... 1 στις 3 γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό της-1 στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού-Δεν είσαι η Μόνη...Δεν είσαι Μόνη....-24ωρη Γραμμή SOS 15900- Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Θηβαίων

Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

ΓΓΙΦ:ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ¨"ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ"

ΓΓΙΦ: Ενημερώτικο σημείωμα «Γυναίκες και Υγεία» - Media

Το τρίτο Ενημερωτικό σημείωμα του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)  εντάσσεται στο θεματικό πεδίο “Γυναίκες και Υγεία”.
 Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία της Εθνικής Έρευνας Υγείας έτους 2009 και της Έρευνας Υγείας 2014 της ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με το θέμα της χρήσης υπηρεσιών υγείας εκ μέρους των γυναικών όσον αφορά τη Μαστογραφία και το ΤΕΣΤ ΠΑΠ,  καθώς και του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων με τους εξής δείκτες:

·         Ποσοστό γυναικών που έχουν υποβληθεί σε μαστογραφία 
-          Ο δείκτης υπολογίζεται ως το πηλίκο των γυναικών (ηλικίας άνω των 15 ετών) που έχουν υποβληθεί έστω και μια φορά σε μαστογραφία προς το συνολικό αριθμό γυναικών (ηλικίας άνω των 15 ετών).
-          Η μαστογραφία είναι μία ανώδυνη ακτινολογική εξέταση που χρησιμοποιεί χαμηλής δόσης ακτινοβολία και επιτρέπει την ανίχνευση προβλημάτων του μαστού.
·         Ποσοστό γυναικών που έχουν υποβληθεί σε κυτταρολογικό έλεγχο κατά Παπανικολάου (TEΣΤ ΠΑΠ)
-          Ο δείκτης υπολογίζεται ως το πηλίκο των γυναικών (ηλικίας άνω των 15 ετών) που έχουν υποβληθεί έστω και μια φορά σε ΤΕΣΤ ΠΑΠ προς το συνολικό αριθμό γυναικών (ηλικίας άνω των 15 ετών).
-          Ο κυτταρολογικός έλεγχος κατά Παπανικολάου (Τεστ-Παπ) είναι μια ανώδυνη εξέταση και επιτρέπει την ανίχνευση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Η Έρευνα Υγείας (Health Survey) είναι μέρος του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Προγράμματος European Health Interview Survey, στο οποίο συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για έρευνα, που διενεργείται κάθε πέντε (5) έτη και διενεργήθηκε για πρώτη φορά το 2009. Βασικός στόχος της έρευνας είναι η μελέτη και παροχή, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, αναλυτικών πληροφοριών για την κατάσταση υγείας του πληθυσμού, τους παράγοντες που την επηρεάζουν και τη χρήση υπηρεσιών υγείας (Συνοπτική έκθεση Ποιότητας για χρήστες, Έρευνα Υγείας 2014, ΕΛΣΤΑΤ).

Από τα στοιχεία παρατηρούμε τα εξής:

-          Το έτος 2009 το 52,8 % των γυναικών δεν είχε κάνει ποτέ μαστογραφία.
-          Το έτος 2014 το ποσοστό των γυναικών που δεν είχε κάνει ποτέ μαστογραφία έπεσε στο 38,4 %.
-          Το έτος 2009 το 31,2 % των γυναικών δεν είχε κάνει ποτέ ΤΕΣΤ ΠΑΠ
-          Το έτος 2014 το ποσοστό των γυναικών που δεν είχε κάνει ποτέ ΤΕΣΤ ΠΑΠ έπεσε στο 21,3 %.
-          Το έτος 2009 το ποσοστό των γυναικών της ηλικιακής κατηγορίας 25-34 που δεν είχε κάνει ποτέ ΤΕΣΤ ΠΑΠ ήταν 21,94% ενώ το 2014 το ποσοστό αυτό έπεσε στο 10,7%.
-          Το έτος 2009 το ποσοστό των γυναικών της ηλικιακής κατηγορίας 55-64 που δεν είχε κάνει ποτέ μαστογραφία ήταν 27,51% ενώ το 2014 το ποσοστό αυτό έπεσε στο 12,3%.

Κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες και εμφάνιση κάποιων μορφών καρκίνου:
Από αρκετές μελέτες προκύπτει ότι το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο του ατόμου σχετίζεται με την πιθανότητα εμφάνισης κάποιων μορφών καρκίνου.
·         Οι καρκίνοι του πνεύμονα, του στομάχου και του οισοφάγου εμφανίζονται συχνότερα στα κατώτερα οικονομικά και κοινωνικά στρώματα.
·          Ο καρκίνος του μαστού εντοπίζεται συχνότερα στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα, ενώ του τραχήλου της μήτρας στα κατώτερα.
·         Το σύνολο δε της θνησιμότητας από κακοήθεις νεοπλασίες φαίνεται να σχετίζεται άμεσα και ισχυρά με το χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, τη χρόνια ψυχο-κοινωνική επιβάρυνση (psycho-social burden) και καταστάσεις όπως η ανεργία κ.ο.κ.
Πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας ατόμων χαμηλότερου κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου:
·         Έχει επίσης πλήρως τεκμηριωθεί ότι για τις περισσότερες μορφές καρκίνου (π.χ. του πνεύμονα, του παχέος εντέρου και του μαστού) άτομα χαμηλότερου κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου έχουν μειωμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, με αποτέλεσμα ανεπαρκή πρόληψη, διάγνωση του καρκίνου σε πιο προχωρημένα στάδια και πλημμελή θεραπεία.
Πηγή: Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης / Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας /ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015

Πρόσβαση ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στις δημόσιες δομές υγείας:
Με το άρθρο 33 (Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων) του νόμου 4368/21.2.2016  (τεύχος Α΄ /ΦΕΚ 21) <<Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις>> και την ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4.4.2016  (τεύχος Β΄/ ΦΕΚ 908) <<Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας>> θεσπίζεται για πρώτη φορά το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις Δημόσιες Δομές Υγείας για την παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Πηγή: Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση των στοιχείων είναι η Ελληνική Στατιστική Αρχή,  το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας.Δεν υπάρχουν σχόλια: