... 1 στις 3 γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό της-1 στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού-Δεν είσαι η Μόνη...Δεν είσαι Μόνη....-24ωρη Γραμμή SOS 15900- Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Θηβαίων

Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

4 Χρόνια Λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Θηβαίων


        .

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Θηβαίων  το οποίο άρχισε την λειτουργία του στις 13 Μαίου 2013, έκλεισε 4 χρόνια  . 

Δημιουργήθηκε κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 στο πλαίσιο του Ε.Π ."Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013" το οποίο αποτέλεσε το πρώτο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης προς όφελος των γυναικών για την  καταπολέμηση της Βίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και το οποίο ενσωματώθηκε το 2010 στο "Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013", ως ένα από τους τέσσερις στρατηγικούς στόχους του.

Από τον Δεκέμβριο του 2015 συνεχίστηκε η λειτουργία του με την ένταξή του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Στερεά Ελλάδα 2014-2020" .

Το Κέντρο στελεχώνεται από κοινωνιολόγο, ψυχολόγο και νομικό και παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής και ψυχολογικής στήριξης ,νομικής συμβουλευτικής - βοήθειας , εργασιακής συμβουλευτικής, σε γυναίκες θύματα βίας και ευπαθών κοινωνικών ομάδων όπως άνεργες , μονογονείς, πρόσφυγες κλπ.

Αποτελεί μέρος ενός δικτύου δομών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση κάθε μορφής  βίας , που αποτελείται από την 24ωρη γραμμή sos15900, 40 Συμβουλευτικά Κέντρα και 21 Ξενώνες Φιλοξενίας.

Μέχρι την έως τώρα λειτουργία του το Κέντρο έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του (Ψυχολογική, Κοινωνική και νομική στήριξη,ενημέρωση ,πληροφόρηση, εργασιακή συμβουλευτική, παραπομπές σε ξενώνες φιλοξενίας, παραπομπές σε συνεργαζόμενους φορείς)  σε 130 περίπου  γυναίκες , έχει συνεργαστεί με πολλούς φορείς τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο ενώ έχει υλοποιήσει και συμμετάσχει σε  δράσεις δικτύωσης, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσής (βίντεο).

Για την καλύτερη ενημέρωση του κοινού σε θέματα που αφορούν την έμφυλη βία, τα δικαιώματα των γυναικών ,την ισότητα των δύο φύλων και κάθε είδους πληροφόρηση που σχετίζεται  με αυτά, λειτουργεί το blog του Κέντρου με καθημερινή επισκεψιμότητα,  έχοντας φτάσει οι προβολές τις 50000 περίπου.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Θηβαίων στεγάζεται σε ανεξάρτητο γραφείο στο υπόγειο του Νέου Δημαρχείου Θήβας (Κύπρου 3) και δέχεται Δευτέρα -Παρασκευή  απο τις 8:00 -16:00 τις γυναίκες που θέλουν να επωφεληθούν από κάποια υπηρεσία του.

Όλες οι υπηρεσίες του Κέντρου παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ και με βάση το Απόρρητο.

Δεν είσαι μόνη
Δεν είσαι η μόνη

Τρόποι Επικοινωνίας:
Δεν υπάρχουν σχόλια: