... 1 στις 3 γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό της-1 στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού-Δεν είσαι η Μόνη...Δεν είσαι Μόνη....-24ωρη Γραμμή SOS 15900- Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Θηβαίων

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016

3 χρόνια λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Θηβαίων

 


Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Θηβαίων  συμπλήρωσε στις 14 Μαΐου 2016 τρία χρόνια λειτουργίας  .
Δημιουργήθηκε κατά την Προγραμματική περίοδο 2007-2013 στο πλαίσιο του ΕΠ "Διοικητική Μεταρρύθμιση" του "Εθνικού Προγράμματος για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών 2009-2013"το οποίο αποτέλεσε το πρώτο ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης και το οποίο ενσωματώθηκε το 2010 στο "Εθνικό πρόγραμμα για την ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013" ως ένας από  τους τέσσερις στρατηγικούς στόχους της .
Το σχέδιο αυτό δράσης , περιλαμβάνει 40 συμβουλευτικά κέντρα σε διάφορους Δήμους της χώρας, 21 ξενώνες φιλοξενίας γυναικών και παιδιών καθώς  και την  24 -ωρη γραμμή SOS  15900 .
Στην  συνέχεια ,εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της  Περιφέρειας Στερεάς  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».
Mε στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών         (ενδόοικογενειακή βία, σεξουαλική βία ,βιασμός ,εμπορία γυναικών με στόχο την εκμετάλλευση κλπ) και προς όφελος των γυναικών και των παιδιών τους τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Θηβαίων στελεχώνεται από Ψυχολόγο , Κοινωνιολόγο και Νομικό  που παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, νομικής συμβουλευτικής και πληροφόρησης.
Ωφελούμενες του Κέντρου είναι οι γυναίκες που έχουν υποστεί ή και υφίστανται βία σε σε όλες τις μορφές ή /και πολλαπλές διακρίσεις (πχ μετανάστριες , πρόσφυγες ,παλλινοστούντες ,πρόσφυγες , μονογονείς, ΑΜΕΑ, άνεργες  ) 
Επιπλέον,το Κέντρο  παρέχει υπηρεσίες παραπομπής ή συνοδείας των γυναικών  σε φορείς (Αστυνομία, εισαγγελία ,νοσοκομεία , ξενώνες φιλοξενίας κλπ) όποτε κριθεί απαραίτητο.
Το Κέντρο μέχρι σήμερα έχει εξυπηρετήσει και διαχειριστεί  αιτήματα γυναικών που αφορούν την ψυχολογική ενδυνάμωση και στήριξη, την κοινωνική στήριξη , την νομική συμβουλευτική και πληροφόρηση ,καθώς και αιτήματα που αφορούν φιλοξενία σε ξενώνες  γυναικών.
Επίσης , το Κέντρο μέσω της  δικτύωσης του  με διαφόρους κοινωνικούς φορείς ,δομές  και υπηρεσίες  ,έχει καταφέρει να ενσωματωθεί στο ευρύτερο δίκτυο  κοινωνικών υπηρεσιών και δομών, που υπάρχουν, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.
Παράλληλα , έχει οργανώσει, υλοποιήσει και συμμετάσχει σε  διάφορες δράσεις πρόληψης , ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης  που σαν στόχο έχουν την πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών όπως δημιουργία ιστοσελίδας, δημιουργία τηλεοπτικού σποτ, έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, παροχές συνεντεύξεων και  έκδοση δελτίων Τύπου , διοργάνωση διαφόρων events –πεζοπορία, προβολές ταινιών, παρουσιάσεις βιβλίων-  υλοποίηση και συμμετοχή σε ενημερωτικές  δράσεις  σε συνεργασία με συλλόγους γυναικών, αθλητικούς συλλόγους , κοινωνικές υπηρεσίες και φορείς  κλπ. ενώ από εφέτος, συμπεριλαμβάνονται    και δράσεις  προώθησης της Απασχόλησης  σε άνεργες γυναίκες . 
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Θηβαίων στεγάζεται στο κτίριο του Δημαρχείου Θήβας στην οδό Κύπρου 3  και λειτουργεί καθημερινά Δευ- Παρ 8:00- 16:00 .

Όλες οι υπηρεσίες του Κέντρου παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ και διέπονται απο τους κανόνες του απορρήτου 

Δεν είσαι η Μόνη – Δεν είσαι Μόνη

Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Θηβαίων
Κύπρου 3, 32200, Θήβα
Τ. 2262089574/89576, F. 2262027628,

Δεν υπάρχουν σχόλια: