμα και σε εθελοντικό επίπεδο- και στην αναφορά σας στις παρελθοντικές σας αρμοδιότητες προσπαθήστε να αναφέρετε όλες τις λέξεις «κλειδιά» τις οποίες ανέφερε ο εν δυνάμει εργοδότης σας στη θέση εργασίας για την οποία κάνατε αίτηση.
Μια ενδεικτική δομή είναι η εξής:
- Ο τίτλος της θέσης που είχατε
- Το όνομα της εταιρείας στην οποία εργαστήκατε
- Τις αρμοδιότητες σας (εδώ είναι που πρέπει να βάλετε τον εαυτό σας στη θέση του εργοδότη. Τι ακριβώς ζητάει για τη θέση εργασίας στην οποία θέλετε να στείλετε το βιογραφικό σας; Αποδείξτε ότι μπορείτε να ανταποκριθείτε σε αυτό!). Ήσασταν Top Performer στην ομάδα σας ή μήπως ήσασταν Top Performer για δυο συνεχόμενα έτη; Εργάζεστε στο marketing και αυξήσατε την επισκεψιμότητα στο site σας ή μήπως αυξήσατε την επισκεψιμότητα στο site σας κατά 30% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος; Εργάζεστε στο τμήμα πωλήσεων πολυεθνικής εταιρείας ή μήπως εργάζεστε στο τμήμα πωλήσεων πολυεθνικής εταιρείας και διαχειριζόσασταν περίπου 80 αιτήματα πελατών ανά ημέρα; Μήπως είχατε βραβευτεί για την επίδοση σας; Χρησιμοποιώντας αριθμούς και ποσοστά, ενισχύετε την αξιοπιστία και εγκυρότητα της απάντησης σας. Όταν λοιπόν συντάσσετε το βιογραφικό σας, αφιερώστε λίγο χρόνο ώστε να ενσωματώσετε όλα εκείνα τα δεδομένα που μπορούν να φανούν χρήσιμα για την αναζήτηση της νέας εργασίας σας.
Εκπαίδευση και σεμινάρια
Μην υποτιμήσετε την αξία της εκπαίδευσής σας. Ειδικά αν κάνετε τα πρώτα σας βήματα στην αγορά εργασίας, το ακαδημαϊκό σας προφίλ είναι το πιο σημαντικό για το ξεκίνημα της καριέρας σας. Ξεκινήστε με τον πιο σημαντικό τίτλο σας -παραδείγματος χάριν Πτυχιούχος Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ- και στη συνέχεια, αναφέρετε πιθανά σεμινάρια και πιστοποιήσεις που έχετε παρακολουθήσει. Αναφέρετε το έτος εισαγωγής και αποφοίτησης και φυσικά, σε περίπτωση που αποφοιτήσατε με άριστα, μη ξεχάσετε να το επισημάνετε.
Την ενότητα αυτή μπορεί να ακολουθήσει το πεδίο της γνώσης ξένων γλωσσών.
Τέλος, σε περίπτωση που έχετε διαθέσιμες συστάσεις, μπορείτε να τις επισυνάψετε.
Συνοψίζοντας
Το βιογραφικό σας θα πρέπει να έχει σαφή συνοχή και δομή και να μην ξεπερνάει τις 2 περίπου σελίδες σε έκταση ώστε να σας περιγράφει αποτελεσματικά και αντιπροσωπευτικά. Ποιο είναι όμως το εξυπνότερο tip; Μην στέλνετε το ίδιο βιογραφικό για κάθε θέση εργασίας για την οποία κάνετε αίτηση. Είναι προφανές ότι κάθε βιογραφικό που συντάσσεται θα πρέπει να είναι αληθές, ωστόσο, αν χρησιμοποιήσετε τις ίδιες λέξεις «κλειδιά» που χρησιμοποιεί και ο recruiter για τη θέση εργασίας για την οποία κάνατε αίτηση, του δείχνετε ότι εσείς είστε το κατάλληλο άτομο που αναζητεί.

Θύματα των συντρόφων τους μία στις δύο δολοφονημένες γυναίκες

 

Περισσότερες από μία στις δύο γυναίκες που δολοφονούνται, χάνουν τη ζωή τους από τα χέρια του νυν ή πρώην ερωτικού συντρόφου τους, σύμφωνα με νέα αμερικανικά στοιχεία.
Αναλύοντας τις στατιστικές για τις ανθρωποκτονίες μεταξύ 2003 και 2014 σε 18 αμερικανικές πολιτείες, τα Κέντρα Ελέγχου & Προλήψεως των Ασθενειών (CDC) της χώρας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι στο 55% των περιπτώσεων οι δολοφονίες ήταν απόρροια ενδοοικογενειακής βίας.
«Αυτό ισχύει για όλες τις εθνικές και φυλετικές ομάδες και αποδεικνύει ότι η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί πια πρόβλημα δημοσίας υγείας», δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια δρ Εμίκο Πετρόσκι, από το Εθνικό Σύστημα Αναφοράς Βίαιων Θανάτων του CDC.
Σύμφωνα με την έρευνά της, την συγκεκριμένη χρονική περίοδο δολοφονήθηκαν 10.018 γυναίκες, ενώ το 2015 παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των δολοφονιών (ανήλθαν σε 3.519).
Η δολοφονία αποτελεί πλέον στις ΗΠΑ την πέμπτη κύρια αιτία θανάτου των γυναικών ηλικίας 18 έως 44 ετών.
Στις τέσσερις στις πέντε ανθρωποκτονίες που σχετίζονται με ενδοοικογενειακή βία, θύτης ήταν ο νυν ερωτικός σύντροφος των γυναικών, ενώ στο 14% των περιπτώσεων θύτης ήταν ένας πρώην σύντροφος.
Σε μία στις τρεις περιπτώσεις, προηγήθηκε του φόνου ένας καυγάς, ενώ σε περισσότερες από μία στις 10 αιτία του καυγά ήταν η απιστία ή η ζήλεια.
Στο 11% των περιπτώσεων, εξ άλλου, οι γυναίκες είχαν ξαναπέσει θύματα της βίαιης συμπεριφοράς των συντρόφων τους κατά τους 11 τελευταίους μήνες πριν τον θάνατό τους.
«Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν πόσο σημαντικό είναι να εμπιστεύονται οι γυναίκες το ένστικτό τους, όσον αφορά τη σχέση τους», δήλωσε η δρ Ρουθ Γκλεν, εκτελεστική διευθύντρια της αμερικανικής Εθνικής Συμμαχίας εναντίον της Ενδοοικογενειακής Βίας (NCADV).
«Αν μια γυναίκα νιώθει μέσα της ότι κάτι δεν πάει καλά - επειδή λ.χ. η ζήλεια του συντρόφου της είναι υπερβολική, προσπαθεί να την ελέγχει σε ό,τι κάνει, προσπαθεί να την χειραγωγεί ή προσπαθεί να της επιβάλλεται - τότε πρέπει στ’ αλήθεια να αναρωτηθεί αν βρίσκεται σε μια υγιή σχέση ή πρέπει να φύγει αμέσως από αυτήν», είπε.


Περιφερειακός σχεδιασμός για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Πρόσκληση στην 1η (τακτική) συνεδρίαση των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Πρόσκληση
Σας προσκαλούµε στην 1η τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017 και ώρα 11:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λαµία, Λ. Καλυβίων 2, (3ος όροφος), µε τα εξής:

  • Μεταβολή της έδρας της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων από τη Λαµία στη Λιβαδειά κατά την επόµενη Συνεδρίαση όποτε αυτή ήθελε οριστεί
  • Έγκριση του χρονοδιαγράµµατος των συνεδριάσεων της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων για το χρονικό διάστηµα από το Σεπτέµβριο 2017 έως τον Σεπτέµβριο 2018
  •  Ανάλυση των συστηµάτων ανάδρασης και των τρόπων αντιµετώπισης της (λεκτικής) βίας που υφίστανται οι γυναίκες πολιτικοί.
  • Γυναίκες πρόσφυγες: ζητήµατα ασύλου, ένταξης στην τοπική κοινωνία, διαβίωσης στις ανοιχτές δοµές φιλοξενίας, µέριµνα για γυναίκες θύµατα βίας και πολλαπλών διακρίσεων, προτάσεις για την αντιµετώπιση των προβληµάτων
  •  Έγκριση οργάνωσης εκστρατείας «BODY PROUD», µε στόχο την ενηµέρωση, την πρόληψη, την καθοδήγηση και την ψυχολογική στήριξη γυναικών που υφίστανται ρατσιστική βία εξαιτίας της φυσικής τους εµφάνισηςΓια το 4ο θέμα που αφορά:
Γυναίκες πρόσφυγες: ζητήµατα ασύλου, ένταξης στην τοπική κοινωνία, διαβίωσης στις ανοιχτές δοµές φιλοξενίας, µέριµνα για γυναίκες θύµατα βίας και πολλαπλών διακρίσεων, προτάσεις για την αντιµαντιμετώπιση των προβληµάτων,

η εισήγηση έχει γίνει από τη νομικό του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Θηβαίων κα Μαρία Μελετίου


Θέματα προς συζήτηση της ΠΕΠΙΣ Στερεάς Ελλάδας

http://www.pste.gov.gr

Ο πελαργός με τα... χρυσά αυγάΜοιάζει με φυλλάδιο τουριστικoύ πρακτορείου. Ασβεστωμένα σπίτια, γαλάζια θάλασσα, ανεμόμυλοι και ξωκλήσια. Το αιγαιοπελαγίτικο τοπίο καλεί τον τουρίστα στις «κορυφαίες κλινικές δωρεάς ωαρίων στην Ελλάδα».

Δεκάδες ιστοσελίδες λειτουργούν ως πρακτορεία ιατρικού τουρισμού και πολλές κλινικές διαφημίζονται μέχρι και στη μακρινή Αυστραλία για γρήγορες και φτηνές εξωσωματικές και άφθονα ανώνυμα ωάρια. Η ιατρική τουριστική βιομηχανία αναπτύσσεται με ρυθμούς 20%-30% κάθε χρόνο.
Αιχμή του δόρατος θεωρείται η τεκνοποιία, αφού η παγκόσμια αγορά της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής υπολογίζεται σε 8,5 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως και πρόκειται ως το 2022 να αυξηθεί στα 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ιδιωτικές Μονάδες Εξωσωματικής, αλλά και ξενοδόχοι, τουριστικοί πράκτορες και εμπορικά επιμελητήρια ανταγωνίζονται για να πάρουν μερίδιο μιας τεράστιας αγοράς, αφού, σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, υπογόνιμοι είναι 80.000.000 άνθρωποι και 16%-26% του γυναικείου πληθυσμού στις αναπτυγμένες χώρες προσπαθούν να αποκτήσουν παιδιά με ιατρική παρέμβαση.
Το κλινικό εργαστήριο της εξωσωματικής είναι αντιπροσωπευτικό των νεοφιλελεύθερων οικονομιών του 21ου αιώναακόμα και ο πόθος για την απόκτηση ενός παιδιού υπόκειται στους νόμους της ταξικής κοινωνίας.
Στην Ελλάδα της κρίσης μέχρι πού μπορεί να φτάσει μια γυναίκα για 1.200 ευρώΚαι μια άλλη πόσο ακριβά μπορεί να αγοράσει το όνειρό της να γίνει μητέραΠόσα μωρά γεννιούνται από την ίδια δότρια; Ποιος ελέγχει τις Μονάδες Εξωσωματικής; Πόσο κοστίζει ένα και μόνο ωάριο;
Υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό, υψηλά ποσοστά επιτυχίας (όπως ισχυρίζονται οι Μονάδες) και σίγουρα φτηνές τιμές είναι οι τρεις παράγοντες που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, φέρνουν κάθε χρόνο 2.000-3.000 ζευγάρια από την Ευρώπη, τις αραβικές χώρες, την Τουρκία, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία στη χώρα μας.
Από τις γυναίκες που έρχονται στην Ελλάδα κυνηγώντας το όνειρό τους να γίνουν μητέρες, κάποιες -συνήθως πάνω από τα 40- αναζητούν κάτι ακόμα πιο σπάνιο: ένα ωάριο. Προβλήματα εμμηνόπαυσης αλλά και κάποιες ασθένειες προκαλούν βλάβη στα δικά τους ωάρια κι έτσι, αν θέλουν οπωσδήποτε να κυοφορήσουν και να γεννήσουν ένα παιδί -αντί να υιοθετήσουν- χρειάζονται «δανεικά».
Ωστόσο, τα ωάρια είναι σπάνιο είδος: κάθε μήνα το σώμα μιας γυναίκας δίνει μόνο ένα, ενώ ένας άνδρας απελευθερώνει πάνω από 80 εκατομμύρια σπερματοζωάρια σε μία εκσπερμάτιση. Τα ακριβοθώρητα ωάρια «παράγονται» δύσκολα με τεχνητό τρόπο: απαιτούνται μια σειρά από ιατρικές εξετάσεις, ορμόνες και μια επέμβαση.
Το άλλο εμπόδιο που έχει ενδεχομένως να αντιμετωπίσει μια γυναίκα που ψάχνει για ωάρια είναι σε ορισμένες περιπτώσεις η νομοθεσία στη χώρα της, που μπορεί να θέτει πάρα πολλούς περιορισμούς ή ακόμα και να απαγορεύει τη δωρεά.
Κι όλα αυτά υπό τη δαμόκλειο σπάθη του χρόνου και του νόμου, αφού οι άντρες μπορούν να αποκτήσουν παιδιά με εξωσωματική μέχρι τα 90 τους, αλλά οι γυναίκες αυστηρά μέχρι τα 50.
«Η ανωνυμία της δωρεάς ωαρίων και σπέρματος στην Ελλάδα εξασφαλίζει πολλούς πρόθυμους δότες. Δεν υπάρχουν λίστες αναμονής για εξωσωματική με δωρεά ωαρίων. Αυτό σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος της θεραπείας καθιστά την Ελλάδα

ANNELIES HOFMEYR:Η καλλιτέχνης που δε φοβάται να δείξει τη γυναικεία φύση έτσι όπως πραγματικά είναι


witmyt.com

Μια conceptual artist που θέλει να αλλάξει τον κόσμο. Ή έστω την (λανθασμένη) αντίληψη που έχει αυτός για τη φύση του γυναικείου σώματος.  
Όλο λέω να κλείσω το Instagram, αλλά, που και που, ανακαλύπτω λογαριασμούς- διαμάντια που μπορούν να γίνουν πηγή σκέψης, προβληματισμού, ευαισθητοποίησης και ανεξάντλητης έμπνευσης και καταλήγω να το κρατάω.
Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο λογαριασμός Wit_Myt που ανήκει στην υπερταλαντούχα νοτιοαφρικανή Annelies Hofmeyr. Πρόκειται για μια από τις πιο εύστροφες, οξυδερκείς και ευρηματικές εκπροσώπους της σύγχρονης τέχνης που μιλάει και θίγει, ανοιχτά και χωρίς προσχήματα, θέματα για τα οποία ο κόσμος -συνήθως- ντρέπεται να μιλήσει.  
Χρησιμοποιώντας ως μοντέλα γυναίκες ή φτιάχνοντας συνθέσεις από αντικείμενα άρρηκτα συνδεδεμένα με τη γυναικεία κουλτούρα (π.χ. τη Barbie), δημιουργεί δυνατές εικόνες- έργα τέχνης που αναδεικνύουν τη γυναικεία φύση όπως πραγματικά είναι καταδικάζοντας τα στερεότυπα και τις παγιωμένες αντιλήψεις που τη συνοδεύουν. Μακροπρόθεσμος στόχος της; Να δείξει ότι οι γυναίκες μπορούν να είναι πολλά παραπάνω από αυτό που η πλειονότητα πιστεύει: δηλαδή «νοικοκυρές», «υπάκουες σύζυγοι», «καλές μανούλες». 
 Instagram/Annelies Hofmeyr
Αγαπημένο της θέμα είναι ο κύκλος της γυναίκας και η περίοδος της. Μάλιστα ένα πρόσφατο της «έργο», το οποίο ανέβασε στο Instagram της, είναι ένα γυναικείο χέρι με μανικιούρ το οποίο παραπέμπει σε ταμπόν βουτηγμένο στο αίμα και ξεχωρίζει από το χαρακτηριστικό γαλάζιο κορδονάκι (μα τι ακρίβεια).
Η περίοδος αν και, από καταβολής ανθρώπινης φύσης, αποτελεί φυσική λειτουργία του γυναικείου σώματος (και μάλιστα απαραίτητη για τη γονιμοποίηση) παραμένει θέμα ταμπού.

Για να σταματήσεις τη κακοποίηση, σταμάτα να μεγαλώνεις κακοποιητικούς ενήλικεςΕίναι καιρός, να ασχοληθούμε σοβαρά με το θέμα της κακοποίησης. Εδώ και πολύ καιρό, αγγίζουμε επιφανειακά το θέμα, αλλά στα παιδιά μας αξίζει κάτι καλύτερο.
Το θέμα του σεξ ανοίγει μεγάλες συζητήσεις και μας ανησυχεί.
Για πολλούς γονείς, το θέμα του σεξ είναι «απαγορευμένη περιοχή» ή, για να το πούμε αλλιώς, απαιτεί ειδική διαχείριση. Η συζήτηση με τα παιδιά μας για το σεξ, μας γεμίζει φόβο, γιατί δεν θέλουμε να σκεφτούμε, ότι τα παιδιά μας είναι σεξουαλικά ενεργά. Συχνά, όταν το παίρνουμε απόφαση και κάνουμε το μεγάλο βήμα, λέμε λίγα και καλά, εστιάζοντας μόνο στα βασικά και με συντομία, όπως είναι το ασφαλές σεξ ή η αποχή.
Τα παιδιά μας, όχι μόνο χρειάζονται καθοδήγηση, αλλά και την επιθυμούν.
Οι έφηβοι και οι νέοι στην ηλικία των 20 δεν κάνουν περισσότερο σεξ από τις προηγούμενες γενιές (τα στοιχεία δείχνουν, ότι, στην πραγματικότητα, οι έφηβοι σήμερα κάνουν λιγότερο σεξ από την γενιά των γονιών τους), έχουν, όμως, μια πιο απλή προσέγγιση στο θέμα αυτό.

Όταν συνδυάζεις τη σιωπή γύρω από τη σεξουαλικότητα με την ανταμοιβή για τις ικανότητες του παιδιού σου και με την εύκολη πρόσβαση στην πορνογραφία, που προορίζεται μόνο για ενήλικες – μόλις δημιούργησες το τέλειο περιβάλλον, για να αναπτυχθεί ένας εν δυνάμει κακοποιητικός χαρακτήρας.

Όλοι γνωρίζουμε, ότι το να αναγκάσεις μια γυναίκα να κάνει σεξ παρά τη θέλησή της, είναι λάθος.
Οι περισσότεροι πιστεύουν, ότι η κακοποίηση-σεξουαλική και μή- είναι πρόβλημα μακρινών, υποανάπτυκτων χωρών. Ότι δεν μας αφορά. Ότι είναι πρόβλημα κάποιου άλλου.
Δυστυχώς, όμως, δεν είναι έτσι.

Κάνε αυτό, που ξέρεις καλά να κάνεις – μάθε στην κόρη σου κάποιους βασικούς κανόνες, για να μην πέσει θύμα κακοποίησης:

  • Ο κακοποιός δεν ανήκει απαραίτητα στο κλασικό προφίλ, το οποίο διδάξαμε τα παιδιά μας να αποφεύγουν.

  • Ο κακοποιός είναι πιο πιθανό, να είναι κάποιος που γνωρίζουμε (ακόμα και ο ίδιος μας ο φίλος), παρά ένας ξένος σε ένα σκοτεινό δρομάκι.

  • Η κακοποίηση γίνεται συχνά σε χώρους, που θεωρούμε ασφαλείς: διαμερίσματα, σπίτια, αυτοκίνητα φίλων.

  • Πολύ συχνά, οι κακοποιοί είναι άνθρωποι, που μας εμπνέουν εμπιστοσύνη. Μοιάζουν να είναι διασκεδαστικοί, είναι εμφανίσιμοι. Μοιάζουν με τον γιο σου ή το δικό μου!

Κι όμως, τίποτα δεν αλλάζει…
Αυτό συμβαίνει, επειδή συνεχίζουμε να κοιτάμε προς λάθος κατεύθυνση.