... 1 στις 3 γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό της-1 στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού-Δεν είσαι η Μόνη...Δεν είσαι Μόνη....-24ωρη Γραμμή SOS 15900- Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Θηβαίων

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

Παρατηρητήριο Ισότητας Ενημερωτικό σημείωμα της ΓΓΙΦ

Ενημερωτικό Σημείωμα

Το paratiritirio . isotita . gr είναι ένας διαδικτυακός κόμβος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των
Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.). Πρόκειται για ένα εύχρηστο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο επιτρέπει τη
συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία και διάχυση στατιστικών δεδομένων και δεικτών που σχετίζονται με τις
πολιτικές ισότητας των δύο φύλων.
Σκοπός του είναι η αποτύπωση των έμφυλων διαφοροποιήσεων σε 12 βασικά πεδία πολιτικής και η
παρακολούθηση των τάσεων, εξελίξεων στην Ελλάδα σε βάθος χρόνου. Περιλαμβάνει 82 δείκτες φύλου που
είτε έχουν υιοθετηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου, είτε
σχετίζονται με ειδικότερες εθνικές προτεραιότητες. Οι δείκτες συνοδεύονται από τα μεταδεδομένα, καθώς και
από έγγραφα που αφορούν σε συναφείς εκθέσεις και μελέτες.
Οι πηγές από τις οποίες συλλέγονται τα δεδομένα είναι η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), η
Eurostat, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για
την Ισότητα Φύλου (EIGE) και βάσεις δεδομένων άλλων εθνικών ή διεθνών κυβερνητικών και μη φορέων και
οργανισμών, ενώ επίκειται η επικαιροποίηση με τις έρευνες που αφορούν στο τελευταίο τρίμηνο του 2014 και
στο 2015.
Το Παρατηρητήριο της Γ.Γ.Ι.Φ. έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να δίνει τη δυνατότητα στη/στο
χρήστρια/χρήστη να φιλτράρει τα δεδομένα με εύχρηστο τρόπο, καθώς και να δημιουργεί γραφήματα (chart
bars, line bars) για πιο συμπυκνωμένη και παραστατική απεικόνιση των δεδομένων.
Σημειώνεται ότι για το πεδίο πολιτικής «Ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών» δεν έχουν θεσπιστεί
δείκτες έως σήμερα. Επιπρόσθετα, στο πεδίο «Γενικοί δείκτες» παρουσιάζονται δείκτες όπως ο Δείκτης Ανισότητας των Φύλων, Δείκτης χάσματος μεταξύ των δύο φύλων, κλπ. που υπολογίζονται από Διεθνείς οργανισμούς και αποτελούν σύνθετα μέτρα αποτύπωσης της ισότητας ή της ανισότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες στο site : www.paratiritirio.isotita.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια: