... 1 στις 3 γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό της-1 στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού-Δεν είσαι η Μόνη...Δεν είσαι Μόνη....-24ωρη Γραμμή SOS 15900- Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Θηβαίων

Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2018

Οι νέες εκδόσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Αύγουστος 2018).

Φωτογραφία του χρήστη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.

Σας γνωρίζουμε ότι στον ιστότοπο της Γ.Γ.Ι.Φ. έχουν αναρτηθεί οι νέες εκδόσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων, οι οποίες διαρθρώνονται ως εξής:
Α. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων
1) «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020» (Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 2017):
2) “National Action Plan for Gender Equality 2016-2020” (National Printing House, Athens, February 2018):
3) «Οδηγός Χρήσης Μη Σεξιστικής Γλώσσας στα Διοικητικά Έγγραφα» (Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα, Μάρτιος 2018):
Β. Γυναίκες και Οικονομία
«Η Ελληνίδα Αγρότισσα: αποτύπωση της συμμετοχής, προβλήματα, προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στον αγροτικό τομέα και την ελληνική ύπαιθρο» (Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα, Μάιος 2018):
Γ. Βία κατά των Γυναικών
1) «Οδηγός Συμβουλευτικής για τη Βία» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»):
2) «Οδηγός Εργασιακής Συμβουλευτικής» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»):
Όλες οι εκδόσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. διατίθενται δωρεάν. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παραλάβετε τις εκδόσεις μας σε έντυπη μορφή, παρακαλείσθε να αποστείλετε σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση xgeraki@isotita.gr ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στον αριθμό 213 1511 134.
Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).
www.facebook.com/Γενική-Γραμματεία-Ισότητας-των-Φύλων

Δεν υπάρχουν σχόλια: