... 1 στις 3 γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό της-1 στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού-Δεν είσαι η Μόνη...Δεν είσαι Μόνη....-24ωρη Γραμμή SOS 15900- Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Θηβαίων

Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018

Κύπρος: Ο Κώδικας Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία


Στην ετοιμασία Κώδικα Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία προχώρησε το γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, στην Κύπρο.
Σύμφωνα με την επίτροπο Μαρία Λοττίδου, ο Κώδικας αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο, μεταξύ άλλων, για καλύτερη κατανόηση των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση, την ανεπίσημη και επίσημη διαδικασία διερεύνησης καταγγελιών από τον εκάστοτε Προϊστάμενο ή αρμόδια αρχή και την ενημέρωση των εργαζομένων σε σχέση με τους θεσμούς του κράτους που επιλαμβάνονται καταγγελιών ή μπορούν να παρέχουν σχετικές πληροφορίες.
Η κα Λοττίδου σημείωσε ότι η σεξουαλική παρενόχληση και η παρενόχληση αποτελούν διάκριση λόγω φύλου και μορφή έκφυλης βίας, που προσβάλει την αξιοπρέπεια των θυμάτων.
Στον Κώδικα τονίζεται ότι οποιαδήποτε πράξη σεξουαλικής παρενόχλησης, παρενόχλησης ή άλλης δυσμενούς μεταχείρισης λόγω απόκρουσης τέτοιας πράξης ή λόγω υποβολής σχετικής καταγγελίας (θυματοποίηση) συνιστά ποινικό αδίκημα και απαγορεύεται διά Νόμου.

Γι’ αυτό και η ετοιμασία του Κώδικα κρίνεται ως ένα πολύ σημαντικό βήμα, καθώς θα έχει εφαρμογή για όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στη δημόσια υπηρεσία, ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησης τους και ο εργοδότης, δηλαδή το κράτος, θα έχει ένα καθοδηγητικό εργαλείο για να λαμβάνει, ως οφείλει, άμεσα, κάθε πρόσφορο μέτρο για να αποτρέπει οποιαδήποτε τέτοια πράξη – μεμονωμένη ή επαναλαμβανόμενη – που συνιστά
παρενόχληση, σεξουαλική παρενόχληση, δυσμενή μεταχείριση λόγω απόκρουσης τέτοιας συμπεριφορά ή ακόμα και θυματοποποίηση λόγω υποβολής σχετικής καταγγελίας.

Σκοπός του Κώδικα είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενόχλησης το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα εξέτασης του και στα πλαίσια πειθαρχικού αδικήματος στη δημόσια υπηρεσία, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών και ο σεβασμός της εμπέδωσης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ο Κώδικας Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: