... 1 στις 3 γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό της-1 στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού-Δεν είσαι η Μόνη...Δεν είσαι Μόνη....-24ωρη Γραμμή SOS 15900- Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Θηβαίων

Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018

Συνάντηση δικτύωσης ΤΟΜΥ Θήβας - Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Δήμου Θηβαίων


Συνάντηση δικτύωσης και  με το προσωπικό που στελεχώνει την Τοπική Μονάδας Υγείας (ΤΟΜΥ) Θήβας είχε η κοινωνιολόγος του Συμβουλευτικού Κέντρου Δήμου Θηβαίων Χαρούλα Κυριακάκη,την Τετάρτη 12/09/2018 .Στόχος της συνάντησης αυτής ήταν η ενημέρωση  τόσο για το πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου όσο και για τον τρόπο λειτουργίας των νεοσύστατων Δομών παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,των ΤΟΜΥ ,στην τοπική κοινωνία.

Κατά την συνάντηση, συζητήθηκε ο τρόπος παραπομπής γυναικών  που επιζητούν τις υπηρεσίες υγείας και αναφέρουν κακοποίηση , η δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των Δομών  για μελλοντική υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης,πρόληψης και ευαισθητοποίησης,ενώ έγινε και παροχή έντυπου ενημερωτικού  υλικού του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Δήμου Θηβαίων, για την ενημέρωση των πολιτών που επισκέπτονται τα ΤΟΜΥ Θήβας

Έργο των Τ.ΟΜ.Υ είναι η παροχή δωρεάν, καθολικής, κατάλληλης, αποτελεσματικής, αποδοτικής, ποιοτικής και ανθρωποκεντρικής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον εγγεγραμμένο πληθυσμό, με έμφαση  στις κοινοτικές δράσεις στο γενικό πληθυσμό συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού .Ειδικότερα, οι Τ.ΟΜ.Υ λειτουργούν ως ομάδες οικογενειακής ιατρικής, με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης και έχουν ως σκοπό την παροχή δωρεάν ποιοτικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο  Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Θηβαίων αναπτύχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών, αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης, που αποτελείται από 40 συμβουλευτικά Κέντρα σε αντίστοιχους Δήμους, 24 ξενώνες φιλοξενίας γυναικών και παιδιών, καθώς και την 24ωρη Γραμμή SOS 15900, στοχεύοντας στην πρόληψη, ενημέρωση  και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών (ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλική βία, βιασμός, εμπορία γυναικών) ,προς όφελος των γυναικών και των παιδιών τους, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

 -----------------------------------------------------------------------------------
Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων
Βίας Δήμου Θηβαίων
Δημαρχείο Θήβας,
Τηλ: 2262089576/ 2262089574
Δεν υπάρχουν σχόλια: