... 1 στις 3 γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό της-1 στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού-Δεν είσαι η Μόνη...Δεν είσαι Μόνη....-24ωρη Γραμμή SOS 15900- Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Θηβαίων

Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019

Παρατηρητήριο Γ.Γ.Ι.Φ. – 19ο Ενημερωτικό Σημείωμα – Γυναικεία Ανεργία


Αποτέλεσμα εικόνας για 19ο Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας

Στο 19ο Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία που αφορούν στο θεματικό πεδίο “Γυναίκες και Οικονομία”, όπως ορίστηκε από την Πλατφόρμα του Πεκίνου και πιο συγκεκριμένα στους δείκτες του Παρατηρητηρίου:

  • Ποσοστό ανέργων ανά φύλο και οικογενειακή κατάσταση


  • Ποσοστό μισθωτών γυναικών


 Συμπερασματικά,
 Για το Δ’ τρίμηνο του 2018 στην Ελλάδα, το ποσοστό του εργατικού δυναμικού για τις γυναίκες είναι μειωμένο σε σχέση με αυτό των ανδρών (43,9% για τις γυναίκες και 60,0% για τους άνδρες).
 Επιπλέον τα ποσοστά ανεργίας για τις γυναίκες για το ίδιο διάστημα είναι κατά 9% αυξημένα σε σύγκριση με αυτά των ανδρών (23,7 για τις γυναίκες και 14,7 για τους άνδρες).
 Το εύρος των τιμών του δείκτη που αφορούν το Ποσοστό μισθωτών γυναικών για το έτος 2018 για την Ελλάδα είναι πολύ μικρό. Κυμαίνεται από 44,6% έως 45,0%.
 Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο το 2017, το ποσοστό ανεργίας ήταν 7,9% για τις γυναίκες και 7,4% για τους άνδρες. Επίσης, το 32% των απασχολούμενων γυναικών εργαζόταν με μερική απασχόληση, συγκριτικά με το πολύ πιο χαμηλό ποσοστό για τους άνδρες που φτάνει το 9%.
 Τέλος, σε παγκόσμιο επίπεδο το 20% των ανδρών και το 14% των γυναικών εξακολουθούν να πιστεύουν ότι είναι απαράδεκτο για μια γυναίκα να έχει αμειβόμενη εργασία εκτός σπιτιού.
 Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση των στοιχείων είναι η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) και το Ινστιτούτο Gallup.
http://www.isotita.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: