... 1 στις 3 γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό της-1 στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού-Δεν είσαι η Μόνη...Δεν είσαι Μόνη....-24ωρη Γραμμή SOS 15900- Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Θηβαίων

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στα ΚΕΠ για την πληρωμή εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών έτους 2016

Mε την υπ' αρ. 2/71338/0026/22-07-2013 (ΦΕΚ 1911/Β/6-8-2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και Αναπλ. Οικονομικών και την αριθ. 2/111270/0026/11-12-2013 (ΑΔΑ ΒΛΓ6Η-ΞΓ0) ερμηνευτική εγκύκλιο, καθορίστηκε η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, σύμφωνα με την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ.

Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται από την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ.

Ως “οικογένεια” θεωρούνταιοι σύζυγοι μόνο ή και με τέκνα ( ανήλικα ή ενήλικα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο-αρχηγό οικογένειας.

Σε ότι αφορά το Δήμο Θηβαίων στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές του ανήκουν οι ακόλουθοι οικισμοί: Δομβραίνα, Θίσβη, Χώστια, Πλατανάκι, Αμπελοχώρι, Ελεώνας, Νεοχωράκι, Ύπατο, Μουρίκι, Ξηρονομή, Ελλοπία, Καπαρέλλι, Λεύκτρα, Λουτουφί, Μελισσοχώρι, Πλαταιές και Βάγια.


Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να καταθέσουν οι δικαιούχοι είναι τα εξής:

  • Αίτηση του δικαιούχου στην οποία θα φαίνονται τα στοιχεία του: ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ,ΑΦΜ πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, iban τραπεζικού λογαριασμού
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους υπηκόους κρατών μελών της ΕΕ
  • Φωτοτυπία του βιβλιαρίου τραπέζης όπου να διαφαίνεται ευκρινώς το iban
  • βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου, απο την οποία να προκύπτει η επι διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της οδηγίας 85/148/ΕΟΚ
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικ. έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση(Φετινό εκκαθαριστικό  2016 για εισοδήματα του 2015
  • Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας του εισοδήματος(Ε1)
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του δικαιούχου περί μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια μέσα στο ίσιο έτος
Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται :
  • σε 600 ευρώ ετησίως για οικογενειακά εισοδήματα έως 3000 ευρώ ετησίως
  • σε 300 ευρώ για οικογενειακά εισοδήματα μεταξύ 3000 ευρώ και 4700 ευρώ ετησίως

 

Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ από την 1η Σεπτεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, με την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών.

Ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι πολίτες που διαμένουν στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές του Δήμου Θηβαίων και πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Θηβαίων .

Σημειώνεται ότι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών συνδράμουν ως προς την υποδοχή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών και την αποστολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

 http://www.thiva.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: