Δράσεις και προγράμματα για τη στήριξη κακοποιημένων γυναικών συνεχίζουν έως το 2020 αξιοποιώντας κοινοτικούς πόρους οι Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Κρήτης. Οι δράσεις αφορούν τη λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας και κέντρων συμβουλευτικής στήριξης για γυναίκες - θύματα βίας.
Συγκεκριμένα η Περιφέρεια Θεσσαλίας αξιοποιώντας 1,38 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτήσει αφ' ενός τη λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών σε Τρίκαλα, Λάρισα και Βόλο, αφ' ετέρου τους ξενώνες σε Λάρισα και Βόλο.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αξιοποιώντας 1,1 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτήσει τους ξενώνες και τα συμβουλευτικά κέντρα σε Λαμία, Θήβα και Χαλκίδα.
Τέλος, η Περιφέρεια Κρήτης αξιοποιώντας 1,5 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτήσει τα κέντρα συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο και τους ξενώνες σε Ηράκλειο και Χανιά.