... 1 στις 3 γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό της-1 στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού-Δεν είσαι η Μόνη...Δεν είσαι Μόνη....-24ωρη Γραμμή SOS 15900- Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Θηβαίων

Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017

Δ.Τ. ΓΓΙΦ: Οι βασικοί άξονες πολιτικής στον τομέα της ενδυνάμωσης των γυναικών και της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο της Ομάδας των G7 (Νοέμβριος 2017)

Φωτογραφία του χρήστη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.
                                                         FACEBOOK:ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι βασικοί άξονες πολιτικής στον τομέα της ενδυνάμωσης των γυναικών
και της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο της Ομάδας των G7 (Νοέμβριος 2017)

Το διήμερο 15-16 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην Ταορμίνα της Σικελίας η τελευταία από τις συνολικά δεκατρείς Υπουργικές Συναντήσεις στο πλαίσιο της Ιταλικής Προεδρίας της Ομάδας των επτά πιο ισχυρών οικονομικά κρατών του πλανήτη. Η συγκεκριμένη συνάντηση ονομάστηκε «Διάσκεψη για την Ισότητα των Φύλων» και οι εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας της Ιταλίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, του Καναδά, των Η.Π.Α., της Ιαπωνίας, καθώς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επαναβεβαίωσαν τους βασικούς άξονες πολιτικής για την αναβάθμιση της θέσης του γυναικείου πληθυσμού και την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων στον πλανήτη:http://www.g7italy.it/sites/default/files/documents/Declaration%20of%20the%20G7%20Meeting%20on%20Gender%20Equality_0.pdf ).

Η σχετική τετρασέλιδη Διακήρυξη της Συνάντησης εστιάζει στα ακόλουθα θέματα:

  • επανασχεδιασμός της αγοράς εργασίας και του συστήματος πρόνοιας με σκοπό την πλήρη αξιοποίηση των γυναικών στο χώρο της οικονομίας, με έμφαση
-          στη μείωση του έμφυλου χάσματος στην αγορά εργασίας
-          στη συμφιλίωση προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
-          στην αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών για εργασία ίσης αξίας
-          στη δημιουργία ποιοτικών δομών φύλαξης και φροντίδας για παιδιά και ανήμπορα άτομα
-          στην προώθηση των γυναικών στους τομείς των θετικών και τεχνολογικών επιστημών (γνωστοί ως STEM)

  • υιοθέτηση των πλέον πρόσφορων νομοθετικών μέτρων για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης και σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή

  • στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και αναγνώριση της συνεισφορά των γυναικών επιχειρηματιών στην καινοτομία, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην οικονομική ανάπτυξη

  • πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών του ειδεχθούς φαινομένου της βίας κατά των γυναικών, όπως:
-          οι πρόωροι και οι εξαναγκαστικοί γάμοι
-          η παρενόχληση στο δημόσιο και τον ιδιωτικό βίο
-          ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων
-          η παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική ή την εργασιακή εκμετάλλευση
-          η ενδοοικογενειακή βία και η βία μεταξύ συντρόφων.

Η απάντηση της Ελλάδας στους προαναφερθέντες τέσσερις βασικούς άξονες πολιτικής των G7, είναι το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020», το οποίο εκπονήθηκε με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και λειτουργεί ως οδικός χάρτης για τις πολιτικές και τις δράσεις στον τομέα της νομικής και ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στη χώρα μας:

Η διάρθρωση του ΕΣΔΙΦ 2016-2020 στα ακόλουθα έξι πεδία πολιτικής, συνάδει πλήρως και με τις κατευθύνσεις των G7:

Ø  κοινωνική ένταξη και ισότιμη μεταχείριση γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις
Ø  έμφυλη βία
Ø  αγορά εργασίας, εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
Ø  εκπαίδευση, κατάρτιση, πολιτισμός, αθλητισμός και Μ.Μ.Ε.
Ø  υγεία
Ø  ισόρροπη συμμετοχή γυναικών σε δομές εξουσίας, διαδικασίες και κέντρα λήψης αποφάσεων.

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).


Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                       Το  Γραφείο Τύπου, 7/12/2017                                                                 
Τηλ. 2131511102

Δεν υπάρχουν σχόλια: