... 1 στις 3 γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό της-1 στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού-Δεν είσαι η Μόνη...Δεν είσαι Μόνη....-24ωρη Γραμμή SOS 15900- Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Θηβαίων

Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

"Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ισότητα των Φύλων" -Εγκρίθηκε η ενημερωτική Δράση του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Δήμου Θηβαίων από το Υπουργείο Παιδείας


Σχετική εικόνα
Με το υπ. αριθμόν Πρωτ. Εισ . έγγραφο Φ.14/ΧΜ/126751/Δ1  του Υπουργείου Παιδείας ,έρευνας και Θρησκευμάτων ,εγκρίθηκε το σχέδιο δράσης που είχε υποβάλλει το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Θηβαίων με θέμα "Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ισότητα των Φύλων" και απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και των 6 τάξεων του Δημοτικού Σχολείου για την σχολική περίοδο 2017-2018.
Ο σκοπός της ενημερωτικής αυτής δράσης είναι, να βοηθηθούν οι μαθητές να αναγνωρίζουν και να κατανοούν έννοιες για  τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,τα στερεότυπα των δύο φύλων, την διαφορετικότητα, τον εκφοβισμό και τις συνέπειες που αυτός έχει.
Η δράση αυτή θα υλοποιηθεί μέσω βιωματικών ασκήσεων, προβολών ταινιών μικρού μήκους, χειροτεχνίες κλπ και στόχο έχει να συνδεθεί η εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα με τα σχετικά τοπικά και παγκόσμια ζητήματα όπως  την ανάπτυξη,το περιβάλλον, τις διαπολιτισμικές σχέσεις και την ειρήνη.
Η έγκριση του υπουργείου στο υποβληθέν σχέδιο Δράσης του Κέντρου

Δεν υπάρχουν σχόλια: