... 1 στις 3 γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό της-1 στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού-Δεν είσαι η Μόνη...Δεν είσαι Μόνη....-24ωρη Γραμμή SOS 15900- Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Θηβαίων

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

Ανοιχτό Κάλεσμα σε Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ντοκιμαντέρ & Animation στο πλαίσιο δράσεων επικοινωνίας των ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση & Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα του ΕΣΠΑ 2014-2020

21/4/2016
Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, στο πλαίσιο των δράσεων επικοινωνίας των ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» και ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», ανακοίνωσε ότι προτίθεται να ενισχύσει φεστιβάλ κινηματογράφου, ντοκιμαντέρ και animation προκειμένου να δημιουργήσουν εντός του προγράμματός τους μία ολοκληρωμένη θεματική ενότητα (αφιέρωμα) σε ένα εκ των θεματικών πεδίων παρέμβασης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
Στόχος της δράσης είναι η γνωριμία και ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με τα θεματικά αυτά πεδία, όπως:
 • Δημόσια Διοίκηση, Γραφειοκρατία
 • Φορολογικό σύστημα
 • Υγεία, Ασφαλιστικό Σύστημα
 • Ισότητα των δύο φύλων, δομές υποστήριξης γυναικών
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Προσχολική, Α’ βάθμια, Β’ βάθμια, Γ’ βαθμια εκπαίδευση, Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση
 • Έρευνα & Καινοτομία
 • Μειονότητες, Ρομά, Διαπολιτισμική εκπαίδευση
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Διά βίου μάθηση
 • Σχολική διαρροή, πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου
 • Απασχόληση, Κατάρτιση
 • Νέοι & εργασία, γυναίκες & εργασία
 • Ανεργία
 • Κοινωνική Οικονομία
 • Συνδικαλιστικό κίνημα και φορείς εκπροσώπησης
 • Εκπαίδευση & αγορά εργασίας
 • Άτομα με Αναπηρία
   
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ανατρέξουν στο έγγραφο Μεθοδολογία επιλογής πράξεων που έχει αναρτηθει στα Σχετικά αρχεία.
Η υποβολή προτάσεων θα είναι δυνατή από 25/04/2016 έως 25/06/2016.Δεν υπάρχουν σχόλια: