... 1 στις 3 γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό της-1 στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού-Δεν είσαι η Μόνη...Δεν είσαι Μόνη....-24ωρη Γραμμή SOS 15900- Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Θηβαίων

Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018

Επιτυχής διαχείριση από τη Γ.Γ.Ι.Φ. της δημόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου Νόμου περί ουσιαστικής ισότητας των φύλων και καταπολέμησης της έμφυλης βίας – Συνοπτική έκθεση για τα βασικά χαρακτηριστικά της διαβούλευσης

Logo GGIF

ΣΧΕΤ.: Το από 7-3-2018 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Δύο νομοσχέδια τομή για την Ισότητα των Φύλων»: http://www.isotita.gr/δελτίο-τύπου-δύο-νομοσχέδια-τομή-για-τ/ .
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Στις 6 Μαρτίου 2018 τέθηκε στη δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Εσωτερικών το σχέδιο νόμου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, το οποίο παραδόθηκε στον κ.Υπουργό Εσωτερικών,  για την «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας»: http://www.opengov.gr/ypes/?p=5597 .
Με την παρούσα νομοθετική πρόταση εισάγεται για πρώτη φορά στην εθνική έννομη τάξη αυτοτελές θεσμικό πλαίσιο με αντικείμενο την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, δεδομένου ότι, έως σήμερα, τα ζητήματα έμφυλων διακρίσεων ή άσκησης έμφυλης βίας επιλύονται με την εφαρμογή διατάξεων οικογενειακού ή εργατικού δικαίου ή δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και υπό το φως σχετικών Κοινοτικών Οδηγιών ή με την εφαρμογή διατάξεων υπερνομοθετικής ισχύος, όπως το ίδιο το Σύνταγμα της χώρας ή και διεθνείς συνθήκες, τις οποίες η Ελλάδα έχει κυρώσει.
Σκοπός του σχεδίου νόμου είναι να δημιουργήσει τις βάσεις και τις προϋποθέσεις για την πραγμάτωση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την άρση των έμφυλων διακρίσεων σε όλα τα πεδία της δημόσιας, κοινωνικής και οικονομικής ζωής, με την πρόβλεψη πολιτικών, μέτρων και δράσεων που θα υλοποιούνται εκ μέρους της Πολιτείας, αλλά και εκ μέρους της κοινωνίας των πολιτών και των συλλογικών τους οργανώσεων.
Η ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., ως αρμόδια για τη διαχείριση της συγκεκριμένης δημόσιας διαβούλευσης κατόπιν σχετικής εισήγησης της πολιτικής ηγεσίας της Υπηρεσίας μας, προέβη σε έλεγχο και έγκριση ανάρτησης όλων των σχολίων σύμφωνα με το πνεύμα του πλουραλισμού και του σεβασμού όλων των απόψεων σε μία ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία.
Η διαβούλευση έληξε την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 και ακολουθούν ορισμένα άκρως ενδιαφέροντα ευρήματα, τα οποία συνοψίζονται ως ακολούθως:
1) Η διαβούλευση έλαβε συνολικά 145 σχόλια.
2) Το σχέδιο νόμου αποτελείται από 31 άρθρα, εκ των οποίων δεν επιτρέπεται σχολιασμός στα εξής:
Άρθρο 06 – Η ένταξη της διάστασης του φύλου στους δημόσιους προϋπολογισμούς
Άρθρο 19 – Έλεγχος εφαρμογής
Άρθρο 20 – Έννομη Προστασία
Άρθρο 31 – Έναρξη ισχύος.
3) Τα περισσότερα σχόλια έλαβαν το άρθρο 01 «Σκοπός» και το άρθρο 03 «Ορισμοί» (17 και 14 σχόλια αντίστοιχα), ενώ ένα μόνο σχόλιο έλαβαν τα εξής άρθρα του σχέδιο νόμου: 08, 09, 27 και 30.
4) Ο χαρακτήρας των σχολίων διέπεται από μεγάλη διακύμανση: υπάρχουν πολίτες και φορείς που τάσσονται με επαινετικά σχόλια για τη νομοθετική πρωτοβουλία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων, αλλά καταγράφονται και σχόλια περί περιορισμένου εύρους των προτεινόμενων άρθρων ή και πλήρους αντίθεσης προς το εν λόγω σχέδιο νόμου.
5) Σημαντικός αριθμός άρθρων εστιάζουν σε γλωσσολογικές ή/και εννοιολογικές παρατηρήσεις.
6) Υπάρχουν σχόλια που θεωρούν μονομερές και σεξιστικό το σχέδιο νόμου με το αιτιολογικό ότι προσεγγίζει το θέμα από την άποψη μόνο των γυναικών και παραγνωρίζει τα δικαιώματα των ανδρών, με έμφαση στα ζητήματα κηδεμονίας και ανατροφής των παιδιών.
7) Αναφορικά με το ζήτημα της αντιμετώπισης της έμφυλης βίας, ορισμένα σχόλια είναι επικριτικά με το σκεπτικό ότι το σχέδιο νόμου δεν λαμβάνει υπόψη του ότι και οι άνδρες είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας από γυναίκες και έχουν το ίδιο δικαίωμα προστασίας με αυτές. Ένα ακόμη ζήτημα που τίθεται, είναι η αποσαφήνιση ως προς την πρόσβαση των γυναικών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα ή/και με προσφυγικό/μεταναστευτικό προφίλ στους ξενώνες φιλοξενίας γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας, καθώς και οι γλώσσες επικοινωνίας των αλλοδαπών γυναικών με το πανελλαδικό δίκτυο δομών της Γ.Γ.Ι.Φ.
8) Χαιρετίζεται η πρωτοβουλία της Γ.Γ.Ι.Φ. για την εξάλειψη του γλωσσικού σεξισμού στα δημόσια έγγραφα. Ωστόσο, εκφράζεται δυσπιστία για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων θεωρώντας το άρθρο 07 υπερβολικό.
9) Η δημόσια διαβούλευση δέχτηκε σχόλια και για ζητήματα ΛΟΑΤΚΙ, τα οποία όμως εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
10) Το μέτρο των προτεινόμενων ποσοστώσεων θεωρείται τουλάχιστον προβληματικό ως προς την υλοποίησή του από την πλειοψηφία των σχολίων.
Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).
http://www.isotita.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: