... 1 στις 3 γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό της-1 στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού-Δεν είσαι η Μόνη...Δεν είσαι Μόνη....-24ωρη Γραμμή SOS 15900- Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Θηβαίων

Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

E.E – Χάσμα ύψους 40% στις συντάξεις μεταξύ ανδρών και γυναικών

Οι ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και τις αμοιβές πρέπει να αντιμετωπιστούν καλύτερα, και να κλείσει το συνταξιοδοτικό χάσμα ύψους περίπου 40% στην ΕΕ.
Το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών ανήλθε το 2014 σε 39,4% και αυξήθηκε στα μισά κράτη μέλη τα τελευταία πέντε χρόνια. Το χαμηλότερο χάσμα είναι 3,7% στην Εσθονία και το υψηλότερο 48,8% στην Κύπρο.
Το χάσμα μεταξύ των φύλων στις συντάξεις οφείλεται κυρίως στις διαφορές στην αγορά εργασίας: υψηλότερο ποσοστό γυναικών που εργάζονται με μερική απασχόληση, χαμηλότερα ωρομίσθια και γυναίκες με λιγότερα έτη απασχόλησης λόγω των ευθυνών που έχουν για παροχή φροντίδας σε παιδιά και άλλα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας.
Οι ευρωβουλευτές θα συμπεριλάβουν σε ψήφισμά τους ορισμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων:
  • μείωση των ανισοτήτων με την αντιμετώπιση των διακρίσεων και των στερεοτύπων που εμποδίζουν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας
  • σεβασμός της αρχής της ίσης αμοιβής για ίση εργασία και παροχή κινήτρων στις γυναίκες για μεγαλύτερη σε διάρκεια εργασία και μικρότερη διακοπή της σταδιοδρομίας
  • ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας και επιδόματα φροντίδας για άδεια μητρότητας, πατρότητας και γονική άδεια ή άδεια για φροντίδα άλλων μελών της οικογένειας και γενικότερα βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
  • διορθωτικά μέτρα στα συνταξιοδοτικά συστήματα για την ενίσχυση των πιο ευάλωτων ομάδων
  • ακριβέστερη αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης συλλογής και παρακολούθησης των δεδομένων

Δεν υπάρχουν σχόλια: