... 1 στις 3 γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό της-1 στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού-Δεν είσαι η Μόνη...Δεν είσαι Μόνη....-24ωρη Γραμμή SOS 15900- Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Θηβαίων

Τετάρτη 25 Απριλίου 2018

Η Κοινοπολιτεία των Εθνών υπέρ του πρωταγωνιστικού ρόλου της ισότητας των φύλων στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη (Λονδίνο, 19-20 Απριλίου 2018)FACEBOOK:ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Κοινοπολιτεία των Εθνών υπέρ του πρωταγωνιστικού ρόλου της ισότητας των φύλων στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
 (Λονδίνο, 19-20 Απριλίου 2018)

Ο καθοριστικός ρόλος της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στην επίτευξη της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας του πλανήτη, καθώς και στην επιτυχή υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030) αναγνωρίστηκε για ακόμα μία φορά στο ύψιστο πολιτικό επίπεδο μέσω της πρόσφατης Συνάντησης Κορυφής των Αρχηγών των Κυβερνήσεων των 53 Κρατών - Μελών της Κοινοπολιτείας. Υπενθυμίζεται ότι η Κοινοπολιτεία αποτελεί εθελοντική-ελεύθερη ένωση 53 ανεξάρτητων κρατών, τα οποία συνδέονται μέσω του αποικιακού παρελθόντος της Μεγάλης Βρετανίας και αναγνωρίζουν ως κοινή γλώσσα εργασίας την αγγλική.

Τρία Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέλη της (Μ. Βρετανία, Κύπρος, Μάλτα), ενώ συμμετέχουν και εύρωστα Κράτη της διεθνούς κοινότητας, όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Ινδία και η Σιγκαπούρη. Υπολογίζεται ότι η Κοινοπολιτεία αντιπροσωπεύει το 18% του παγκόσμιου ΑΕΠ και τα μέλη της κατέχουν περίπου το 21% της γεωγραφικής έκτασης της Γης.

Πιο συγκεκριμένα:
Στο 13σέλιδο Ανακοινωθέν της Συνάντησης Κορυφής υπάρχει ξεχωριστή ενότητα με τίτλο «Ισότητα των Φύλων και Ένταξη», η οποία υπάγεται στο κεφάλαιο «Ένα Δικαιότερο Μέλλον»:  

Ειδικότερα, οι παράγραφοι 3 έως 7 εστιάζουν σε ζητήματα αναβάθμισης της θέσης των γυναικών, ως ακολούθως:

- ανάγκη κύρωσης και εφαρμογής της Σύμβασης για την Εξάλειψη των Διακρίσεων σε βάρος των Γυναικών (γνωστή ως CEDAW) με σκοπό την ένταξη της διάστασης του φύλου, την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και την ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών και των κοριτσιών σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής
- πρόληψη και καταπολέμηση
ü  της σεξουαλικής και έμφυλης βίας
ü  των γάμων σε παιδική ή πρώιμη ηλικία και των εξαναγκαστικών γάμων
ü  του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων
- μέριμνα για την πλήρη ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νέων
- προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με σωματική ή νοητική αναπηρία
- αξιοποίηση των προκλήσεων της ψηφιακής εποχής χωρίς έμφυλες διακρίσεις.

Ζητήματα ισότητας των φύλων απαντώνται και σε επόμενες παραγράφους του Ανακοινωθέντος, ως ακολούθως:

-          ο ρόλος των γυναικών στην επίλυση των ένοπλων συγκρούσεων και στη διατήρηση της ειρήνης ( παράγραφος 14)
-          εξάλειψη των εμποδίων με στόχο την ισότιμη συμμετοχή του γυναικείου πληθυσμού στην οικονομική ζωή και στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας (παράγραφος 18)
-          μέριμνα για την υγεία των γυναικών (παράγραφοι 32 και 33)
-          ποιοτική εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς για όλα τα αγόρια και τα κορίτσια (παράγραφος 34)
-          έμφαση στο ρόλο της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών όσον αφορά τη σχέση αθλητισμού και βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή ορθή διακυβέρνηση, καταπολέμηση της διαφθοράς, προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (παράγραφος 35)
-          αντιμετώπιση του ειδεχθούς φαινομένου της παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, καθώς και αυτού της παιδικής εκμετάλλευσης (παράγραφος 39).

Τέλος, όσον αφορά τα εθνικά μας θέματα, υπάρχει σύσσωμη στήριξη της Κοινοπολιτείας στο «Κυπριακό Ζήτημα», όπως αυτή αποτυπώνεται εκτενώς στην 48η παράγραφο.

Αξίζει να επισημανθεί ότι το εν λόγω Ανακοινωθέν ενσωματώνει τα αποτελέσματα του παράλληλου «Forum Γυναικών» της Κοινοπολιτείας (Λονδίνο, 16-18/4/2018) με τίτλο «Ένα Ισχυρό Μέλλον για τις Γυναίκες και τα Κορίτσια»:

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).


Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                      Το  Γραφείο Τύπου, 24/4/2018                                                                 Τηλ. 213 15 11 102
Ε-mail: gramggif@isotita.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια: