... 1 στις 3 γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό της-1 στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού-Δεν είσαι η Μόνη...Δεν είσαι Μόνη....-24ωρη Γραμμή SOS 15900- Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Θηβαίων

Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

Οι Ευρωβουλευτές ζητούν καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωήςΟι Ευρωβουλευτές ζητούν καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής,
προκειμένου να αποφευχθεί το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών
Η βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, η ευαισθητοποίηση και η καταπολέμηση της ανισότητας στην απασχόληση και το χάσμα των αμοιβών αποτελούν σημαντικά μέτρα για τον τερματισμό και την πρόληψη του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων, ανέφεραν τα μέλη της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων.

• Το 2014, το χάσμα συνταξιοδότησης μεταξύ των δύο φύλων ήταν 39,4%.
  • Τα έτη εργοδότησης έχουν άμεσο αντίκτυπο στο συνταξιοδοτικό εισόδημα και η σταδιοδρομία των γυναικών είναι κατά μέσο όρο 10 χρόνια μικρότερη από αυτή των ανδρών.
• Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ του συνταξιοδοτικού χάσματος και του αριθμού των παιδιών που γεννιούνται.
Τα Μέλη της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων καλούν την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιτύχουν καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής γυναικών και ανδρών, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε εγκαταστάσεις παιδικής μέριμνας και ευέλικτων ωρών εργασίας για την καταπολέμηση της ανισότητας στις ευκαιρίες σταδιοδρομίας.
Επίσης, συνιστούν την αντιμετώπιση του οριζόντιου και κάθετου διαχωρισμού στην αγορά εργασίας, με την ευαισθητοποίηση των υπευθύνων λήψης αποφάσεων και την ενθάρρυνση των κοριτσιών και των γυναικών να επιλέξουν σταδιοδρομία σε τομείς που κυριαρχούνται κυρίως από τους άνδρες.  Ζητούν επίσης όπως έχουν οι γυναίκες πληροφόρηση σχετικά με τις επιπτώσεις που θα έχουν λόγω του συνταξιοδοτικού χάσματος.
«Είναι η πρώτη φορά που η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων εργάζεται τόσο εκτενώς για το ζήτημα του Χάσματος Συνταξιοδότησης μεταξύ των δύο φύλων και υποβάλει προτάσεις και σχέδια δράσης προκειμένου να το εξαλείψει και να το αποτρέψει.  Η δημογραφική εξέλιξη που επηρέασε την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, καθώς και η κατάσταση της οικονομικής ευπάθειας που πλήττει πολλούς συμπολίτες μας, καθιστούν επείγουσα την κινητοποίηση όλων μας, προκειμένου να εξαλείψουμε αυτή την απαράδεκτη ανισότητα και να την αντιμετωπίσουμε στο υψηλότερο επίπεδο», δήλωσε ο εισηγητής Constance Le Grip (ΕΛΚ, Γαλλία).
Πρέπει να εισαχθούν διορθωτικά μέτρα στα συνταξιοδοτικά συστήματα για την ενίσχυση ευπαθών ομάδων, όπως οι μητέρες σε μονογονεϊκές οικογένειες, που αντιπροσωπεύουν το 10% όλων των νοικοκυριών με συντηρούμενα τέκνα, δήλωσαν οι ευρωβουλευτές.
Για να πετύχει η στρατηγική απαιτείται μια “πολύπλευρη” προσέγγιση, η οποία να αντιμετωπίσει τις ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τη σταδιοδρομία τους και τις ικανότητές τους να καταβάλλουν συνταξιοδοτικές εισφορές, καθώς και εκείνες που προκύπτουν από τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται τα συνταξιοδοτικά συστήματα,  ανέφεραν οι ευρωβουλευτές.
Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν με την Eurostat και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) για την ανάπτυξη δεικτών για το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων, τον εντοπισμό παραγόντων πίσω από αυτό, την καταπολέμηση των υποκείμενων αιτίων και την πρόληψη των μελλοντικών κενών.
Η έκθεση εγκρίθηκε με 17 ψήφους υπέρ, 5 κατά και 13 αποχές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: