... 1 στις 3 γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό της-1 στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού-Δεν είσαι η Μόνη...Δεν είσαι Μόνη....-24ωρη Γραμμή SOS 15900- Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Θηβαίων

Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2018

EIGE:Ο ρόλος της αστυνομίας στη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη συντροφική βία

The role of the police in administrative data collection on intimate partner violence

Η ενδοοικογενειακή βία είναι μια επαναλαμβανόμενη μορφή βίας που πλήττει τις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προσπάθειες για την καταπολέμηση αυτής της μορφής βίας απαιτούν κατανόηση της κλίμακας και της φύσης της μέσω αξιόπιστων, συστηματικών και συγκρίσιμων δεδομένων. Τα δεδομένα είναι απαραίτητα για τη μέτρηση του επιπολασμού και των συνεπειών της βίας αυτής, για την παρακολούθηση των κρατικών απαντήσεων σε αυτήν και για την αξιολόγηση των πολιτικών που την καταπολεμούν.

Η απαίτηση για διοικητικά δεδομένα υψηλής ποιότητας είναι επίσης σύμφωνη με τις διεθνείς δεσμεύσεις των κρατών μελών για την καταπολέμηση της βίας
(οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων) και τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (σύμβαση της Κωνσταντινούπολης).

Η αστυνομία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη συλλογή δεδομένων στα πρώτα στάδια της διαδικασίας ποινικής δικαιοσύνης. Τα ακριβή δεδομένα της αστυνομίας είναι απαραίτητα για την κατανόηση του συνολικού αριθμού των περιστατικών βίας που διαπράττονται από στενούς συνεργάτες, ακόμη και αν ορισμένα από αυτά δεν αναγνωρίζονται ως εγκλήματα.

http://eige.europa.eu


Δεν υπάρχουν σχόλια: