... 1 στις 3 γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό της-1 στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού-Δεν είσαι η Μόνη...Δεν είσαι Μόνη....-24ωρη Γραμμή SOS 15900- Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Θηβαίων

Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

Πρόσκληση στην 1η (τακτική) συνεδρίαση των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Πρόσκληση
Σας προσκαλούµε στην 1η τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017 και ώρα 11:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λαµία, Λ. Καλυβίων 2, (3ος όροφος), µε τα εξής:

  • Μεταβολή της έδρας της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων από τη Λαµία στη Λιβαδειά κατά την επόµενη Συνεδρίαση όποτε αυτή ήθελε οριστεί
  • Έγκριση του χρονοδιαγράµµατος των συνεδριάσεων της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων για το χρονικό διάστηµα από το Σεπτέµβριο 2017 έως τον Σεπτέµβριο 2018
  •  Ανάλυση των συστηµάτων ανάδρασης και των τρόπων αντιµετώπισης της (λεκτικής) βίας που υφίστανται οι γυναίκες πολιτικοί.
  • Γυναίκες πρόσφυγες: ζητήµατα ασύλου, ένταξης στην τοπική κοινωνία, διαβίωσης στις ανοιχτές δοµές φιλοξενίας, µέριµνα για γυναίκες θύµατα βίας και πολλαπλών διακρίσεων, προτάσεις για την αντιµετώπιση των προβληµάτων
  •  Έγκριση οργάνωσης εκστρατείας «BODY PROUD», µε στόχο την ενηµέρωση, την πρόληψη, την καθοδήγηση και την ψυχολογική στήριξη γυναικών που υφίστανται ρατσιστική βία εξαιτίας της φυσικής τους εµφάνισηςΓια το 4ο θέμα που αφορά:
Γυναίκες πρόσφυγες: ζητήµατα ασύλου, ένταξης στην τοπική κοινωνία, διαβίωσης στις ανοιχτές δοµές φιλοξενίας, µέριµνα για γυναίκες θύµατα βίας και πολλαπλών διακρίσεων, προτάσεις για την αντιµαντιμετώπιση των προβληµάτων,

η εισήγηση έχει γίνει από τη νομικό του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Θηβαίων κα Μαρία Μελετίου


Θέματα προς συζήτηση της ΠΕΠΙΣ Στερεάς Ελλάδας

http://www.pste.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: