... 1 στις 3 γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό της-1 στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού-Δεν είσαι η Μόνη...Δεν είσαι Μόνη....-24ωρη Γραμμή SOS 15900- Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Θηβαίων

Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

Η ΕΕ θέλει να «απογειώσει» τις γυναίκες καριέρας

Η ΕΕ θέλει να «απογειώσει» τις γυναίκες καριέρας - Κεντρική Εικόνα/Video

Ένας νέος Χάρτης για την Πολυμορφία και την Ένταξη και νέες ενέργειες προκειμένου το ποσοστό των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις να φτάσει τουλάχιστον το 40% μέχρι το 2019 είναι τα δυο κύρια στοιχεία της νέας στρατηγικής ανθρώπινων πόρων της Επιτροπής. 
Στόχο έχει να δημιουργήσει καλύτερο εργασιακό περιβάλλον για όλους – για τις γυναίκες, τα άτομα με αναπηρίες, τις λεσβίες, τους ομοφυλόφιλους, τους αμφιφυλόφιλους, τους διεμφυλικούς ή τους μεσοφυλικούς (ΛΟΑΔΜ), καθώς και για τα μέλη του προσωπικού μεγαλύτερης ηλικίας. Θα ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα ώστε να αξιοποιηθεί κατά τον βέλτιστο τρόπο το ταλέντο όλων των υπαλλήλων της Επιτροπής.
Ο Επίτροπος κ. Γκίντερ Έτινγκερ, αρμόδιος για τον προϋπολογισμό και τους ανθρώπινους πόρους, δήλωσε: «Θέλουμε το προσωπικό μας να χαίρει εκτίμησης και αποδοχής, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό ή αναπηρία. Εάν στηριχτούμε σε αυτήν την πολυμορφία, θα καταστούμε περισσότερο καινοτόμοι και θα επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα για τους πολίτες μας.» Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο δελτίο τύπου (στην αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα) καθώς και στο MEMO.
Σημειώνεται ότι πριν από εξήντα χρόνια, η ισότητα γυναικών και ανδρών ενσωματώθηκε στη Συνθήκη της Ρώμης ως μια από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα, το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών είναι υψηλότερο παρά ποτέ. Ωστόσο, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων παραμένει, καθώς οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται κατά 16,3% λιγότερο από τους άνδρες στην Ευρώπη. Οι γυναίκες εξακολουθούν επίσης να βρίσκονται αντιμέτωπες με μια «γυάλινη οροφή» όταν προσπαθούν να ανέλθουν σε διευθυντικές και ηγετικές θέσεις.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με  έκθεση που δημοσιεύθηκε πρόσφατα από την ΕΕ δίνει μια γενική εικόνα των κυριότερων πολιτικών και νομοθετικών εξελίξεων στην ΕΕ σε θέματα ισότητας των φύλων τον τελευταίο χρόνο, καθώς και παραδείγματα πολιτικών και δράσεων που αναλήφθηκαν στα κράτη μέλη. Η έκθεση του 2017 για την ισότητα των φύλων καταδεικνύει ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις σε διάφορους τομείς:
Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών παραμένει πολύ υψηλό, ιδίως στις χώρες του Νότου, σε σχέση με το ποσοστό ανεργίας των ανδρών.
Οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται κατά μέσο όρο 40% λιγότερο από τους άνδρες σε όλες τις χώρες της ΕΕ, ενώ η διαφορά μεταξύ των φύλων όσον αφορά το ύψος των συντάξεων παραμένει σταθερή στο 38%. Με τον ρυθμό αυτό, όμως, θα χρειαστεί άλλος ένας αιώνας για να εξαλειφθούν οι συνολικές μισθολογικές διαφορές μεταξύ των φύλων.
Η λεγόμενη «γυάλινη οροφή» εξακολουθεί να υπάρχει, καθώς μόνον σε τέσσερις χώρες (Γαλλία, Ιταλία, Φινλανδία και Σουηδία) το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια μεγάλων εταιρειών ανέρχεται σε τουλάχιστον 30%.
Οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στην πολιτική. Σε οκτώ χώρες (Βουλγαρία, Ελλάδα, Κροατία, Κύπρο, Λετονία, Ουγγαρία, Μάλτα και Ρουμανία) οι γυναίκες αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 20% των βουλευτών.
Η στρατηγική θα ξεκινήσει να αξιολογεί τα προτεινόμενα μέτρα και η πρώτη αναφορά για την προώθηση της διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας θα δημοσιευθεί την άνοιξη του 2018.

Δεν υπάρχουν σχόλια: