... 1 στις 3 γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό της-1 στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού-Δεν είσαι η Μόνη...Δεν είσαι Μόνη....-24ωρη Γραμμή SOS 15900- Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Θηβαίων

Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

Δ.Τ. ΓΓΙΦ: Προασπίζοντας τα δικαιώματα της εξαρτημένης γυναίκας και του παιδιού της


FACEBOOK:ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προασπίζοντας τα δικαιώματα της εξαρτημένης γυναίκας και του παιδιού της


Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, συμμετείχε στην ημερίδα με θέμα «Προασπίζοντας τα δικαιώματα της εξαρτημένης γυναίκας και του παιδιού της», η οποία διεξήχθη στις 29/05/2017 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Η ημερίδα οργανώθηκε από το Δίκτυο για εξαρτημένες γυναίκες, μητέρες κα τα παιδιά τους, στο οποίο είναι μέλος και η ΓΓΙΦ, υπό την αιγίδα της ΓΓΙΦ και του Δήμου Αθηναίων.

Η Γενική Γραμματέας αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα προβλήματα των εξαρτώμενων γυναικών και την αναγκαιότητα χάραξης εξειδικευμένων και στοχευόμενων πολιτικών για την αντιμετώπισή τους. Επίσης, τόνισε ότι έμφυλες διαφορές εντοπίζονται και ως προς τα αίτια της εξάρτησης, τα πρότυπα χρήσης, την επιδημιολογία της χρήσης ουσιών, τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά των χρηστών, την αναζήτηση της θεραπείας και την θεραπευτική προσέγγιση.

                Επιπλέον, αναγνωρίζοντας τις τοξικοεξαρτημένες γυναίκες ως έναν ευάλωτο πληθυσμό, η Γενική Γραμματέας αναφέρθηκε στις ειδικά σχεδιασμένες δράσεις της ΓΓΙΦ, οι οποίες περιέχονται στο κεφάλαιο «Κοινωνική ένταξη και ισότιμη μεταχείριση γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις» του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020 της ΓΓΙΦ, όπως, ενδεικτικά:

  • Διερεύνηση, καταγραφή και επεξεργασία των αναγκών των τοξικοεξαρτημένων γυναικών μέσω μελέτης αποτίμησης με την οπτική του φύλου του προγράμματος «Κέντρα Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας» σε συνεργασία με τους ΟΤΑ
  • Επιμόρφωση και κατάρτιση επαγγελματιών στον τομέα της τοξικοεξάρτησης
  • Νομοθετικές παρεμβάσεις για την βελτίωση της νομοθεσίας στην αντιμετώπιση των εγκύων και μητέρων χρηστριών ουσιών

Επιπρόσθετα, τόνισε ότι με την διεξαγωγή ερευνών και μελετών, την εκπόνηση εργαλείων και δεικτών για τις κατηγορίες αυτών των γυναικών και τη συνεχή ενίσχυση της διοικητικής επάρκειας της Γραμματείας, το έργο της ΓΓΙΦ στοχεύει ακόμη πιο εστιασμένα στη χάραξη ιδιαίτερης πολιτικής για τις γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις.

Τέλος, η Γενική Γραμματέας δήλωσε ότι: «Η ΓΓΙΦ δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή της σε κάθε προσπάθεια απεγκλωβισμού των τοξικοεξαρτώμενων  γυναικών από τις ναρκωτικές ουσίες, στην προσπάθειά μας να υπερασπιστούμε τα ισότιμα δικαιώματα αυτών και των παιδιών τους».


Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                 Το  Γραφείο Τύπου, 29/05/2017                                                                
Τηλ. 2131511102

Δεν υπάρχουν σχόλια: