... 1 στις 3 γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό της-1 στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού-Δεν είσαι η Μόνη...Δεν είσαι Μόνη....-24ωρη Γραμμή SOS 15900- Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Θηβαίων

Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

ΓΓΙΦ: Το εθνικό σχέδιο για την ισότητα των φύλων 2016-2020

FACEBOOK:ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ
Σειρά οριζόντιων παρεμβάσεων σε όλο το εύρος της δημόσιας πολιτικής και κάθετων εξειδικευμένων πολιτικών, που απευθύνονται σε γυναίκες και άνδρες στους τομείς που εντοπίζονται ανισότητες, θέτει προς διαβούλευση η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, που χθες παρουσίασε εθνικό σχέδιο για την ισότητα των φύλων 2016-2020.
“Αντικείμενο του εθνικού σχεδίου για την ισότητα των φύλων 2016-2020 αποτελεί η ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και την εφαρμογή ειδικών μέτρων ή και θετικών δράσεων για την πρόληψη, εξάλειψη, θεραπεία των έμφυλων ανισοτήτων” γράφει στο εισαγωγικό σημείωμα της έκθεσης του εθνικού σχεδίου η γ.γ. Ισότητας των Φύλων Φ. Κούβελα. Σημειώνει, μάλιστα, ότι “στο πλαίσιο των κυβερνητικών πολιτικών και προτεραιοτήτων για την εφαρμογή της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, προσπαθούμε ώστε κάθε γυναικεία κατάκτηση να είναι ένα μικρό σκαλί προς την ισότητα και τη δημοκρατία”.
Το επικαιροποιημένο εθνικό σχέδιο δράσης 2016-2020 αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου, που αναφέρεται στην περίοδο 2010-2013, και θέτει τους έξι στρατηγικούς άξονες, οι οποίοι συμπυκνώνονται σε:
* Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και τις γυναίκες μετανάστριες και γυναίκες πρόσφυγες.
* Πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών στην οικογένεια, την εργασία και την κοινωνία.
* Στήριξη της απασχόλησης των γυναικών και άρση των συνεπειών της μείωσης της ανδρικής απασχόλησης όσον αφορά τις έμφυλες ταυτότητες και τις σχέσεις των δύο φύλων.
* Προώθηση της ισότητας στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό, στα μέσα ενημέρωσης και στον αθλητισμό.
* Άρση των έμφυλων ανισοτήτων στην Υγεία.
* Ισόρροπη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
Οι άξονες αφορούν παρεμβάσεις σε πεδία πολιτικής που εκτείνονται από την κοινωνική ένταξη και ισότιμη μεταχείριση γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις έως την έμφυλη βία, από την αγορά εργασίας την και εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής έως την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, αλλά και την υγεία, όπως και τα κέντρα λήψης αποφάσεων.
Το εθνικό σχέδιο θέτει ψηλά στην ατζέντα το ζήτημα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού για γυναίκες που είτε ζουν στα όρια της φτώχειας (αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, μακροχρόνια άνεργες, ηλικιωμένες, ΑμεΑ, άστεγες), είτε είναι Ρομά, μετανάστριες, πρόσφυγες αιτούσες άσυλο, θύματα βίας, τοξικοεξαρτημένες, κρατούμενες ή αποφυλακισμένες. Το εθνικό σχέδιο κάνει ειδική αναφορά στο προσφυγικό φαινόμενο, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί ‘ζητούμενο’ “η στήριξη των γυναικών και των κοριτσιών που χρήζουν διεθνούς προστασίας”.
Μεταξύ των δράσεων που σκοπό έχουν τη δημιουργία προϋποθέσεων για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης περιλαμβάνεται η χορήγηση κουπονιού για τη φιλοξενία παιδιών Ρομά, άστεγων ή προσφύγων σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, το πρόγραμμα κατάρτισης για ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας που αφορά αποφυλακισμένες, πρόσφυγες, θύματα βίας και αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών. Επίσης, προβλέπεται η φιλοξενία και παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε γυναίκες πρόσφυγες ή θύματα βίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: