... 1 στις 3 γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό της-1 στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού-Δεν είσαι η Μόνη...Δεν είσαι Μόνη....-24ωρη Γραμμή SOS 15900- Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Θηβαίων

Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της ισότητας των φύλων

Ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της ισότητας των φύλων

Εξατομικευμένη προσέγγιση για την προώθηση ίσων ευκαιριών / ισότητας φύλων που σχετίζονται με επιχειρηματικές δεξιότητες.
Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στηρίζει ενεργά και συμβάλλει στην ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της ισότητας των φύλων. Κλείνοντας λοιπόν αυτό το έργο, θα κάνουμε μία μικρή ανακεφαλαίωση.
Το έργο “Gender Equality and Entrepreneurship for All” θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση για ίσες ευκαιρίες και θα προωθήσει επιχειρηματική εκπαίδευση σαν λύση για το χάσμα των φύλων στο ποσοστό απασχόλησης. Νέες κοπέλες θα ωφεληθούν από την αυξανόμενη έμφαση στην επιχειρηματικότητα ως μία από τις βασικές δεξιότητες που θα πρέπει τα σχολεία να διδάσκουν όλους τους μαθητές, αγόρια ή κορίτσια.
Οι συνέταιροι του έργου ανέπτυξαν ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα και πόρους καθοδήγησης για καθηγητές και εκπαιδευτικούς καθώς και ένα εργαλείο για μαθητές για να προωθήσουν στις ίσες ευκαιρίες και την ισότητα φύλων σχετικά με τις επιχειρηματικές δεξιότητες μέσω εξατομικευμένης προσέγγισης.

Μπορείτε να ενημερώνεστε εκτενέστερα σχετικά με τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του έργου στους παρακάτω συνδέσμους:

Περιγραφή έργου: http://ied.eu/what-we-do/projects/gender-equality/
Ιστοσελίδα: www.geea-project.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια: