... 1 στις 3 γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό της-1 στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού-Δεν είσαι η Μόνη...Δεν είσαι Μόνη....-24ωρη Γραμμή SOS 15900- Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Θηβαίων

Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

Ποινική δίωξη σε εργοδότες στην Κύπρο λόγω διακρίσεων σε εγκύους


Το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως το καθ’ ύλην αρμόδιο Τμήμα για τη διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν την προστασία της μητρότητας και της εγκυμοσύνης, το 2017 δέχτηκε 17 καταγγελίες και οι τρεις από αυτές βρίσκονται σε στάδιο διαδικασίας ποινικής δίωξης εναντίον του εργοδότη από το Τμήμα Εργασίας, είπε η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου, σε χαιρετισμό της στο φόρουμ που διοργανώνει η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων για την προστασία της Μητρότητας, τον οποίο ανέγνωσε ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασίας, Αλέξανδρος Αλεξάνδρου. 
 

Όπως μεταδίδει το ΓΤΠ, η κα. Αιμιλιανίδου, στον χαιρετισμό της αναφέρει ότι ευελπιστεί ότι τα πορίσματα του φόρουμ θα βοηθήσουν στη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης, με την καταγραφή πιθανών αδυναμιών της νομοθεσίας ή της διαδικασίας που ακολουθείται, είτε στη διαδικασία διερεύνησης καταγγελιών είτε στη διαδικασία πληρωμής επιδομάτων σχετικών με τη μητρότητα.

Σημειώνει ότι πολλές από τις υποθέσεις που εκδικάστηκαν από το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών και δημιούργησαν κυπριακή νομολογία, αφορούν περιπτώσεις στις οποίες παρασχέθηκε ανεξάρτητη νομική συνδρομή από την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων.

«Τόσο η ευρωπαϊκή όσο και η κυπριακή νομολογία αποτελούν καθοριστικό νομικό εργαλείο στην εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν διακρίσεις λόγω μητρότητας ή εγκυμοσύνης. Πολλές έρευνες καταδεικνύουν ότι πολλές γυναίκες αντιμετωπίζουν διακρίσεις λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας. Οι διακρίσεις αφορούν είτε το στάδιο πριν την πρόσληψη, με τη μη πρόσληψή τους όταν ενημερωθεί ο εργοδότης για την εγκυμοσύνη, είτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, με απόλυση ή αλλαγή των όρων εργοδότησης ή στο στάδιο ανανέωσης συμβολαίων λόγω της εγκυμοσύνης. Διακρίσεις παρουσιάζονται, επίσης, στη διαδικασία επανόδου των γυναικών στην εργασία τους μετά από τη λήξη της άδειας μητρότητας», προσθέτει.

Αναφέρει, επίσης, ότι μόνο μία στις επτά γυναίκες καταγγέλλει την διάκριση.

«Ως σημαντικότερο λόγο για την μη υποβολή καταγγελίας στον εργοδότη τους, στη συνδικαλιστική τους οργάνωση ή αλλού, αναφέρεται ότι πιστεύουν ότι δεν θα έχει «κανένα αποτέλεσμα». Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναγνωρίζει ως καίριας σημασίας την προστασία της μητρότητας. Αρκετές τροποποιήσεις έχουν επέλθει στην υφιστάμενη νομοθεσία πρόσφατα, με την κάλυψη της παρένθετης μητέρας, αλλά και με την εισαγωγή νέων νομοθεσιών, όπως η άδεια πατρότητας, σε μια προσπάθειά μας να βελτιώσουμε την κατάσταση προς όφελος των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών», συμπληρώνει.

Αναφέρει, παράλληλα, ότι το Υπουργείο Εργασίας, στο πλαίσιο των γενικότερων αρμοδιοτήτων του για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εργασιακά θέματα, τόσο προς τους εργαζόμενους όσο και προς τον εργοδοτικό κόσμο, παρέχει συνεχή πληροφόρηση προς το κοινό για όλες τις πτυχές της νομοθεσίας που διέπουν τα θέματα αυτά, ενώ σε πολλές περιπτώσεις γίνονται και μεσολαβητικές παρεμβάσεις προς εργοδότες.

«Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, που αποτελεί μέρος του Υπουργείου, δραστηριοποιείται έντονα με την παροχή συμβουλών σε εργοδότες και εργαζόμενους/ες, διεξαγωγή μελετών, διαφώτιση οργανισμών μέσω σεμιναρίων, ενημέρωση του κοινού κ.ά. Στο πλαίσιο του Εθνικού Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την ισότητα των δύο φύλων, πολλές επιχειρήσεις/οργανισμοί έχουν μέχρι σήμερα πιστοποιηθεί για την εφαρμογή ευνοϊκότερων ρυθμίσεων από αυτές που προνοούν οι υφιστάμενες νομοθεσίες ισότητας των φύλων στην απασχόληση», προσθέτει.

Αναφέρει, επίσης, ότι ως απολύτως συνδεδεμένες με το φύλο, η εγκυμοσύνη και η μητρότητα, εξακολουθούν να επιδρούν ανασταλτικά στην εργασιακή ζωή των γυναικών.

«Η αναγνώριση της μητρότητας ως κοινωνικής, και όχι ως προσωπικής υπόθεσης, θα μπορέσει σταδιακά να αλλάξει τα έμφυλα στερεότυπα που συνδέονται με αυτήν», καταλήγει η Υπουργός Εργασίας στον χαιρετισμό της.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: