... 1 στις 3 γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό της-1 στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού-Δεν είσαι η Μόνη...Δεν είσαι Μόνη....-24ωρη Γραμμή SOS 15900- Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Θηβαίων

Τρίτη 12 Μαρτίου 2019

ΔΤ ΓΓΙΦ: Η ισότητα των φύλων στην Ε.Ε. και η καλή πρακτική της Γ.Γ.Ι.Φ. για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών προσφύγων (Βρυξέλλες, Μάρτιος 2019).


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 Η ισότητα των φύλων στην Ε.Ε. και η καλή πρακτική της Γ.Γ.Ι.Φ. για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών προσφύγων (Βρυξέλλες, Μάρτιος 2019).

Στο πλαίσιο της «Παγκόσμιας Ημέρας Γυναικών 2019» η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε την «Ετήσια Έκθεση για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών στην Ε.Ε.» (Βρυξέλλες, Μάρτιος 2019), η οποία εστιάζει σε μία συνοπτική παρουσίαση της προόδου της ισότητας των δύο φύλων στα 28 Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των πρωτοβουλιών της Ε.Ε. για την εξάλειψη των έμφυλων ανισοτήτων, καθώς και επιλεγμένες καλές πρακτικές των Κρατών-Μελών την περασμένη χρονιά (έτος αναφοράς το 2018).
Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη Έκθεση συνολικής έκθεσης 75 σελίδων στην αγγλική γλώσσα είναι η τελευταία, η οποία εκπονείται στο πλαίσιο της «Στρατηγικής Δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων 2016-2019», δεδομένου ότι η θητεία του παρόντος Κολλεγίου των Επιτρόπων λήγει το τρέχον έτος:
Ακολουθούν ορισμένα χαρακτηριστικά ευρήματα:
1) καταγράφεται διαφορά 11,5 ποσοστιαίων μονάδων στην απασχόληση σε βάρος των γυναικών στην Ε.Ε.: στην ηλικιακή ομάδα 20-64 ετών η απασχόληση των ανδρών ήταν 77,9% ενώ των γυναικών ήταν 66,4% το 2017
2) το έμφυλο κενό της άμισθης απασχόλησης κυμαίνεται από 6-8 ώρες στις Σκανδιναβικές χώρες και ξεπερνά τις 15 ώρες σε χώρες όπως η Ιταλία, η Αυστρία, η Μάλτα, η Ελλάδα και η Κύπρος
3) σε έρευνα του Ινστιτούτου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Δανίας, το 45% των γυναικών και το 23% των ανδρών βίωσαν διάκριση σε βάρος τους στον εργασιακό χώρο μετά την επιστροφή τους από τη χρήση του δικαιώματος της γονικής άδειας, ενώ το 12% των γυναικών και το 21% των ανδρών δεν χρησιμοποίησαν τη μέγιστη διάρκεια της γονικής τους άδειας, όπως θα επιθυμούσαν
4) ενώ το 70% των παιδιών κάτω των τριών ετών έχουν πρόσβαση σε δομές φύλαξης στη Δανία, το αντίστοιχο ποσοστό καταγράφει κάθετη πτώση με λιγότερο του 15% σε χώρες όπως η Σλοβακία, η Τσεχία, η Πολωνία, η Ελλάδα και η Βουλγαρία
5) το 30% του έμφυλου μισθολογικού χάσματος οφείλεται στην υπερ-εκπροσώπηση του γυναικείου φύλου σε χαμηλά αμειβόμενους τομείς απασχόλησης, όπως η πρόνοια και η εκπαίδευση
6) ο μέσος όρος των μισθολογικών ανισοτήτων μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ε.Ε. έχει κολλήσει στο 16%
7) ο μέσος όρος της γυναικείας συμμετοχής στα Διοικητικά Συμβούλια των δημόσιων εισηγμένων εταιριών ανήλθε στο 26,7% τον Οκτώβριο του 2018 στα Κράτη-Μέλη, με το υψηλότερο ποσοστό της τάξης του 44% να καταγράφεται στη Γαλλία
8) μόνο μία στις δέκα εταιρίες έχουν γυναίκα στη θέση Προέδρου ή Διευθύνουσας Συμβούλου, ενώ τον Οκτώβριο του 2018 μόλις το 6,7% των Προέδρων Εταιριών ήταν γένους θηλυκού (το αντίστοιχο ποσοστό τον Οκτώβριο του 2012 ήταν 3,3% και τον Απρίλιο του 2017 ήταν 7,5%)
9) το Νοέμβριο του 2018 μόνο έξι Εθνικά Κοινοβούλια σε σύνολο 28 είχαν γυναίκα Πρόεδρο και η αναλογία των μελών του βουλευτικού σώματος στα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. είναι επτά άνδρες και τρεις γυναίκες
10) η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στις εννέα χώρες της Ε.Ε., οι οποίες έχουν υιοθετήσει το σύστημα της ποσόστωσης στις βουλευτικές εκλογές
11) το Νοέμβριο του 2018 οι Ευρωβουλεύτριες αποτελούσαν το 36,4% των 749 μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
12) το Νοέμβριο του 2018 μόλις τρία Κράτη-Μέλη είχαν γυναίκα Πρωθυπουργό (Γερμανία, Ρουμανία και Μεγάλη Βρετανία)
13) από την ηλικία των 15 ετών, ο γυναικείος πληθυσμός της Ε.Ε. έχει υποστεί κάποια μορφή βίας λόγω φύλου (μία στις τρεις γυναίκες έχει βιώσει σωματική ή/και σεξουαλική βία, περίπου οι μισές γυναίκες έχουν βιώσει σεξουαλική παρενόχληση, μία στις δέκα γυναίκες έχει βιώσει παρενόχληση μέσω διαδικτύου)
14) σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, το 85% των βουλευτριών των Εθνικών Κοινοβουλίων της Ευρώπης έχουν βιώσει ψυχολογική βία κατά την άσκηση των καθηκόντων τους εντός του Κοινοβουλίου
 15) υπολογίζεται ότι 180.000 κορίτσια και γυναίκες στην Ε.Ε. κάθε χρόνο αντιμετωπίζουν κίνδυνο ακρωτηριασμού των γεννητικών τους οργάνων, ενώ 500.000 γυναίκες σε ολόκληρη την Ευρώπη και 200 εκατομμύρια γυναίκες στον υπόλοιπο κόσμο έχουν υποστεί τέτοιο ακρωτηριασμό
16) μόλις το 17% των οκτώ εκατομμυρίων εργαζομένων στο χώρο των νέων τεχνολογιών στην Ε.Ε. είναι γυναίκες.

Η Ελλάδα έχει συμπεριληφθεί στις αναφορές για τις καλές πρακτικές των 28 Κρατών-Μελών της Ε.Ε. στον τομέα της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.
Πιο συγκεκριμένα:
Χάρη στις ενέργειες της αρμόδιας Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., οι πρωτοβουλίες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων της Ελλάδας για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών προσφύγων αναφέρονται με θετικά σχόλια στις σελίδες 46 και 59 της έντυπης έκδοσης της εν λόγω Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αξίζει να επισημανθεί ότι οι συγκεκριμένες δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. προβλήθηκαν στις 17-10-2018 σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο χάρη στην αξιοποίηση της διαδικτυακής πλατφόρμας «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.
Η εποικοδομητική συνεργασία της Γ.Γ.Ι.Φ. με τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. έχει διασφαλίσει την προβολή του πολυδιάστατου έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (π.χ. «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020» και «Παρατηρητήριο για την Ισότητα των Φύλων») μέσω των Ετήσιων Εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Επιπλέον, τονίζεται ότι θετική αναφορά γίνεται στη σελίδα 14 της έντυπης έκδοσης της Έκθεσης σχετικά με το ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη στην αντιμετώπιση των καταγγελιών για παράβαση της εργατικής νομοθεσίας σε βάρος των γυναικών.
Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                          Το  Γραφείο Τύπου, 12/3/2019
Τηλ 2131511102-103

Δεν υπάρχουν σχόλια: