... 1 στις 3 γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό της-1 στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού-Δεν είσαι η Μόνη...Δεν είσαι Μόνη....-24ωρη Γραμμή SOS 15900- Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Θηβαίων

Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2018

EIGE:Ο ρόλος της δικαστικής εξουσίας στη συλλογή δεδομένων σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία

The role of the judiciary in administrative data collection on intimate partner violence
Η ενδοοικογενειακή βία είναι μια επαναλαμβανόμενη μορφή βίας που πλήττει τις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προσπάθειες για την καταπολέμηση αυτής της μορφής βίας απαιτούν κατανόηση της κλίμακας και της φύσης της, μέσω αξιόπιστων, συστηματικών και συγκρίσιμων δεδομένων. Τα δεδομένα είναι απαραίτητα για τη μέτρηση του επιπολασμού και των συνεπειών της βίας αυτής, για την παρακολούθηση των κρατικών απαντήσεων σε αυτήν και για την αξιολόγηση των πολιτικών που την καταπολεμούν.

Η απαίτηση για υψηλής ποιότητας διοικητικά δεδομένα ευθυγραμμίζεται επίσης με τις διεθνείς δεσμεύσεις των κρατών μελών των κρατών μελών για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, όπως ορίζεται στην οδηγία 2012/29 / ΕΕ (οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων) και στη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (σύμβαση της Κωνσταντινούπολης

Τα στοιχεία που συλλέγονται από τον τομέα της δικαιοσύνης είναι απαραίτητα για την κατανόηση του πόσο αποτελεσματικό και αποτελεσματικό είναι το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης όσον αφορά την αντιμετώπιση των δραστών βίαιης συντροφικής βίας και την προστασία των θυμάτων. Τα περιστατικά που αναφέρθηκαν στην αστυνομία παρέχουν μόνο μερικές πληροφορίες σχετικά με το φαινόμενο και τα δεδομένα αυτά γίνονται πιο συγκεκριμένα και αξιόπιστα καθώς οι περιπτώσεις προχωρούν μέσω της αλυσίδας ποινικής δικαιοσύνης. Τα στοιχεία του τομέα της δικαιοσύνης είναι επίσης πολύ σημαντικά για την αντιμετώπιση δύο βασικών πυλώνων της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, της προστασίας και της δίωξης. 


http://eige.europa.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια: